Księgarnia Onepress - literatura biznesowa, książki klasy business

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Prawa do zakupionych eBooków

TOP tytuł w super cenie » 50% taniej

Zamawiający nie może udostępniać linku do zakupionego eBooka innym osobom. Podstawą do ustalenia, czy eBook został prawidłowo pobrany, jest zapis w systemie informatycznym Serwisu, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.


Każdy egzemplarz eBooka sprzedawany za pośrednictwem księgarni Onepress.pl posiada indywidualne oznaczenie, poprzez umieszczenie w jego pliku w sposób widoczny, danych identyfikujących nabywcę eBooka. Klient nabywający eBooka wyraża tym samym zgodę na umieszczenie takiego oznaczenia i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia eBooka oznaczenia. Oznaczenie nie będzie pozwalało innym osobom na odczytanie jakichkolwiek danych o osobie Klienta.


Nabywca eBooka może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, tj. odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią publikacji, bez możliwości powielania pliku eBooka, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku eBooka (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń).


Niedozwolone jest również dystrybuowanie eBooka i publiczne udostępnianie, bez względu na cel i formę tych działań, bez wcześniejszego uzgodnienia z Helion SA. Każdy nabywający eBooka zobowiązany jest również dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Helion SA.


Nabywca eBooka ma prawo sporządzić jedną kopię zapasową elektronicznej publikacji na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału. W przypadku jego utraty nie jest bowiem możliwe otrzymanie następnej kopii eBooka.


Wszystkie eBooki udostępniane w księgarni Onepress.pl podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).