Księgarnia Onepress - literatura biznesowa, książki klasy business

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Wygraj książkę o twórcy potęgi Amazon.com!

TOP tytuł w super cenie » 50% taniej

Jednym kliknięciemWeź udział w wyjątkowym konkursie!


Do wygrania 4 egzemplarze „Jednym kliknięciem o niebywałej historii Jeffa Bezosa, twórcy rosnącej potęgi Amazon.com”.


Do kogo trafią książki?
Pewnie nieraz byliście na stronie Amazon.com. Udajcie się tam ponownie i poszukajcie najciekawszej książki, która Waszym zdaniem powinna ukazać się nakładem wydawnictwa Onepress.

Autorzy czterech najciekawszych propozycji zostaną nagrodzeni. Tytuły nie mogą się powtarzać (a jeśli się powtórzą, liczy się propozycja, wpisana jako pierwsza). Odpowiedzi wysyłajcie na adres konkurs@onepress.pl i na tablicy naszego fanpage'a na fb.


Na Wasze odpowiedzi czekamy pod adresem konkurs@onepress.pl

Szukajcie, proponujcie i „lajkujcie” ;)
,Regulamin konkursu " Zdobądź książkę o wyjątkowej historii Jeffa Bezosa, twórcy rosnące potęgi Amazon.com!"


1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs: " Zdobądź książkę o wyjątkowej historii Jeffa Bezosa, twórcy rosnące potęgi Amazon.com!" przeprowadzony w okresie od 29.11.2012 do wyczerpania nagród, zwany dalej konkursem.
2. Organizatorem konkursu jest HELION SA z siedzibą w Gliwicach, ul. Kościuszki 1C; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121256; NIP 631-020-02-68; REGON: 271070648.
3. Uczestnikami konkursu mogą zostać wszystkie osoby, które w okresie trwania konkursu na adres e-mail: konkurs@onepress.pl wyślą najciekawszą odpowiedź na zadane pytanie.
4. Zwycięzcami konkursu zostaną cztery osoby, które prześlą najciekawszą propozycję
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej.
6. Wybór zwycięzców nastąpi najpóźniej do 3 dni, po terminie zakończenia konkursu.
7. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez zwycięzców w terminie 14 dni roboczych od momentu uzyskania przez Organizatora właściwego adresu wysyłki nagrody.
9. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
10. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
11. Pracownicy firmy Helion SA oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.
12. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 29.11.2012 r.
15. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.