RozGROMić konkurencję. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciężania

RozGROMić konkurencję. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciężania

Paulina Polko, Roman Polko

http://onepress.pl/ksiazki/rozgromic-konkurencje-sprawdzone-w-boju-strategie-dowodzenia-motywowania-i-zwyciezania-paulina-polko-roman-polko,gromko.htmTweet