Recenzje:
Poradnik zarówno dla stawiających pierwsze kroki na stanowisku kierowniczym, jak i doświadczonych biznesmenów. Trzej trenerzy kadry zarządzającej - Andrzej Niemczyk, Wiesław Grzesik i Anna Niemczyk w "Książce dla skutecznych szefów" dzielą się swoją wiedzą, jak sprawnie kierować zespołem ludzi. Jak budować relacje, motywować oraz jak zwalniać. Na temat szefowania wypowiadają się również eksperci z różnych firm. Książce towarzyszą interesujące ilustracje Michała Wręki.

Magazyn Literacki Książki ET, 01/09/2008


Najlepszych szefów nie poznaje się po świetnie skrojonym garniturze ani eleganckiej garsonce. Najwybitniejsi menedżerowie stali się elitą w swoim fachu po wielu latach ciężkiej pracy nad sobą. Książka ta powstała zarówno z myślą o zupełnych nowicjuszach, stawiających dopiero pierwsze kroki na stanowisku kierowniczym, jak i o doświadczonych biznesmenach, którzy uważają, że na naukę nigdy nie jest za późno. Wyjątkowość tego podręcznika polega na tym, że opiera się on na indywidualnych doświadczeniach autorów, uznanych polskich trenerów kadry zarządzającej.

Personel Plus


Autorzy rekomendują swoją książkę jako adresowaną dla wszystkich szefów: początkujących i doświadczonych. Na co dzień prowadzą szkolenia dla firm. Z doświadczeń wyniesionych ze szkoleń przeprowadzonych dla polskich menedżerów czerpią przykłady ilustrujące kluczowe zagadnienia najistotniejsze dla zarządzania. Namówili też kilku szefów firm, by osobiście opowiedzieli o problemach, z jakimi zetknęli się w niełatwym procesie zarządzania. Książka skonstruowana jest zgodnie z amerykańskimi wzorami: przeplata teorię i tzw. easy. Obejmuje szeroki zakres tematyczny. W pierwszej części mówi o wdrażaniu pracowników, metodach motywowania, zasadach dobrych praktyk, skuteczności i sprzedaży. Drugą część autorzy poświęcili problematyce psychologii szefa. Rekomendacja: Lektura pozwala każdemu przeanalizować własny portret psychologiczny i jego implikacje w relacjach z pracownikami.

Gentleman Lubomir Baker


Szef to brzmi dumnie: Najlepszych szefów poznaje się nie po świetnie skrojonym garniturze czy eleganckiej garsonce ani po drogich studiach lub twardym charakterze. Wybitni menedżerowie stali się elitą w swym fachu po latach ciężkiej pracy nad sobą. Dzięki ich staraniom można odnieść sukces szybciej zapewniają autorzy "Książki dla skutecznych szefów" wydanej przez wydawnictwo Onepress. Podręcznik opiera się na indywidualnych doświadczeniach autorów, znanych polskich trenerów kadry zarządzającej. Mogą po niego sięgnąć zarówno doświadczeni biznesmeni, jak i nowicjusze z ambicjami, by zarządzać ludźmi w przyszłości.

Puls Biznesu, Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. KG, 07/2008


Wyznaczyć azymut Sama wiedza menedżera nie wystarcza, by mógł on kompetentnie zarządzać podwładnymi. Ważna jest osobowość przełożonego, istotne są też jego umiejętności, m.in. znajomość psychologii, dzięki której menedżer lepiej rozumie mechanizmy kierujące działaniami innych. Nie bez znaczenia jest także charakter relacji między przełożonym a podwładnymi. W zalewie literatury czysto naukowej lub łączącej teorię z praktyką (na ogół w niezbyt korzystnych dla praktyki proporcjach) „Książkę dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu ludźmi” wyróżniają świeże spojrzenie oraz przykłady z rodzimego „podwórka”. Niewątpliwie może to wpłynąć korzystnie na jej odbiór przez tych, dla których jest przeznaczona. A adresowana jest do określonych czytelników - menedżerów różnych szczebli zarządzania - tych poszukujących, chcących dowiedzieć się czegoś więcej o sobie samych i o problemach, jakie często napotyka szef w kontaktach z pracownikami, podwładnymi. Książka napisana została przez osoby zajmujące się szkoleniami menedżerów i czerpiące wiedzę z doświadczeń wielu klientów firmy szkoleniowej, którą reprezentują, a także z doświadczeń innych ekspertów oraz własnych. Dlatego niewątpliwą zaletą tej pracy są - będące jej „sercem” - case’y, czyli przypadki do studiowania i analiz. Są to przykłady z życia wzięte, nie abstrakcyjne, z których każdy opatrzony jest komentarzem bądź wspomnianych ekspertów, bądź samych autorów. Rozdziały kończą się swego rodzaju podsumowaniem - „kilka uwag” to przedstawione w pigułce najważniejsze aspekty problemów, o jakich była mowa w rozdziale, oraz wskazówki dla menedżerów, jak postępować w przedstawionych wcześniej sytuacjach. Opisy problemów, które znaleźć można w pracy, dotyczą niewątpliwie ważnych, jeśli nie najważniejszych, aspektów pracy menedżera. Co prawda, dyskusyjna jest kolejność przedstawienia zagadnień w rozdziałach - wydaje się, że w wielu sytuacjach punktem wyjścia powinna być analiza postaw i zachowań samego szefa, bowiem w znakomitej większości przypadków od niego zależy, jak zostaną rozwiązane problemy ludzkie w organizacji. Te uwagi jednak, będące osobistą opinią recenzentki, nie przekreślają podstawowej zalety książki, jaką jest bardzo praktyczne potraktowanie jej przedmiotu. Publikacja ma bowiem wybitnie podręcznikowy charakter. Składa się ona z trzech części. Pierwsza z nich poświęcona jest umiejętnościom menedżerskim związanym z kierowaniem ludźmi. W drugiej autorzy pokusili się o przedstawienie elementów „psychologii” szefa, a część trzecia dotyczy najczęściej spotykanych błędów w kierowaniu ludźmi. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że recenzowana praca nie jest przeznaczona dla tych, którzy zainteresowani są poszerzaniem swej wiedzy teoretycznej. Autorzy nie zamieszczają w swojej pracy prawie żadnych przypisów ani bibliografii - można to uznać za pewien jej mankament. Chociaż opisane są przypadki, relacje słuchaczy, to brak jest odnośników do przebogatej literatury dotyczącej poruszanych zagadnień. Oczywiście o takim, a nie innym sposobie napisania książki, przesądza jej przeznaczenie. Do rąk praktyków oddany zostaje użyteczny podręcznik. Zawiera on z jednej strony liczne przykłady sytuacji, z jakimi stykają się wszyscy menedżerowie w swej codziennej pracy. Z drugiej strony są one komentowane przez innych ekspertów praktyków, specjalistów w danej dziedzinie, którzy podsuwają możliwe rozwiązania określonych sytuacji. To np. osoby zajmujące się w dużych firmach szkoleniami, menedżerowie ds. HR. Warto również wspomnieć o oryginalnych ilustracjach Michała Wręgi uzupełniających i ubarwiających treść książki, a także o mapach autorstwa Zosi Stęplowskiej. Znaleźć je można na końcu rozdziałów i stanowią one swoisty „przewodnik” po każdym z nich.

Personel i Zarządzanie Jolanta Szaban, 05/2008