ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

BHP 2010 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Michał Abramowski
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
744
     PDF

BHP 2010 to kolejne już, trzecie wydanie podręcznego zbioru przepisów z regulacjami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Od poprzedniego wydania książki zaszło wiele zmian w prawie, z których najważniejsze to nowe rozporządzenia dotyczące:

 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • wykazu chorób zawodowych,
 • zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa,
 • warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki,
 • zasad wykonywania ręcznych prac transportowych.

W obecnym wydaniu uwzględniono też ubiegłoroczne nowelizacje Kodeksu pracy oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.


Ponadto w zbiorze znalazły się rozporządzenia dotyczące m.in.:

 • ogólnych przepisów bhp,
 • służby bhp,
 • badań lekarskich pracowników,
 • bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
 • bhp przy czyszczeniu i malowaniu powierzchni,
 • czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • kwalifikacji zawodowych i szkoleń w dziedzinie bhp,
 • prac wzbronionych kobietom i młodocianym,
 • bhp podczas wykonywania robót budowlanych,
 • minimalnych wymagań bhp w zakresie użytkowania maszyn,
 • uznawania wypadku za wypadek w drodze do i z pracy.

Przepisy zostały pogrupowane w 16 działach tematycznych, dzięki czemu odnalezienie poszukiwanego jest bardzo łatwe.

 

 

Michał Abramowski

Zamknij

Wybierz metodę płatności