ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Judith Taylor

Lista Kafelki

Wszystkie
Data wydania

Judith Taylor kieruje Wydziałem Szkolenia i Rozwoju Kadr na University College w Londynie. Ma duże doświadczenie w pracy nad rozwijaniem zdolności interpersonalnych. Jest współautorką książki How to Design and Deliver Equal Opportunities Training, opublikowanej przez wydawnictwo Kogan Page.