ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Różnorodny menedżer czyli za granicą władzy (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Włodarski Włodzimierz
Okładka książki/ebooka Różnorodny menedżer czyli za granicą władzy

Okładka książki Różnorodny menedżer czyli za granicą władzy

Okładka książki Różnorodny menedżer czyli za granicą władzy

Okładka książki Różnorodny menedżer czyli za granicą władzy

Wydawnictwo:
Poltext
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
338
Druk:
oprawa miękka
To jest książka o charakterze poradnika, łącząca duży ładunek wiedzy o miękkich technikach zarządzania z wieloletnim doświadczeniem autora jako coacha oraz trenera rozwoju osobistego. Autor opisuje swoją książkę następująco: Książka dotyczy zagadnień zarządzania ludźmi z pozycji menedżera. Żadna znana mi książka nie daje takiej syntezy i zróżnicowanego materiału pokazującego całą panoramę możliwych relacji z ludźmi w sposób jednocześnie usystematyzowany i inspiratorski. Ukazuje ona w dobitny sposób założenia, na których opiera się wpływ i zarządzanie ludźmi, co pozwala uściślić i uporządkować wiele dość zagmatwanych sytuacji i podejść związanych z postępowaniem oraz pracą z ludźmi. Książka będzie odbiorcom pomocna w zakresie: usystematyzowania zasad zarządzania ludźmi, wskazania podstaw kolejnych umiejętności zarządczych i coachingowych menedżera, wnikliwszego spojrzenie na rolę szefa, pracującego z ludźmi, określenia granic władzy stosowanej wobec ludzi, ustalenia przydatnych parametrów pracy z ludźmi i wskazania ważnych obszarów decyzji, rozwoju i doskonalenia, stworzenia solidnych podstaw do podejmowania dojrzałych decyzji w pracy z ludźmi, budowania zrębów tzw. koncepcji zróżnicowanego menedżera, wykorzystującego dla rozwoju organizacji kontrastujące obszary umiejętności skutecznego postępowania z ludźmi. Praca kierownicza jest pełna paradoksów. Ta przeciwstawność pełnionych ról menedżera ukazana jest poprzez tzw. zaawansowane podstawy zarządzania ludźmi, zwykle niedostrzegane lub pomijane w podręcznikach lub artykułach. Chodzi o wyjaśnienie i rozgraniczenie istoty władzy i wpływu wobec ludzi, a także uświadomienie sobie przestrzeni, w jakiej przebiegają relacje między pracownikami i kadrą zarządzającą. To ważne zagadnienie, bo jego nieznajomość prowadzi do widocznych i znaczących błędów w podejmowanych decyzjach i postępowaniu z ludźmi. Różnorodny menedżer ma pary umiejętności, które choć kontrastowe wobec siebie, to jednak wzajemnie się one uzupełniają. Tak rozumiana różnorodność obejmuje wszystkie istotne wymiary kontrastowych umiejętności przedstawione w książce. Ważne również jest, by nie dominowała jedna z tych umiejętności kosztem drugiej, a więc istotna jest równowaga między nimi. Szef musi być także świadomy tego, jak się zachowuje w kontekście każdej z par i jak się do nich odnosi. W badaniach J. Collinsa, odkryto tzw. przywództwo 5 poziomu, czyli menedżerów łączących w niezwykły sposób zawodową determinację z osobistą skromnością. To połączenie przeciwstawnych cech wiązało się istotnie z trwałym rozwojem kierowanych przez nich firm i wysoką efektywnością działania w pracy z ludźmi. Książka rozwija tę ideę. Rozpatrywany w książce autorski model AZOT ukazuje wielorakie perspektywy postępowania z ludźmi od administracyjnych, związanych z rządzeniem, oddziaływaniem czy tolerowaniem praw naturalnych ludzi, do przeciwdziałania wpływom negatywnym czy kształtowaniem stylu twardego i miękkiego w oddziaływaniu na ludzi. Do tego dochodzą takie idee jak: różnorodny menedżer, realny optymizm, coaching 2R czy zarządzanie podmiotowe. Książka łączy rozważania z praktycznym działaniem i narzędziami rozwijającymi kompetencje menedżerskie w pracy z ludźmi. Zawiera ćwiczenia.
Włodarski Włodzimierz

Zamknij

Wybierz metodę płatności