Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu

Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu

Andrzej Jacek Blikle

http://onepress.pl/ksiazki/doktryna-jakosci-rzecz-o-skutecznym-zarzadzaniu-andrzej-jacek-blikle,dojako.htmTweet