Księgarnia Onepress - literatura biznesowa, książki klasy business

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

5 000 fanów tuż tuż!

TOP tytuł w super cenie » 50% taniej

Konkurs dla 5 000 fanów Onepress!

Kochani! Przekręćmy licznik!
Typujcie dzień i godzinę dołączenia 5 000 fana do fanpage'a księgarni Onepress!


W momencie kiedy 5 000 fan dołączy do fanów, uczestnik konkursu, który wytypował najbardziej
zbliżoną datę zostanie nagrodzony bonem o wartości 100 zł na zakupy książek wydanych nakładem Wydawnictwa Onepress.
Dodatkowo kolejne trzy osoby, które wytypują dzień i godzinę najbliżej zwycięzcy dostaną bon o wartości 30 zł.

Na Wasze odpowiedzi czekamy pod adresem onepress@onepress.pl,
w temacie wpisując 5000. Można przesłać tylko jedną odpowiedź z jednego adresu mailowego.Regulamin konkursu "5000 fanów na Facebooku" 
 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs: "5000 fanów na Facebooku" przeprowadzony w okresie od 08.10.2012 do dnia osiągnięcia 5000 fanów na portalu Facebook, zwany dalej konkursem. 
 
2. Organizatorem konkursu jest HELION SA z siedzibą w Gliwicach, ul. Kościuszki 1C; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121256; NIP 631-020-02-68; REGON: 271070648.
 
3. Uczestnikami konkursu mogą zostać wszystkie osoby, które w okresie trwania konkursu na adres e-mail: onepress@onepress.pl wyślą odpowiedź na pytanie: Wytypuj dzień i godzinę, w którym na nasz fanpage dołączy 5000 fan. 
 
4. Odpowiedzi można nadsyłać do momentu, w którym do fanpage'a księgarni Onepress.pl (http://www.facebook.com/OnepressPL) dołączy 5000 fan. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną odpowiedź z jednego adresu mailowego. 
 
5. Głównym zwycięzcą zostanie osoba, której wytypowany wynik będzie najbardziej zbliżony do rzeczywistości. Kolejne 3 osoby, które udzielą najbardziej zbliżonych do poprawnej odpowiedzi zostaną nagrodzone kuponem rabatowym o wartości 30zł. Nagrodą główną jest bon na książki wydane nakładem Wydawnictwa Onepress o wartości 100 zł. 
 
6. Decyzja o tym, który moment uznawany jest za dołączenie 5000 fana podejmuje komisja konkursowa Organizatora.
 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej. 
 
7. Wybór zwycięzców nastąpi najpóźniej do 3 dni, po terminie osiągnięcia 5000 fanów. 
 
8. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 
9. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez zwycięzców w terminie 14 dni roboczych od momentu uzyskania przez Organizatora właściwego adresu wysyłki nagrody. 
 
10. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
 
11. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu. 
 
12. Pracownicy firmy Helion SA oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie. 
 
13. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 
14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 08.10.2012 r. 
 
15. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.