Office 2007. Język VBA i makra. ...

Office 2007. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie

Autor: Paul McFedries

Ocena:
   5.0/6  Opinie  (2)
Stron: 472
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Helion
Cena:
77,00 zł

Usprawnij działanie najpopularniejszego pakietu biurowego

 • Jak zautomatyzować najczęściej wykonywane czynności?
 • W jaki sposób tworzyć niestandardowe okna dialogowe i elementy interfejsu użytkownika?
 • Jak wykrywać błędy w aplikacji VBA i usuwać je?

Możliwości i funkcjonalność pakietu Office 2007 są ogromne, jednak korzystanie z wielu z nich wymaga od użytkowników nieustannego powtarzania tych samych czynności. Ręczne wybieranie sekwencji poleceń z menu, zaznaczanie fragmentów tekstu lub zakresu komórek, przypisywanie reguł do filtrowania poczty - to wszystko jest pracochłonne i z czasem staje się uciążliwe dla osoby korzystającej z Office 2007. Na szczęście, twórcy pakietu zaimplementowali w nim niezwykle przydatną funkcję tworzenia i wykorzystywania makr, czyli zarejestrowanych sekwencji operacji, które można wywoływać tak samo jak zwykłe polecenia z menu. Każdy z programów wchodzących w skład Office'a posiada taką możliwość, a stosowanie jej leży w zakresie możliwości wszystkich użytkowników.

Książka "Office 2007. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie" to podręcznik dla wszystkich, którzy chcą przyspieszyć i usprawnić pracę z tym pakietem biurowym. Czytając ją, nauczysz się tworzyć makra i korzystać z języka Visual Basic for Applications, w którym są pisane. Dowiesz się, z jakich elementów składa się makro, jak uruchomić edytor VBA i w jaki sposób wykorzystywać w makrach różne polecenia. Poznasz techniki budowania makr dla Worda, Excela, PowerPointa i Outlooka. Przeczytasz także o tworzeniu niestandardowych okien dialogowych, modyfikowaniu interfejsu użytkownika aplikacji z pakietu Office, wyszukiwaniu błędów w kodzie źródłowym i usuwaniu ich.

 • Rejestrowanie i uruchamianie makr
 • Korzystanie z edytora VBA
 • Elementy języka VBA
 • Obiekty Office w programach VBA
 • Przetwarzanie tekstu za pomocą makr
 • Obróbka zakresów komórek w Excelu
 • Makra dla PowerPointa i Accessa
 • Obsługa wiadomości pocztowych w Outlooku
 • Tworzenie okien dialogowych i formularzy
 • Modyfikowanie interfejsu Wstążka pakietu Office 2007
 • Podział projektu na moduły
 • Wykrywanie i usuwanie błędów

Korzystaj z makropoleceń i zwiększ efektywność swojej pracy!

Wprowadzenie (15)

 • Czym jest makro? (16)
 • Co język VBA ma wspólnego z makrami? (17)
 • Informacja od polskiego wydawcy (17)
 • Co powinno się wiedzieć przed przeczytaniem książki? (17)
 • Zawartość książki (18)
 • Specjalne elementy książki (19)

I: PODSTAWY JĘZYKA VBA

1. Tworzenie i uruchamianie zarejestrowanych makr (23)

 • Rejestrowanie makra VBA (25)
  • Rejestrowanie makra Worda (25)
  • Rejestrowanie makra Excela (27)
 • Uruchamianie zarejestrowanego makra (29)
  • Zastosowanie listy Nazwa makra (29)
  • Przypisywanie klawiszy skrótu zarejestrowanym makrom Worda (30)
  • Przypisywanie klawiszy skrótu zarejestrowanym makrom Excela (31)
  • Tworzenie przycisku paska narzędzi Szybki dostęp dla zarejestrowanego makra (32)
  • Odnośniki (34)

2. Tworzenie własnych makr (35)

 • Uaktywnianie karty Deweloper interfejsu Wstążka (36)
 • Uruchamianie edytora VBA (36)
 • Omówienie edytora VBA (37)
  • Tworzenie nowego modułu (38)
  • Otwieranie istniejącego modułu (39)
 • Procedury VBA (39)
 • Tworzenie makra poleceń (40)
  • Pisanie makra poleceń (40)
  • Uruchamianie makra poleceń (42)
  • Wprowadzanie instrukcji VBA (42)
 • Tworzenie funkcji użytkownika (44)
  • Ogólne informacje na temat funkcji użytkownika (44)
  • Pisanie funkcji użytkownika (45)
  • Zastosowanie funkcji (46)
 • Wykorzystanie technologii IntelliSense (48)
  • Lista właściwości lub metod (48)
  • Lista stałych (49)
  • Informacja o parametrach (50)
  • Uzupełnianie słów kluczowych (51)
 • Zamykanie edytora Visual Basic Editor (51)
  • Odnośniki (52)

3. Zmienne programów (53)

 • Deklarowanie zmiennych (53)
 • Unikanie błędów związanych ze zmiennymi (55)
 • Typy danych zmiennych (56)
  • Zmiana domyślnego typu danych (59)
  • Tworzenie typów danych użytkownika (60)
 • Zastosowanie zmiennych tablicowych (61)
  • Tablice dynamiczne (62)
  • Tablice wielowymiarowe (64)
 • Praca ze stałymi (65)
  • Użycie wbudowanych stałych (65)
  • Tworzenie stałych użytkownika (65)
 • Przechowywanie w zmiennej danych wejściowych użytkownika (66)
  • Pobieranie danych wejściowych za pomocą funkcji MsgBox (66)
  • Pobieranie danych wejściowych za pomocą funkcji InputBox (70)
  • Odnośniki (72)

4. Tworzenie wyrażeń języka VBA (73)

 • Ogólne informacje na temat wyrażeń (73)
 • Stosowanie operatorów języka VBA (74)
  • Operatory arytmetyczne (75)
  • Operator złączania (76)
  • Operatory porównania (77)
  • Operatory logiczne (77)
 • Kolejność stosowania operatorów (78)
  • Hierarchia ważności operatorów (78)
  • Kontrolowanie hierarchii ważności operatorów (79)
 • Przetwarzanie wyrażeń numerycznych (81)
  • Funkcje matematyczne języka VBA (81)
  • Funkcje finansowe języka VBA (83)
 • Przetwarzanie wyrażeń łańcuchowych (84)
 • Przetwarzanie wyrażeń logicznych (87)
  • Operator And (88)
  • Operator Or (88)
  • Operator Xor (88)
  • Operator Not (89)
 • Przetwarzanie wyrażeń dat (89)
  • Odnośniki (92)

5. Praca z obiektami (93)

 • Czym jest obiekt? (93)
 • Hierarchia obiektów (95)
 • Stosowanie właściwości obiektów (95)
  • Ustawianie wartości właściwości (97)
  • Zwracanie wartości właściwości (97)
 • Stosowanie metod obiektów (98)
 • Obsługa zdarzeń obiektów (99)
 • Zastosowanie zbiorów obiektów (101)
 • Przypisywanie obiektu zmiennej (101)
 • Operator Is (103)
 • Praca z wieloma właściwościami lub metodami (103)
 • Przykład - obiekt Application (105)
  • Wyświetlanie komunikatu na pasku stanu (105)
  • Zmiana nagłówka paska tytułu (106)
  • Praca z oknem aplikacji (106)
  • Uzyskiwanie dostępu do wbudowanych okien dialogowych aplikacji (107)
  • Sprawdzanie pisowni (111)
 • Przykład - obiekt Window (112)
  • Zastosowanie obiektu Window (112)
  • Otwieranie nowego okna (113)
  • Aktywowanie okna (113)
  • Odnośniki (113)

6. Kontrolowanie kodu VBA (115)

 • Kod podejmujący decyzje (115)
 • Zastosowanie instrukcji If...Then do określania prawdy lub fałszu (116)
 • Zastosowanie instrukcji If...Then...Else do obsługi wartości wynikowej False (117)
 • Podejmowanie wielu decyzji (119)
  • Zastosowanie operatorów And i Or (119)
  • Zastosowanie wielu instrukcji If...Then...Else (120)
  • Zastosowanie instrukcji Select Case (122)
 • Funkcje podejmujące decyzje (127)
  • Funkcja IIf (127)
  • Funkcja Choose (128)
  • Funkcja Switch (129)
 • Kod z pętlą (130)
 • Zastosowanie struktur Do...Loop (131)
 • Zastosowanie pętli For...Next (133)
 • Zastosowanie pętli For Each...Next (135)
 • Kończenie pętli za pomocą instrukcji Exit For lub Exit Do (137)
 • Stosowanie wcięć w celu poprawienia czytelności kodu (138)
  • Odnośniki (139)

II: WYKORZYSTANIE JĘZYKA VBA PODCZAS PRACY

7. Programowanie w Wordzie (143)

 • Praca z dokumentami (143)
  • Zastosowanie obiektu Document (143)
  • Otwieranie dokumentu (144)
  • Obiekt RecentFiles (145)
  • Tworzenie nowego dokumentu (146)
  • Zapisywanie dokumentu (147)
  • Zamykanie dokumentu (150)
  • Zamykanie wszystkich otwartych dokumentów (150)
  • Przykład - archiwizowanie dokumentu (151)
 • Praca z tekstem (154)
 • Zastosowanie obiektu Range (155)
  • Metoda Range (155)
  • Właściwość Range (155)
  • Odczytywanie i modyfikowanie tekstu zakresu (156)
  • Formatowanie tekstu (156)
  • Wstawianie tekstu (157)
  • Usuwanie tekstu (159)
 • Zastosowanie obiektu Selection (160)
  • Sprawdzanie typu zaznaczenia (160)
  • Przenoszenie punktu wstawiania (161)
  • Rozszerzanie zaznaczenia (162)
  • Redukowanie zaznaczenia (163)
 • Zastosowanie obiektu Words (164)
 • Zastosowanie obiektu Sentences (165)
  • Wyświetlanie liczby słów zdania (165)
 • Programowanie z wykorzystaniem obiektu Paragraph (167)
  • Odnośniki (170)

8. Programowanie w Excelu (171)

 • Obiekt Application Excela (171)
  • Korzystanie z funkcji arkuszowych (171)
  • Ponowne wykonywanie obliczeń w skoroszytach (172)
  • Zamiana łańcucha na obiekt (172)
  • Wstrzymywanie aktywnego makra (173)
  • Metody podobne do zdarzeń (174)
 • Przetwarzanie obiektów Workbook (179)
  • Określanie obiektu Workbook (179)
  • Otwieranie skoroszytu (179)
  • Tworzenie nowego skoroszytu (180)
  • Określanie liczby arkuszy nowego skoroszytu (180)
  • Zapisywanie każdego otwartego skoroszytu (181)
  • Zamykanie skoroszytu (183)
 • Praca z obiektami Worksheet (184)
  • Określanie obiektu Worksheet (184)
  • Tworzenie nowego arkusza (184)
  • Właściwości obiektu Worksheet (185)
  • Metody obiektu Worksheet (185)
 • Zastosowanie obiektów Range (186)
  • Zwracanie obiektu Range (187)
  • Zaznaczanie komórki lub zakresu (192)
  • Definiowanie nazwy zakresu (197)
  • Umieszczanie danych w zakresie (197)
  • Zwracanie informacji dotyczących zakresu (198)
  • Zmiana rozmiaru zakresu (199)
  • Odnośniki (199)

9. Programowanie w programie PowerPoint (201)

 • Obiekt Presentation PowerPointa (201)
  • Określanie obiektu Presentation (201)
  • Otwieranie prezentacji (202)
  • Tworzenie nowego dokumentu (202)
  • Właściwości obiektu Presentation (203)
  • Metody obiektu Presentation (203)
  • Aplikacja objaśniająca żonglowanie (205)
 • Zastosowanie obiektów slajdów prezentacji PowerPointa (207)
  • Określanie slajdu (207)
  • Tworzenie nowego slajdu (208)
  • Wstawianie slajdów z pliku (208)
  • Właściwości obiektu Slide (209)
  • Aplikacja objaśniająca żonglowanie: tworzenie slajdów (210)
  • Metody obiektu Slide (211)
 • Zastosowanie obiektów Shape (211)
  • Określanie obiektu Shape (211)
  • Dodawanie kształtów do slajdu (212)
  • Wybrane właściwości obiektu Shape (215)
  • Aplikacja objaśniająca żonglowanie: tworzenie slajdu tytułowego (218)
  • Wybrane metody obiektu Shape (219)
  • Aplikacja objaśniająca żonglowanie: tworzenie instrukcji (220)
 • Obsługa pokazu slajdów (224)
  • Przejścia podczas pokazu slajdów (224)
  • Ustawienia pokazu slajdów (225)
  • Uruchamianie pokazu slajdów (226)
  • Odnośniki (226)

10. Programowanie baz danych Accessa (227)

 • Przygotowanie: na początek dwa kroki (228)
  • Krok 1.: Utworzenie odwołania (228)
  • Krok 2.: Tworzenie źródła danych (229)
 • Praca z rekordami bazy danych: otwieranie zestawu rekordów (231)
  • Otwieranie zestawu rekordów znajdującego się w tabeli (232)
  • Otwieranie zestawu rekordów: pełna składnia metody Open (233)
  • Otwieranie zestawu rekordów za pomocą instrukcji SELECT (235)
 • Praca z zestawem rekordów (237)
  • Uzyskanie dostępu do danych zestawu rekordów (237)
  • Poruszanie się w obrębie rekordów (239)
  • Szukanie rekordu (242)
  • Modyfikowanie rekordu (244)
  • Dodawanie nowego rekordu (245)
  • Usuwanie rekordu (247)
 • Pobieranie danych do Excela (248)
  • Pobranie wartości wybranego pola (249)
  • Pobranie jednego lub większej liczby całych rekordów (249)
  • Pobranie całego zestawu rekordów (251)
  • Odnośniki (253)

11. Programowanie w programie Outlook (255)

 • Wprowadzenie (255)
 • Praca z folderami Outlooka (256)
  • Odwoływanie do domyślnych folderów (256)
  • Zastosowanie właściwości Folders (256)
  • Żądanie od użytkownika wybrania folderu (258)
  • Wybrane metody obiektu MAPIFolder (259)
 • Obsługa otrzymywanych i wysyłanych wiadomości (260)
  • Otrzymywanie wiadomości: obsługa zdarzenia ItemAdd (260)
  • Wysyłanie wiadomości: obsługa zdarzenia ItemSend (261)
 • Praca z wiadomościami pocztowymi (263)
  • Właściwości obiektu MailItem (263)
  • Metody obiektu MailItem (264)
  • Przykład: tworzenie zaawansowanych reguł dla wiadomości przychodzących (266)
  • Przykład: eliminowanie spamu (267)
 • Wysyłanie wiadomości (268)
  • Tworzenie nowej wiadomości (268)
  • Tworzenie odpowiedzi na wiadomość lub przesyłanie jej dalej (269)
  • Określanie odbiorców wiadomości (269)
  • Wysyłanie wiadomości pocztowej (270)
  • Przykład: wysyłanie wiadomości pocztowej z przypomnieniem (271)
 • Praca z załącznikami (272)
  • Przykład: usuwanie załączników z wiadomości przesyłanej dalej (273)
  • Dołączanie pliku do wiadomości (274)
 • Programowanie w aplikacji Outlook z poziomu innych programów (275)
  • Tworzenie odwołania do Outlooka (275)
  • Uzyskanie obiektu NameSpace (276)
  • Logowanie w sesji Outlooka (276)
  • Wylogowywanie z sesji Outlooka (277)
  • Odnośniki (279)

III: WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI JĘZYKA VBA

12. Tworzenie niestandardowych okien dialogowych VBA (283)

 • Dodawanie formularza do projektu (284)
 • Modyfikowanie właściwości trybu projektowania formularza (285)
  • Kategoria Appearance (286)
  • Kategoria Behavior (286)
  • Kategoria Font (287)
  • Kategoria Misc (287)
  • Kategoria Picture (288)
  • Kategoria Position (288)
  • Kategoria Scrolling (289)
 • Praca z kontrolkami (289)
  • Umieszczanie kontrolek w formularzu (289)
  • Wybieranie kontrolek (290)
  • Zmiana rozmiaru kontrolek (291)
  • Przenoszenie kontrolek (292)
  • Kopiowanie kontrolek (292)
  • Usuwanie kontrolek (292)
  • Grupowanie kontrolek (293)
  • Ustawianie właściwości kontrolek (293)
  • Wspólne właściwości kontrolek (294)
  • Określanie kolejności tabulacji (295)
 • Obsługa zdarzeń formularza (296)
 • Typy kontrolek formularza (297)
  • Przyciski poleceń (297)
  • Etykiety (298)
  • Pola tekstowe (298)
  • Ramki (299)
  • Przyciski opcji (299)
  • Pola wyboru (300)
  • Przyciski przełączające (301)
  • Pola listy (301)
  • Paski przewijania (303)
  • Przyciski pokrętła (303)
  • Kontrolki TabStrips i MultiPage (304)
 • Zastosowanie formularza w procedurze (308)
  • Wyświetlanie formularza (308)
  • Wyładowanie formularza (309)
  • Przetwarzanie wyników formularza (310)
  • Odnośniki (312)

13. Dostosowywanie interfejsu Wstążka pakietu Office 2007 (315)

 • Rozszerzalność interfejsu Wstążka (315)
 • Rozszerzanie interfejsu Wstążka: przykład (318)
  • Krok 1.: utworzenie dokumentu lub szablonu pakietu Office z obsługą makr (318)
  • Krok 2.: utworzenie pliku tekstowego i dodanie niestandardowych znaczników XML (319)
  • Krok 3.: kopiowanie pliku niestandardowych znaczników XML do pakietu dokumentu (321)
  • Krok 4.: zmiana nazwy dokumentu i otwarcie go (322)
  • Większa złożoność oznacza większe możliwości (323)
 • Ukrywanie wbudowanego interfejsu Wstążka (324)
 • Tworzenie niestandardowych kart (325)
  • Tworzenie nowej karty (325)
  • Dostosowywanie istniejącej karty (327)
 • Tworzenie niestandardowych grup (328)
  • Tworzenie nowej grupy (328)
  • Dostosowywanie istniejącej grupy (329)
 • Tworzenie niestandardowych kontrolek (330)
  • Wspólne atrybuty kontrolek (330)
  • Tworzenie przycisku (332)
  • Tworzenie menu (332)
  • Tworzenie przycisku menu (335)
  • Tworzenie pola zaznaczenia (337)
  • Tworzenie przycisku przełączającego (338)
  • Tworzenie listy rozwijanej (339)
  • Tworzenie galerii (342)
  • Tworzenie pola wyboru (344)
  • Tworzenie kontrolki wywołującej okno dialogowe (345)
  • Stosowanie poleceń interfejsu Wstążka po uruchomieniu aplikacji (346)
  • Odnośniki (355)

14. Wskazówki i rozwiązania związane z językiem VBA (357)

 • Praca z modułami (357)
  • Zmiana nazwy modułu (358)
  • Eksportowanie modułu (358)
  • Importowanie modułu (358)
  • Usuwanie modułu (359)
 • Konfigurowanie ustawień zabezpieczeń makr (359)
  • Określanie zaufanej lokalizacji (360)
  • Ustawianie poziomu zabezpieczeń makr (361)
 • Cyfrowe podpisywanie projektu VBA (363)
 • Zapisywanie ustawień aplikacji w rejestrze systemowym (364)
  • Zapamiętywanie ustawień w rejestrze (364)
  • Odczytywanie ustawień zapisanych w rejestrze (365)
  • Usuwanie ustawień z rejestru (366)
  • Monitorowanie poziomu wykorzystania plików (366)
  • Wczytywanie wszystkich ustawień sekcji (368)
 • Uzyskiwanie dostępu do systemu plików z poziomu kodu VBA (369)
  • Zwracanie informacji dotyczących plików i katalogów (369)
  • Przetwarzanie plików i katalogów (374)
 • Wskazówki pozwalające przyspieszyć procedury (379)
  • Wyłączenie odświeżania zawartości ekranu (380)
  • Ukrywanie dokumentów (380)
  • Nie należy zaznaczać danych bez potrzeby (380)
  • Bez potrzeby nie należy ponownie obliczać arkuszy Excela (380)
  • Optymalizowanie pętli (381)
  • Odnośniki (382)

15. Wychwytywanie błędów programów (383)

 • Podstawowa strategia wychwytywania błędów (384)
  • Ustawienie pułapki wychwytującej błędy (384)
  • Tworzenie kodu procedury obsługującej błędy (386)
  • Wznowienie wykonywania programu (388)
  • Wyłączenie pułapki (391)
 • Praca z obiektem Err (391)
  • Właściwości obiektu Err (391)
  • Metody obiektu Err (393)
 • Wychwytywane błędy programów VBA (394)
  • Odnośniki (399)

16. Debugowanie procedur VBA (401)

 • Podstawowa strategia debugowania (402)
  • Błędy składni (402)
  • Błędy kompilacji (402)
  • Błędy uruchomieniowe (402)
  • Błędy logiczne (403)
 • Wstrzymywanie procedury (403)
  • Włączanie trybu wykonywania krokowego (404)
  • Wyłączanie trybu wykonywania krokowego (408)
 • Krokowe wykonywanie procedury (408)
  • Krokowe wykonanie instrukcji procedury (408)
  • Krokowe wykonanie instrukcji bez śledzenia wywoływanej przez nią procedury (409)
  • Wychodzenie z procedury (409)
  • Przeskoczenie do pozycji kursora z pominięciem kilku instrukcji (409)
 • Monitorowanie wartości procedury (409)
  • Zastosowanie okna Locals (410)
  • Dodawanie wyrażenia czujki (410)
  • Edytowanie wyrażenia czujki (412)
  • Usuwanie wyrażenia czujki (412)
  • Szybkie wyświetlanie wartości (413)
 • Zastosowanie okna Immediate (414)
  • Wyświetlanie danych w oknie Immediate (414)
  • Wykonywanie instrukcji w oknie Immediate (416)
 • Wskazówki dotyczące debugowania (417)
  • Stosowanie wcięć w kodzie w celu poprawienia czytelności (417)
  • Włączanie sprawdzania składni (417)
  • Wymaganie zdeklarowania zmiennych (417)
  • Dzielenie złożonych procedur (418)
  • Dla słów kluczowych języka VBA należy używać małych liter (418)
  • Problematyczne instrukcje należy opatrzyć komentarzem (418)
  • Dzielenie długich instrukcji (418)
  • Gdy tylko to możliwe, należy używać nazw zakresów Excela (418)
  • Należy korzystać ze stałych użytkownika (419)
  • Odnośniki (419)

IV: DODATKI

A: Instrukcje języka VBA (423)

B: Funkcje języka VBA (429)

C: Funkcje arkuszowe Excela w VBA (441)

Skorowidz (449)

Najczęściej kupowane razem:

Office 2007. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie plus Excel 2016 PL. Biblia plus Excel. Wykresy, analiza danych, tabele przestawne. Niebieski podręcznik
Cena zestawu: 208,25 zł 245,00 zł
Oszczędzasz: 36,75 zł(15%)
Do koszyka
zestaw0 Office 2007. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie
6
(0)
5
(2)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)

Liczba ocen: 2

Średnia ocena
czytelników

  


  okladka
    Ocena : 5 

  polecam. solidnie napisana. duzo informacji. zawiera wszystko co powinno sie wiedziec aby dalej kontynuowac nauka vba na zaawansowanym poziomie. bardzo polecam
    Ocena : 5 

  płatności onepress.pl