Regulamin

 1. Promocja trwa w dniach 18.01.2023 r. do 27.01.2023 r.
 2. Lista książek drukowanych i ebooków objętych promocją dostępna jest na stronie: https://onepress.pl/promocja-2za1/32.
 3. Promocja dotyczy tylko książek drukowanych i ebooków wymienionych na liście. Promocja nie obejmuje publikacji audiobooków i kursów wideo.
 4. Uczestnikami promocji 2za1 ("Dobierz drugi tytuł gratis") mogą zostać wszystkie osoby, które w okresie jej trwania dokonają zakupu minimum 2 książek drukowanych lub ebooków z listy promocyjnej, przez stronę www.onepress.pl.
 5. Uczestnik dodając do koszyka minimum 2 książki drukowane lub ebooki z listy promocyjnej najtańszy z nich otrzymuje gratis (kolejność dodania do koszyka nie ma znaczenia). W przypadku dodania do koszyka większej ilości książek drukowanych lub ebooków niż 2 sztuki, klient otrzymuje gratis co drugą książkę lub ebook wchodzące w skład zamówienia, z zastrzeżeniem, że książki lub ebooki otrzymane gratis wybierane są wg kryterium ceny i dotyczą najtańszych pozycji z koszyka. Jeżeli wszystkie książki lub ebooki w koszyku mają równą wartość, uczestnik otrzymuje gratis jedną/jeden z nich.
 6. Cena regularna każdej z książek lub ebooków otrzymanych gratis zostanie obniżona w koszyku do 0.00 zł. Uczestnik otrzyma Fakturę VAT, w której niniejszy rabat będzie rozdzielany proporcjonalnie dla każdej pozycji w koszyku.
 7. Ostateczna wartość rabatu liczona jest zawsze od ceny detalicznej (okładkowej).
 8. Niniejsza promocja nie łączy się z żadną inną promocją (promocja dnia, przedsprzedaż, kupon rabatowy, wirtualna kasa, zestawy promocyjne).
 9. Niniejsza promocja nie łączy się z tzw. stałym rabatem, o czym uczestnik jest wyraźnie informowany.
 10. Uczestnik może zamówić maksymalnie trzy (3) sztuki tej samej książki lub ebooka.
 11. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji i jego treść jest dostępna pod adresem: https://onepress.pl/promocja-2za1/30
 12. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do udziału w promocji.
 13. Uczestnik poprzez fakt wzięcia udziału w promocji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.01.2023r.