Księgarnia Onepress - literatura biznesowa, książki klasy business

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Marek Staniszewski, autor książki Strategiczny podstęp. Umiejętność wygrywania w biznesie o tym, dlaczego warto znać metodologię Strategicznego podstępu i stosować ją w biznesie.


Przesłanie, jakie chciałem zawrzeć w książce jest bardzo proste: bardzo dziś potrzebujemy strategii, a nie planowania. Wychodzę z założenia, że otoczenie społeczne, gospodarcze, biznesowe jest coraz bardziej złożone i nieprzewidywalne. Ludzkich decyzji, czy to w wymiarze społecznym czy konsumenckim nie można w żaden sposób sprowadzić do racjonalnych przesłanek i motywów.


Funkcjonując w takim chaosie wciąż jednak trzeba podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność. W jaki sposób robić to sensownie? Nie ma przecież miejsca na racjonalne planowanie w oparciu o przyczynowo-skutkowe modele. Odpowiedzi poszukuję w próbie zrozumienia tego, czym tak naprawdę jest strategia i co oznaczają strategiczne decyzje w oparciu o konkretne przykłady.


Dla kogo jest książka? Prawdopodobnie dla wszystkich tych, którzy lubią zadawać tzw. "trudne pytania". Marketing jest dyscypliną niezmiernie nudną i przewidywalną, jeśli spojrzeć zagadnienia marketingowe przez pryzmat większości publikacji. Dawniej starałem się czytać książki o zarządzaniu, marketingu i reklamie. Dziś powróciłem do dawnych zainteresowań antropologią kulturową, filozofią, religioznawstwem porównawczym -- w takiej literaturze można znaleźć naprawdę cenne inspiracje i lepiej zrozumieć człowieka, jego miejsce w kulturze i społeczeństwie. Co najważniejsze, jest to wiedza bardziej użyteczna dla marketingowych działań. To dostrzegam w swojej codziennej pracy.


Książka jest więc dla tych, którzy zamiast gotowych odpowiedzi i porad poszukują inspiracji.


Co zawiera książka? Jest w niej na pewno próba wyjaśnienia genezy i rozwoju czegoś, co określam mianem "strategicznego światopoglądu". Podaję kilka przykładów historycznych oraz staram się zarysować miejsce strategii w biznesie i marketingu.

Nieco uwagi poświęciłem także paradoksom decyzji strategicznych -- jest to refleksja bardziej ogólna. Interesujące wydało mi się również zastosowanie pewnych klasycznych teorii (darwininzm, teoria Adama Smitha) do wyjaśnienia niektórych współczesnych aspektów rozwoju marek. Nie jest to na pewno nic w rodzaju podejścia akademickiego -- raczej luźne dywagacje na temat.

Trochę miejsca poświęciłem również tzw. "case studies". Kilka marek opisuję dokładniej, kładąc nacisk na takie elementy, jak spójność strategii biznesowej ze strategią marki i strategią komunikacji, rolę innowacji i wizji, czy kwestię zarządzania znaczeniem marki.


Mam nadzieję, że każdy Czytelnik, który weźmie książkę do ręki, znajdzie w niej coś dla siebie. Skonstruowana jest w taki sposób, by poszczególne rozdziały stanowiły autonomiczną całość -- nie trzeba (i nie należy) więc czytać jej "od deski do deski" by z niej korzystać.


Zapraszam wszystkich do lektury i serdecznie pozdrawiam.


Marek Staniszewski