Recenzje:
Stało się! Po miesiącach pracy, twoje wysiłki zostały dostrzeżone i kierownictwo postanowiło oddać ci pod opiekę ważny projekt. Pamiętaj jednak, że to dopiero połowa sukcesu, bo przed tobą jedno z najtrudniejszych wyzwań w biznesie. Musisz dobrać i stworzyć kolektyw ludzi, który będzie wzajemnie się napędzał i zmierzał w jednym, ustalonym przez ciebie celu. Do tego jednak czasem jest długa droga. Tworzenie zespołów jest dość często wykorzystywane w biznesie. To jeden z najbardziej kreatywnych i wydajnych sposobów zarządzania projektem. W jednym miejscu i nad jednym tematem pochyla się kilka osób o różnych osobowościach, o różnym doświadczeniu zawodowym i wykształceniu. Ta mieszanka - pod warunkiem, że będzie odpowiednio zarządzana - może doprowadzić do rezultatów o jakich w pojedynkę można byłoby tylko pomarzyć. Niemniej, by to osiągnąć trzeba mieć na uwadze kilka sposobów, które pozwolą ci stworzyć, a także utrzymać spójność oraz wydajność stworzonej przez ciebie grupy projektowej. 6 kroków do sukcesu Ogromną rolę w zespole ma zaufanie i zadaniowość. Rolą lidera zespołu jest więc jasne wyjaśnienie każdemu członkowi z osobna, w jakim celu powstała grupa, jaka jest rola poszczególnej osoby, a także jaka jest Twoja rola. Ważne jest też, by czuwać nad opracowaniem wspólnych pomysłów według których będą realizowane zadania. W dalszej części twoja rolą, jako lidera grupy, będzie stworzenie więzi w zespole, poczucia współodpowiedzialności i zaufania. Jak się okazuje, to jedno z najtrudniejszych zadań. Stephen E. Kohn oraz Vincent D. O′Connell w swojej książce „6 nawyków wydajnego zespołu” (Wydawnictwo One Press, 2008) pokazują w jaki sposób to osiągnąć. Niech zespół czuje Według autorów ogromną rolę w zespole ma tzw. inteligencja emocjonalna. Innymi słowy umiejętność rozpoznawania swoich emocji, uczuć innych osób, a także umiejętność zapanowania i radzenia sobie z nimi. Jeżeli cały zespół jest czuły na relacje z poszczególnymi członkami, wtedy możliwa jest większa otwartość w grupie i lepsza komunikacja. A to w zespole projektowym, opierającym się w dużej mierze na zaufaniu, odgrywa kluczową rolę i przekłada się bezpośrednio na jego skuteczność. Zespoły, które dzięki liderowi wypracowały sobie umiejętności emocjonalne w większym stopniu radzą sobie z rozmową i opracowywaniem pomysłów, a także lepiej współpracują przy obsłudze klienta. Takie zespoły są też wyżej oceniane przez zleceniodawcę, gdyż grupa jest świadoma jego potrzeb i wspólnie działa by je zaspokoić. Zespół to „my” Każdy z członków musi się także utożsamiać się z grupą. Dlatego stwórz wraz z zespołem waszą nazwę i kredo. Tego typu działania zwiększają u każdej z osób postrzeganie zespołu jako całości i zwiększają poczucie przynależności. Bardzo ważna jest również wspólna praca nad poprawianiem jakości pracy. W tym celu po kluczowych etapach projektów podsumowuj wspólną pracę i razem z zespołem analizuj słabe i mocne strony realizacji projektu. Każda opinia, każdego z członków, musi być tak samo ważna, a sama rozmowa musi być prowadzona z zachowaniem szacunku dla wszystkich osób. Zwiększy to zaufanie w grupie, podniesie morale i pozwoli zmobilizować się przed kolejnymi działaniami. Ważne jest więc, by podczas tego typu spotkań słuchać innych stron jak odbiorca a nie jak krytyk. Każdy członek musi rozumieć drugą stronę, zamiast za wszelką cenę uzyskać od niej zgodę na stawiane przez siebie tezy. W sytuacji, gdy powstaną dwa różne punkty widzenia na daną sprawę, należy zrobić wszystko by skupić się na rozwiązaniu problemu i nie nadać konfliktowi natury personalnej. Napięcie powinno być skierowane na pomysły i metody działania a nie na ludzi. Twoją rolą jest to przypilnowanie tego. Punkt po punkcie Zespół nie może także działać bez jasno określonych norm. Najlepiej już na wczesnym etapie kształtowania zespołu ustalić jak odbywa się komunikacja między liderem a członkami, między samymi członkami i między zespołem a osobami trzecimi (szefem, klientem itp.). Należy też określić zasady np. odbywania się spotkań, raportowania czy oceny pracy. Dobrze jest też stworzyć jasny podział ról, który odpowiada cechom charakteru odpowiednich członków. Po przekazaniu go zespołowi każda ze stron, będzie wiedziała co robią inne osoby. Dzięki temu łatwiej będzie uniknąć konfliktów związanych z wchodzeniem sobie w kompetencje. Powodzenie projektu często nie zależy w największym stopniu od wiedzy i doświadczenia członków zespołu, lecz od ich umiejętności miękkich. Otwartość, życzliwość, czy inteligencja emocjonalna to główne czynniki, które decydują o tym, czy nowo stworzony zespół szybko „zaskoczy” i zacznie dążyć do realizacji założonych celów. Duża w tym rola liderów. Muszą być oni świadomi wszystkich zachodzącym w grupie procesów i czuwać nad przebiegiem relacji między członkami zespołu.

biznes.onet.pl Grzegorz Pacuła


Czyli jak stworzyć stabilny, trwały i efektywny zespół Jak rozwijać synergię i minimalizować dysonans Jakie nawyki rozwijać, a jakie stanowczo tłumić Planowanie i realizacja projektów dla klientów czy opracowywanie strategii to zadania, do których nowoczesne organizacje wykorzystują pracę zespołów. Co jednak sprawia, że ten system sprawdza się w praktyce Zespół jest niczym orkiestra - jego członkowie muszą posiadać indywidualne, choć uzupełniające się umiejętności. Jak stworzyć doskonale współgrający zespół lub jak przeciwdziałać fałszom?

Gazeta MSP


Opracowywanie strategii, podejmowanie decyzji operacyjnych, planowanie i realizowanie projektów dla klientów to przykłady zadań, za które w nowoczesnych firmach zwykle odpowiadają zespoły. Niełatwo przecenić korzyści dla organizacji płynące ze skutecznej pracy zespołowej. Co zrobić, by funkcjonujące w przedsiębiorstwie grupy działały optymalnie Jak wykorzystać indywidualne cechy i rozmaite umiejętności poszczególnych członków, by zespół funkcjonował efektywnie? Jak sprawić, by teamowi dobrze się ze sobą współpracowało? Autorzy dowodzą, że dobrany zespół nie powstaje przypadkowo, lecz jest świadomie tworzony - wymaga współpracy, wzmacniania więzi i wprowadzania w życie pozytywnych nawyków. W publikacji zaprezentowano prosty model, oparty na sześciu takich nawykach, który ma się sprawdzić w każdej organizacji. Autorzy upatrują w nim drogi do tego, by firma mogła działać płynnie, synergicznie i, co za tym idzie, przynosić większe korzyści finansowe i pozafinansowe. W książce znajdziemy również przykłady, pytania zmuszające do myślenia i samodzielnego analizowania oraz narzędzia pomocne w ocenie zespołu.

Rzeczpospolita K.T.