ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Konkurs rozwiązany!


Poniżej znajduje się test wyboru przygotowany przez Arkadiusza Bednarskiego, autora książki Mistrz sprzedaży. Na maile z rozwiązanym testem czekaliśmy do 21. kwietnia. Na konkurs napłynęło 50 odpowiedzi. Najlepszych Mistrzów sprzedaży nagradzamy wybranymi przez nich książkami. Nadal możesz rozwiazać test dla samej przyjemności sprawdzenia swojej wiedzy!

Poprawne rozwiązanie testu oraz listę nagrodzonych znajdziesz na dole strony.


W poniższych pytaniach wskaż właściwą odpowiedź. Tylko jedną.


1. Podejmując decyzję o zakupie klienci kierują się:

a. Tylko i wyłącznie faktami

b. W głównej mierze faktami, a częściowo emocjami

c. W głównej mierze emocjami

d. Opinią innych


2. Czy klienci wolą:

a. Aby im sprzedawano

b. Aby zachęcano ich do kupowania

c. Sami decydować o tym, co kupują

d. Polegać na doradztwie specjalistów


3. Główne potrzeby, które klienci zaspokajają poprzez dokonywanie zakupów to:

a. Pewność, urozmaicenie, władza

b. Władza, docenienie, bezpieczeństwo

c. Pewność, urozmaicenie, uznanie

d. Władza, pewność, uznanie


4. Na to, aby stać się wybitnym sprzedawcą ma wpływ:

a. Wysoki poziom motywacji oraz wiedzy produktowej

b. Średni poziom motywacji oraz wysoki poziom wiedzy produktowej

c. Wysoki poziom motywacji oraz wysoki poziom umiejętności sprzedażowych

d. Średni poziom umiejętności sprzedażowych oraz wysoki poziom wiedzy produktowej


5. Szybciej uda się zachęcić klienta do zakupu samochodu kierując do niego informację:

a. Wyobraź sobie, jak w tym samochodzie przemierzasz przestrzeń

b. Ten samochód wprost zachęca do przemierzania przestrzeni

c. Nasz samochód jest jedynym na rynku, który tak zachęca do przemierzania przestrzeni

d. Przemierzaj przestrzeń w naszym nowym samochodzie!


6. Która z metod oddalania obiekcji jest najbardziej skuteczna:

a. Wysuwanie kontrargumentów

b. Pochwała, docenienie i przedstawienie kontrargumentów

c. Pochwała, docenienie i zastosowanie technik aktywnego słuchania

d. Przewidywanie i wyprzedzanie zastrzeżeń, zanim się pojawią


7. Formuła sukcesu, która pomaga osiągnąć sukces w sprzedaży brzmi:

a. Wiedz, jaki rezultat chcesz osiągnąć. Zacznij coś robić w tym kierunku. Obserwuj efekty. Jeżeli to, co robisz nie przynosi efektów, zmieniaj kierunek

b. Wiedz, jaki rezultat chcesz osiągnąć. Zacznij coś robić w tym kierunku. Obserwuj efekty. Powtarzaj tak długo, aż osiągniesz cel

c. Wiedz, jaki rezultat chcesz osiągnąć. Obserwuj działania innych. Ucz się na ich błędach. Działaj z pominięciem błędów innych

d. Wiedz, jaki rezultat chcesz osiągnąć. Zaplanuj długofalową strategię z uwzględnieniem wszystkich możliwych przeszkód. Analizuj bieżąca sytuację. Zmieniaj strategie wtedy, kiedy zmienią ja inni.


8. Zasada Pareto w odniesieniu do sprzedaży brzmi:

a. 70% działań daje 30% efektów

b. 20% klientów daje 80% przychodów

c. 30% klientów daje 70% przychodów

d. Odpowiedzi a i c są prawdziwe


9. Dzwoniąc do klienta, na numer telefonu komórkowego, w celu umówienia się na spotkanie handlowe należy:

a. Zawsze zapytać, czy ma czas na rozmowę

b. Nigdy nie pytać, czy ma czas na rozmowę, bo odpowie, że nie ma

c. Zapytać, czy ma czas na rozmowę tylko wtedy, kiedy klient jest wyraźnie rozdrażniony

d. Pytać, czy ma czas na rozmowę tylko wtedy, kiedy jest to klient znajomy


10. Dążąc do umówienia spotkania z klientem najskuteczniejszym jest sformułowanie:

a. Chciałbym się z panem umówić na spotkanie?

b. Czy mógłby się pan za mną spotkać w dogodnym terminie?

c. Czy mogę umówić się z panem na spotkanie?

d. Dzwonię aby ustalić dogodny termin spotkania?


11. Na ostateczny efekt podczas spotkania handlowego ma przede wszystkim wpływ:

a. Pierwsze wrażenie

b. Wiedza i umiejętności sprzedażowe handlowca

c. Sposób zakończenia spotkania

d. Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe


12. Jak ustrzec się przed zwrotem towaru lub przedwczesną rezygnacja z zakupionej przez klienta usługi:

a. Dając klientowi większy rabat

b. Powtarzając najważniejsze cechy produktu (usługi)

c. Prosząc klienta o uzasadnienie dokonanego zakupu

d. Pytając go o jego wątpliwości oraz starając się je rozwiać


Poprawne odpowiedzi:

1 - c; 2 - c; 3 - c; 4 - c; 5 - a; 6 - d; 7 - a; 8 - b; 9 - a; 10 - d; 11 - d; 12 - c


Laureaci:

I miejsce - Krzysztof Markowski, odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania; otrzymuje wybraną przez siebie książkę, oraz książkę Brian Tracy i Tajniki doskonałej sprzedaży.

II miejsce - Jolanta Wągrowska i Łukasz Matuszewski, odpowiedzieli poprawnie na 11 z 12 pytań, otrzymują wybrane przez siebie książki.

III miejsce - Krzysztof Bogaczewski, Jacek Cempa i Robert Bałabuch, odpowiedzieli poprawnie na 10 z 12 pytań, otrzymują książkę Brian Tracy i Tajniki doskonałej sprzedaży.