ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Ekonomiczny wymiar nieruchomości (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Ekonomiczny wymiar nieruchomości

Okładka książki Ekonomiczny wymiar nieruchomości

Okładka książki Ekonomiczny wymiar nieruchomości

Okładka książki Ekonomiczny wymiar nieruchomości

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
460
Druk:
oprawa miękka

Książka

69,00 zł
57,82 zł

Dodaj do koszyka

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Praca prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak to kompendium wiedzy o teoretycznych aspektach funkcjonowania rynku nieruchomości. Koncepcja publikacji powstała na bazie książki Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Podejmowana w niniejszej pracy problematyka została zaktualizowana i znacznie pogłębiona w zakresie rozważań dotyczących m.in. nieruchomości jako obiektu ekonomicznego, istoty rynku nieruchomości, kategorii wartości nieruchomości. Podejmowana w pracy problematyka została również istotnie poszerzona o nowe obszary rozważań. Niniejsza pozycja stanowi próbę wieloaspektowego spojrzenia na nieruchomości. Całość ujęta jest w piętnastu rozdziałach.

Autorka:

  • wyjaśnia specyfikę nieruchomości jako obiektu prawnego i jako towaru,
  • przedstawia rynek nieruchomości jako element rynku kapitałowego i migrację kapitału pomiędzy segmentami tego rynku,
  • omawia sposoby określania wartości nieruchomości w warunkach rynkowych,
  • analizuje trendy, którym podlegają rozwinięte rynki nieruchomości,
  • przedstawia syntetyczną koncepcję rynku nieruchomości z uwzględnieniem roli interwencjonizmu państwowego,
  • prezentuje problematykę zarządzania nieruchomościami,
  • porusza wątki z ekonomii i finansów behawioralnych,
  • opisuje społeczną odpowiedzialność uczestników rynku nieruchomości jako element koncepcji zrównoważonego rozwoju,
  • omawia mechanizm powstawania bąbli cenowych na rynkach nieruchomości,
  • ukazuje synchronizację cykli rynków nieruchomości w skali międzynarodowej.

Nowym wymiarem tej pracy, wydaje się, że również nowym na rynku wydawniczym, jest problemowe podejście do podejmowanej tematyki, ujawnienie obszarów, które wymagają dalszych dociekań w warstwie teoretycznej i badawczej. Takie podejście wytycza dalsze kierunki badań. Praca ma charakter interdyscyplinarny. Postawione przez autorkę tezy są ilustrowane danymi statystycznymi. W celu ułatwienia przyswajania treści każdy rozdział jest zakończony podsumowaniem.

Książka została napisana z myślą o studentach kierunków: ekonomia, finanse i bankowość, gospodarka przestrzenna, jako podręcznik do przedmiotów: ekonomika rynku nieruchomości, rynek nieruchomości, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, wycena nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości.

Prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak jest kierownikiem Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Kucharska-Stasiak Ewa

Zamknij

Wybierz metodę płatności