ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji

Okładka książki Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji

Okładka książki Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji

Okładka książki Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji

Wydawnictwo:
CeDeWu
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
174
     PDF

Ebook

51,00 zł
41,93 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Współcześnie na rynku pracy na tradycyjne czynniki, kształtujące popyt na pracę i jej podaż oddziałują procesy globalizacji i integracji. Procesy te wpływają na gospodarkę, jej charakter oraz czynniki wzrostu, modyfikują model zatrudnienia i pracy. Czynią to w różnym zakresie i w różnym stopniu, w zależności m.in. od stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego danego kraju, jego struktury produkcyjnej i możliwości adaptacyjnej. Także polski ry­nek pracy podlega tym oddziaływaniom zarówno w odniesieniu do popytu jak i podaży.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało wzrost eksportu i napływ środków z funduszy unijnych, co doprowadziło do szybkiego wzro­stu gospodarczego. Zjawiska te spowodowały, że przedsiębiorstwa zaczęły odważniej przeznaczać środki na inwestycje, które napędzały popyt we­wnętrzny oraz spowodowały wzrost popytu na pracę. Efektem tego był jest wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce.

Niniejsza książka jest prezentacją badań przedstawicieli z ośrodków naukowych z całej Polski. Autorzy w swoich opracowaniach podjęli się analizy teoretycznej i empirycznej, poruszając istotne kwestie związane z rynkiem pracy w Polsce. Należą do nich:
- rynek pracy w województwach polskich
- stopa bezrobocia w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej
- kształcenie kapitału ludzkiego a potrzeby rynku pracy
- migracje zagraniczne
- aktywność zawodowa osób starszych i niepełnosprawnych

Prof. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka

Zamknij

Wybierz metodę płatności