Vademecum umów i pism dla biur r...

Vademecum umów i pism dla biur rachunkowych

Autor: praca zbiorowa

3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Cena:
85,23 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

 W książce prezentujemy wzory pism i umów dotyczące podatków, kadr i rozliczeń z Zakladem Ubezpieczeń Społecznych. Książka zawiera praktyczne komentarze ekspertów przy każdym wzorze i umowie.
 I. Prowadzenie biura

Umowa o prowadzenie księgi rachunkowej

Umowa z klauzulą poufności

Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa

II.  Podatki

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych

Wniosek o zaliczenie nadpłaty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych osoby trzeciej

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

Wniosek o potrącenie

Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego

Skarga na niezałatwienie sprawy w terminie

Czynny żal

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej

III. Kadry

Umowa o prace na czas nieokreślony

Umowa o prace na okres próbny

Umowa o prace na czas określony

Porozumienie stron zmieniające warunki pracy i płacy

Zakres obowiązków

Świadectwo pracy

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

IV. ZUS

Zastrzeżenia płatnika składek do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym

Odwołanie od decyzji ZUS

Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie odwołania od decyzji ZUS

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek

Wniosek o wydanie interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek 

płatności onepress.pl