Recenzje:
Jak się dogadać i stworzyć doskonałe relacje prywatne i zawodowe. Z pewnymi osobami bardzo szybko nawiązujemy kontakt, z innymi zaś trudno nam się porozumieć. Zdaniem Michala J. Losiera nawiązanie kontaktu uzależnione jest od trzech czynników: więzi, kalibracji i stylu komunikacyjnego. Więź to coś, co łączy ze sobą ludzi. Kalibracja oznacza dostrzeżenie sygnałów oraz reakcję wobec zachowań innych osób. Dzięki kalibracji wchodząc do biblioteki momentalnie ściszamy głos, a gdy rozmawiamy z osobą smutną, tłumimy w sobie oznaki wesołości. Im więcej sygnałów zauważymy, tym lepszą więź będziemy mogli stworzyć. Do tego trzeba jeszcze wziąć pod uwagę style komunikacyjne. Z pewnością łatwiej dogadać się dwóm wzrokowcom niż słuchowcowi i wzrokowcowi. Autor wyróżnia także styl kinestetyczny („czuciowcy”) i cyfrowy (analityczny). Książka „Prawo więzi” pomaga nauczyć się większej elastyczności w komunikacji i dzięki temu stworzyć trwałe relacje również z tymi osobami, które dotychczas wydawały nam się trudne do zniesienia.

Lokalna 2011-02-17