Systemy ERP. Modelowanie, projek...

Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdrażanie

Autor: Tadeusz Gospodarek

Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdrażanie
Stron: 336
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka) 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: Helion
Wydawca: Helion
Cena:
59,00 zł
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 11,80 zł
47,20 zł 59,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Druk
Książka drukowana
59,00 zł
eBook
Pdf ePub Mobi
47,20 zł
59,00 zł

"Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdrażanie" najlepszą Informatyczną Książką Naukową Roku 2016! Książka otrzymała nagrodę w konkursie orgaizowanym przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

---


Zarządzaj organizacją z pomocą ERP!

 • Modelowanie systemów ERP, czyli budowanie modelu działania organizacji
 • Projektowanie systemów ERP, czyli przejście do modelu technologicznego
 • Wdrażanie i serwis systemów ERP, czyli łączenie modelu z tkanką organizacji
W dzisiejszym świecie wśród większych firm, korporacji i innych organizacji z ambicjami dość powszechne jest przekonanie, że podstawowym narzędziem analizy i dobrego zarządzania jest system ERP. System ten rozumiany jest przy tym często jako narzędzie informatyczne, czyli magiczne oprzyrządowanie do dostarczania danych — choć w rzeczywistości w tego typu systemach technologia IT pełni rolę służebną w stosunku do zarządzania. Przekonany o palącej potrzebie uporządkowania swoich zasobów zarząd organizacji kupuje jedno z renomowanych rozwiązań i... okazuje się, że nie da się go tak po prostu dołączyć do zestawu poręcznych instrumentów zarządzania. Dlaczego? Ponieważ struktura firmy i logika systemu ERP całkowicie rozmijają się ze sobą. Czy ten problem da się jakoś rozwiązać?

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tej wyjątkowej książce, napisanej przez prawdziwego eksperta i opartej na konkretnych przykładach. Dowiesz się stąd, jak należy definiować pojęcie ERP i które jego aspekty są absolutnie kluczowe dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Odkryjesz, że system ERP jest złożonym narzędziem inteligentnym, wymagającym podejścia interdyscyplinarnego do jego funkcjonalności i stosowania. Zorientujesz się, jak powinno wyglądać wdrożenie takiego systemu. Zrozumiesz także, jak ważna jest kwestia komunikacji między firmą zamawiającą system a firmą, która go wdraża. Jeśli chcesz, by w Twojej firmie działał sensowny system ERP, nie możesz przegapić tej książki.
 • Zrozumieć ERP
 • Model ontologiczny
 • Model funkcjonalny ERP
 • Modele semantyczne ERP
 • Projekty poziomu ekonomicznego
 • Projekty poziomu IT
 • Wdrażanie systemu ERP
 • Serwisowanie systemów ERP
 • Dodatki

Inteligentnie wdrażaj system ERP!

Wstęp (9)

CZĘŚĆ I MODELOWANIE SYSTEMÓW ERP (13)

Rozdział 1. Zrozumieć ERP (15)

 • 1.1. Układ modelowania ERP (18)
 • 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP (20)
  • 1.2.1. Analiza PEST a ERP (21)
  • 1.2.2. Zbiór interesariuszy systemu ERP (22)
  • 1.2.3. ERP a reguły gry rynkowej (24)
 • 1.3. Relacje ERP do niektórych zagadnień zarządzania organizacją (27)
  • 1.3.1. ERP a strategia rozwoju firmy (27)
  • 1.3.2. ERP a system zapewnienia jakości (29)
  • 1.3.3. ERP a optymalizacja w organizacji (30)
  • 1.3.4. ERP jako monitor łańcucha wartości (32)
 • 1.4. ERP a procesy biznesowe (34)

Rozdział 2. Model ontologiczny (37)

 • 2.1. ERP jako wydzielony byt w organizacji (37)
  • 2.1.1. Kwestie ontologiczne ERP (39)
  • 2.1.2. Kwestie epistemologiczne ERP (43)
  • 2.1.3. Kwestie aksjologiczne dotyczące systemów ERP (49)
 • 2.2. Model konceptualny (54)
  • 2.2.1. Model łańcucha wartości (54)
  • 2.2.2. Model stanu organizacji (56)
  • 2.2.3. Model kontrolingu (sprzężenia zwrotnego) (58)

Rozdział 3. Model funkcjonalny ERP (61)

 • 3.1. Model funkcjonalny organizacji dla celów ERP (63)
  • 3.1.1. Układ warstw logicznych (63)
  • 3.1.2. Procesy (65)
  • 3.1.3. Zasoby w ERP (70)
 • 3.2. Model funkcjonalny rachunkowości (73)
  • 3.2.1. Struktura rachunkowości a ERP (75)
  • 3.2.2. Plan kont (81)
  • 3.2.3. Plan dekretów (82)
  • 3.2.4. Obieg dokumentów finansowych (84)
  • 3.2.5. Sprawozdania finansowe i deklaracje (85)
  • 3.2.6. ERP a księga przychodów i rozchodów (86)
 • 3.3. Modele funkcjonalne modułów ERP poziomu operacyjnego (89)
  • 3.3.1. System FK (90)
  • 3.3.2. Handlowo-magazynowy (100)
  • 3.3.3. Usługowy (109)
  • 3.3.4. Produkcja (113)
  • 3.3.5. Kadry i płace (116)
  • 3.3.6. Majątek trwały (123)
  • 3.3.7. Magazyny (129)
  • 3.3.8. Kasa (134)
  • 3.3.9. CRM - model funkcjonalny (136)
 • 3.4. Model funkcjonalny kontrolingu (137)
  • 3.4.1. Model KPI a system ERP (140)

Rozdział 4. Modele semantyczne ERP (143)

 • 4.1. Modele semantyczne w FK (145)
  • 4.1.1. Model semantyczny "Dokument FK" (146)
  • 4.1.2. Model semantyczny "Rejestr dokumentów" (księga główna) (146)
  • 4.1.3. Model semantyczny "Dziennik" (148)
  • 4.1.4. Model semantyczny "Raport dokumentowy" (149)
  • 4.1.5. Model semantyczny "Raport obrotowy" (150)
  • 4.1.6. Model semantyczny "Deklaracja" (151)
  • 4.1.7. Model semantyczny "Sprawozdanie finansowe" (151)
  • 4.1.8. Model semantyczny "Zamknięcie roku, otwarcie BO" (152)
 • 4.2. Systemy sprzedaży (152)
  • 4.2.1. Model semantyczny "Faktura VAT" (154)
  • 4.2.2. Model semantyczny "Rejestr sprzedaży" (156)
  • 4.2.3. Model semantyczny "Raport sprzedaży" (156)
  • 4.2.4. Model semantyczny "Deklaracja podatkowa" (157)
 • 4.3. Zarządzanie - kadry i płace (157)
  • 4.3.1. Kartoteka pracownika (158)
  • 4.3.2. Rejestry (164)
  • 4.3.3. Listy płac (166)
  • 4.3.4. Dodatkowe aspekty (168)
  • 4.3.5. Sprawozdania i deklaracje (168)
 • 4.4. Zarządzanie majątkiem trwałym (169)
  • 4.4.1. Model semantyczny dla amortyzacji ST (169)
  • 4.4.2. Dokumenty związane z majątkiem trwałym (170)
  • 4.4.3. Rejestry w zarządzaniu majątkiem trwałym (171)
  • 4.4.4. Sprawozdania i raporty w obszarze majątku trwałego (172)
 • 4.5. Kontroling i raporty skonsolidowane (172)
  • 4.5.1. Raport zintegrowany dla stacji obsługi samochodów (172)
  • 4.5.2. Wskaźniki ekonomiczne wynikające z bilansu i rachunku zysków i strat (185)
  • 4.5.3. Prognozowanie (187)

CZĘŚĆ II PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ERP (195)

Rozdział 5. Projekty poziomu ekonomicznego (197)

 • 5.1. Projekt łańcucha wartości (198)
  • 5.1.1. Opis dóbr stanowiących wartość (199)
  • 5.1.2. Projekt strategii sprzężonej z ERP (200)
  • 5.1.3. Mapa zadań (203)
  • 5.1.4. Mapa procesów (209)
  • 5.1.5. Projekt obiegu informacji (210)
  • 5.1.6. Zasoby informacyjne (211)
  • 5.1.7. Polityka rachunkowości (213)
  • 5.1.8. System zarządzania (215)
 • 5.2. Biała księga ERP (ERP white print) (216)
  • 5.2.1. Jak ma funkcjonować firma? (216)
  • 5.2.2. Jak ma funkcjonować zarządzanie? (217)
  • 5.2.3. Jak ma funkcjonować kontroling? (217)
  • 5.2.4. Jak ma funkcjonować ERP? (218)
  • 5.2.5. Uwarunkowania ekonomiczne i techniczne funkcjonowania ERP (218)
 • 5.3. Niebieska księga ERP (219)
  • 5.3.1. Dokumentowanie formalne procesów (219)
  • 5.3.2. Algorytmy warstwy biznes procesu (220)
  • 5.3.3. Struktura bazy danych dokumentu (223)
  • 5.3.4. Konsolidacja danych - raporty operacyjne (229)
 • 5.4. Studium wykonalności dla projektu wdrożenia ERP (230)
  • 5.4.1. Struktura studium wykonalności (231)
  • 5.4.2. Harmonogram czasowo-zadaniowy wdrożenia projektu ERP (234)
  • 5.4.3. Koszty godzinowe tworzenia systemów IT (237)
  • 5.4.4. Analiza wariantów (237)
  • 5.4.5. Rodzaje ryzyka związanego z projektem (239)

Rozdział 6. Projekty poziomu IT (241)

 • 6.1. Warstwa bazy danych (242)
  • 6.1.1. System ERP a hurtownia danych (243)
  • 6.1.2. Baza danych FK (245)
  • 6.1.3. Baza danych modułu magazynowo-handlowego (247)
  • 6.1.4. Baza danych modułu kadrowo-płacowego (249)
  • 6.1.5. Baza danych modułu "Środki trwałe" (250)
  • 6.1.6. Baza danych modułu EIS (250)
 • 6.2. Warstwa dostępu do danych (252)
  • 6.2.1. Model architektury danych OLTP (252)
  • 6.2.2. Architektura OLAP (253)
  • 6.2.3. Kostka OLAP (256)
  • 6.2.4. Narzędzia dostępu i analizy danych (258)
  • 6.2.5. Aspekty jakości danych (260)
 • 6.3. Warstwa biznes (262)
  • 6.3.1. Warstwa biznes w modułach operacyjnych ERP (263)
  • 6.3.2. Warstwa biznes w module EIS (264)
 • 6.4. Warstwa interfejsów i prezentacji (264)
  • 6.4.1. Moduł finansowo-księgowy (267)
  • 6.4.2. Moduł handlowo-usługowo-magazynowy (269)

CZĘŚĆ III WDRAŻANIE I SERWIS SYSTEMÓW ERP (271)

Rozdział 7. Wdrażanie systemu ERP (273)

 • 7.1. Plan koncepcyjny (277)
  • 7.1.1. Opracowanie koncepcji (278)
  • 7.1.2. Planowanie ERP (279)
  • 7.1.3. Zestrajanie organizacji z technologią ERP (279)
 • 7.2. Plan operacyjny (281)
  • 7.2.1. Planowanie operacji (282)
  • 7.2.2. Imperatywy sukcesu (284)
 • 7.3. Realizacja (287)
  • 7.3.1. Monitorowanie położenia ekonomicznego z użyciem ERP (287)
  • 7.3.2. Wskazania wynikające ze sprzężenia zwrotnego (288)

Rozdział 8. Serwisowanie systemów ERP (289)

 • 8.1. Serwis warstwy kulturowej organizacji (290)
  • 8.1.1. Reinżyniering procesów w kontekście danych z ERP (291)
  • 8.1.2. Budowanie zasobu wiedzy (292)
  • 8.1.3. Rozwój kluczowych kompetencji (293)
 • 8.2. Serwis warstwy technologicznej (294)
  • 8.2.1. Pierwsza linia wsparcia (295)
  • 8.2.2. Druga linia wsparcia (297)
  • 8.2.3. Serwis poziomu systemowego (299)
 • 8.3. Doradztwo i ocena systemu ERP (300)
  • 8.3.1. Jak wybrać system ERP? (300)
  • 8.3.2. Jak wybrać wykonawcę wdrożenia? (304)
  • 8.3.3. Ile powinien kosztować system ERP? (306)

Rozdział 9. Dodatki (309)

 • 9.1. Analiza wielokryterialna (309)
 • 9.2. Procedura kontrolna spójności baz danych (310)
 • 9.3. Procedura wdrożenia struktury funkcjonalnej ERP (312)
  • 9.3.1. Mapa procesów i jej relacje z modułami ERP (312)
  • 9.3.2. Mapa zadań w relacji do stanowisk (313)
  • 9.3.3. Karta stanowiska ERP (314)
  • 9.3.4. Przetwarzanie informacji na stanowisku ERP (314)
 • 9.4. Procedura przygotowania danych bilansu otwarcia (315)
  • 9.4.1. Moduł FK (315)
  • 9.4.2. Moduł handlowo-magazynowy (316)
  • 9.4.3. Moduł usługowy (317)
  • 9.4.4. Moduł kadrowo-płacowy (318)
  • 9.4.5. Moduł "Środki trwałe" (319)

Literatura (321)

Spis rysunków, przykładów, tabel i arkuszy (325)

 • Spis rysunków (325)
 • Spis przykładów (328)
 • Spis tabel (330)
 • Spis arkuszy (330)

Skorowidz (331)

Najczęściej kupowane razem:

Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdrażanie plus Excel 2016 PL. Biblia plus Excel 2016 PL. Formuły
Cena zestawu: 243,95 zł 287,00 zł
Oszczędzasz: 43,05 zł(15%)
Do koszyka
zestaw0 Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdrażanie

Najczęściej kupowane razem ebooki:

Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdrażanie plus Excel 2016 PL. Formuły plus Mapowanie wrażeń. Kreowanie wartości przy pomocy ścieżek klienta, schematów usług i diagramów
Cena zestawu: 209,95 zł 247,00 zł
Oszczędzasz: 37,05 zł(15%)
Do koszyka
zestaw0 Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdrażanie
płatności onepress.pl