Zawartość płyty:

Zawartość płyty dla książki: MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II

Tom I

CD-ROM zawiera przykłady zaprezentowane w książce: są to wypełnione danymi dokumenty, które ułatwią Ci błyskawiczne zrozumienie prezentowanego zadania.

Do przykładów dołączono również liczne szablony -- gotowe do użycia dokumenty, które pomogą Ci stworzyć:

Tom II

CD-ROM zawiera przykłady zaprezentowane w książce oraz liczne szablony -- gotowe do użycia arkusze, dzięki którym:

  • sporządzisz cenniki i oferty,
  • stworzysz dokumenty sprzedaży i dostawy,
  • wystawisz zamówienia, rachunki i faktury,
  • naliczysz odsetki własne i ustawowe,
  • założysz i prowadzisz rejestr należności i zobowiązań finansowych, stworzysz ewidencję obecności i czasu pracy.