Recenzje:
„Współczesna mitologia coachingu. 70 konkretnych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytań" Piotra Pilipczuka to ciekawa próba oczyszczenia -funkcjonującego już od lat 70. ubiegłego wieku-pojęcia z licznych nieporozumień, uogólnień i przekłamań, jakimi zdążyło obrosnąć. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ termin „coaching" kojarzony jest już właściwie ze wszystkim, co wiąże się z usługami, mającymi wspierać rozwój zawodowy.

Autor mówi stop - rozwiewając mity i pomniejsze złudzenia, że coaching może być przykrywką tego, co trudno w tej dziedzinie sklasyfikować, i parawanem dla każdego, kto uchodzi (często tylko we własnym mniemaniu) za coacha.

POLSKA - DZIENNIK ŁÓDZKI .N, 2012-05-28