Inteligencja emocjonalna w bizne...

Inteligencja emocjonalna w biznesie. Praktyczne strategie współpracy z ludźmi

Autor: Reldan S. Nadler

Stron: 360
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: twarda)
Wydawca: Onepress

Idealny poradnik dla liderów chcących poprawić swoją inteligencję emocjonalną, zwiększając przy okazji zaangażowanie, wydajność i retencję pracowników. Łatwy w zastosowaniu i pełen praktycznych wskazówek oraz narzędzi.
Sharon Jordan-Evans,
współautorka Love ’Em or Lose ’Em: Getting Good People to Stay


Biznes to praca zespołowa, dla ludzi inteligentnych… emocjonalnie!

Temat inteligencji emocjonalnej wypełnia opasłe tomiszcza, napisane we wszystkich językach świata. Problem z tymi książkami jest tylko jeden, ale za to kluczowy - mnóstwo teorii, mało praktyki. Szczególnie praktyki dedykowanej menedżerom. Zadaniem publikacji, którą trzymasz w ręku, jest uzupełnienie luki między teorią a praktyką. Dzięki niej uda Ci się podnieść poziom inteligencji emocjonalnej zarówno własny, jak i Twoich bezpośrednich podwładnych lub klientów, a także IE Twojej organizacji. Pozwoli Ci ona poznać nowe strategie oraz metody, poprawić wydajność pracy i uzyskać znakomite wyniki we wszystkich Twoich przedsięwzięciach.

Znajdziesz tu kompletny i praktyczny plan działania, zawierający arkusze robocze, ćwiczenia, quizy do samodzielnego rozwiązywania i wiele innych narzędzi, pokazujących, w jaki sposób wybitni liderzy wykorzystują w praktyce inteligencję emocjonalną. Poznasz sekrety Najlepszych z Najlepszych. Dowiesz się, jak zostać jednym z 10% najwybitniejszych specjalistów w Twojej dziedzinie. Realizacja nawet kilku z zaproponowanych tu działań wywrze ogromny i powszechnie zauważalny wpływ na wyniki Twojej pracy. Wykorzystaj pełnię swojego potencjału, nie grzej już ławki rezerwowych, tylko znajdź się w pierwszej lidze - tam, gdzie Twoje miejsce.

 • Jak rozwijać swoje mocne strony?
 • Jak stać się świetnym pracownikiem i wybitnym liderem?
 • Jak poprawić swoją samokontrolę emocjonalną?
 • Jak najefektywniej pracować w zespole?
 • Jak nauczyć się oddziaływać na ludzi wokół Ciebie?
 • Jak pracować nad umiejętnościami komunikacji oraz empatii?
 • Jak słuchać i budować porozumienie?

Przedmowa (19)

Podziękowania (21)

Wprowadzenie: Dlaczego właśnie "inteligencja emocjonalna"? (23)

Rozdział 1. Czy jesteś Najlepszym z Najlepszych czy tylko średniakiem? (41)

 • Braki w umiejętnościach kadry kierowniczej (42)
 • Jak umiejętności przywódcze mogą pomóc dzisiejszym organizacjom? (44)
 • EQ, IQ czy wiedza fachowa? (46)
 • Cztery obszary inteligencji emocjonalnej (50)
 • Sylwetki Najlepszych z Najlepszych (51)
  • Jak błyszczą Najlepsi z Najlepszych? (53)
  • Warren Buffett (53)
  • Carly Fiorina (58)
  • Jeffrey Immelt (62)
  • Sergey Brin (67)
  • Pete Carroll (71)
  • Meg Whitman (75)
  • Bill Clinton (78)
  • Earvin "Magic" Johnson (81)
 • Brak samokontroli i nieumiejętność odraczania gratyfikacji (86)
  • Eksperyment z pianką (87)
 • Rozwijanie mocnych stron: jak z dobrego stać się wybitnym przywódcą (88)
 • Mikroinicjatywy: SR wybitnych liderów (91)
  • Kącik trenera: ocena kompetencji (95)
 • Przeprowadzanie oceny kompetencji emocjonalnych (96)
 • Czy Ty bądź Twój szef działacie na swoich podwładnych paraliżująco? (99)
  • Kim jest paraliżujący szef? (100)
  • Brak zaangażowania pracowników i jego koszt (100)
  • Czego oczekują pracownicy? (101)
  • Potęga przywództwa (101)
  • Rozwiązanie problemu paraliżującego szefa lub bycia nim (102)
 • Korzystanie z detektora kul u nogi (103)
 • Strategiczne wykorzystanie mocnych stron (106)
 • Plan działania (108)

Rozdział 2. Narzędzia i strategie poprawy samokontroli emocjonalnej (111)

 • Czym jest samokontrola emocjonalna? (112)
 • Przykłady badań (112)
  • Stres, EQ i IQ (113)
 • Gdzie się podziało moje IQ? (114)
  • Neurobiologia: co powoduje porwanie emocjonalne? (115)
 • Słynne przypadki porwania emocjonalnego (117)
  • Cios głową Zinedine'a Zidane'a (117)
  • Skandal obyczajowy z udziałem Tigera Woodsa (118)
  • Wybuch Joe Wilsona (118)
  • Wybuch Sereny Williams (119)
  • Inne słynne porwania emocjonalne (120)
 • Kącik trenera: 8 strategii poprawiających samokontrolę emocjonalną (121)
  • 1. Samoświadomość: czy jesteś przewidywalny? (121)
  • 2. Etykietowanie emocji (123)
  • 3. Audyt emocjonalny (124)
  • 4. Wciskanie hamulca (128)
  • 5. Uważność (130)
  • 6. Przenoszenie uwagi między wewnętrznymi a zewnętrznymi doznaniami (132)
  • 7. Rozpoznawanie "wyzwalaczy" (133)
  • 8. Reinterpretacja (134)
 • Plan działania (134)

Rozdział 3. Narzędzia i strategie poprawy wiary w siebie (137)

 • Czym jest wiara w siebie? (137)
 • Przykłady badań (138)
 • Sylwetka Najlepszego z Najlepszych: Henrik Fisker, prezes firmy Fisker Coachbuild (139)
 • 10 tajników i praktyk Henrika Fiskera - Najlepszego z Najlepszych (141)
  • 1. Znajdź czas na pracę w odosobnieniu (141)
  • 2. Zasięgaj opinii innych (141)
  • 3. Oceniaj możliwości podwładnych (141)
  • 4. Podejmuj szybkie decyzje (142)
  • 5. Podążaj za swoimi wewnętrznymi przeczuciami (142)
  • 6. Podejmuj inicjatywę (143)
  • 7. Poznaj swoje mocne i słabe strony (143)
  • 8. Bierz odpowiedzialność za swoje błędy (143)
  • 9. Umacniaj ludzi (144)
  • 10. Bądź gotowy na podejmowanie decyzji stanowiących wyjątek od reguły (144)
 • Kącik trenera: 10 strategii poprawy wiary w siebie (145)
  • 1. Krytycyzm a bycie po swojej stronie (145)
  • 2. Analiza sposobu myślenia (150)
  • 3. Przełamywanie perfekcjonizmu: tworzenie realistycznych oczekiwań (152)
  • 4. Reguły sukcesu: kto Tobą kieruje? (157)
  • 5. Wykaz sukcesów (159)
  • 6. Wykaz obecnych sukcesów (160)
  • 7. Pięć kluczowych osób w Twoim życiu (161)
  • 8. Wizualizacja (162)
  • 9. Podejmowanie decyzji (162)
  • 10. Potęga przeczucia (164)
 • Plan działania (165)

Rozdział 4. Narzędzia i strategie współdziałania i pracy zespołowej (167)

 • Czym są współdziałanie i praca zespołowa? (167)
 • Przykłady badań nad inteligencją emocjonalną (168)
 • Sylwetka Najlepszego z Najlepszych: Paulette Jones, dyrektor ds. technicznego i strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa w NMB Technologies Corporation (169)
 • 10 tajników i praktyk Paulette Jones - Najlepszego z Najlepszych (170)
  • 1. Rozpoczynaj dzień z nastawieniem pełnym wdzięczności (170)
  • 2. Pamiętaj o witaniu się z innymi (171)
  • 3. Zapewnij właściwą komunikację (171)
  • 4. Organizuj spotkania alarmowe (171)
  • 5. ...i spotkania na temat stanu bieżących przychodów (172)
  • 6. Miej do dyspozycji zespoły analityków (172)
  • 7. Organizuj spotkania zespołowe (172)
  • 8. Nieustannie dokonuj oceny procesów (173)
  • 9. Doceniaj pracowników (173)
  • 10. Śmiej się (173)
 • Kącik trenera: 23 strategie współdziałania i pracy zespołowej (174)
  • 1. Wspólna wizja przyszłości (175)
  • 2. Zaufanie w zespole (176)
  • 3. Oczekiwania i wytyczne (176)
  • 4. Umiejętności komunikacyjne i rozwiązywanie konfliktów (177)
  • 5. Myślenie systemowe (178)
  • 6. Osobiste umiejętności przywódcze (178)
  • 7. Docenianie różnic (179)
  • 8. Odpowiedzialność i konsekwencje (180)
  • 9. Stałe uczenie się i pochwały (181)
  • 10. Bycie mentorem dla innych (181)
  • 11. Mistrz spotkań i postrach spotkań (182)
  • 12. Sterowanie procesem kształtowania się wizerunku: "reguła jednej ręki" (184)
  • 13. Test na bycie postrachem spotkań (186)
  • 14. Spotkania zespołowe (188)
  • 15. Wskazówki dotyczące poprowadzenia efektywnego spotkania (189)
  • 16. Ustalenie podziału ról w zespole (190)
  • 17. Krótkie spotkania "na stojąco" (191)
  • 18. Lista kontrolna spotkania (192)
  • 19. Ćwiczenie teambuildingowe: "Gwoździe" (198)
  • 20. Ćwiczenie teambuildingowe: "Wyniki i odpowiedzialność" (203)
  • 21. Ćwiczenie: "Oczekiwania" (206)
  • 22. Ocena zespołu (207)
  • 23. Ankieta dotycząca cech efektywnej pracy zespołowej (209)
 • Plan działania najlepszego pracownika (211)

Rozdział 5. Narzędzia i strategie doskonalenia innych (213)

 • Czym jest doskonalenie innych? (213)
 • Przykłady badań (214)
 • Sylwetka Najlepszego z Najlepszych: Mark French, emerytowany główny trener kobiecej drużyny koszykówki, Uniwersytet Kalifornijski w Santa Barbara (UCSB) (216)
 • 13 tajników i praktyk Marka Frencha - Najlepszego z Najlepszych (219)
  • 1. Punkt widzenia lidera: koszykówka jako metafora życia (219)
  • 2. Praktyka (220)
  • 3. Budowanie więzi i spotkania całego zespołu (221)
  • 4. Rekrutacja gwiazd (222)
  • 5. Budowanie efektywnych relacji (223)
  • 6. Samoocena i wyznaczanie celów (224)
  • 7. Spotkania indywidualne (225)
  • 8. Samodoskonalenie (225)
  • 9. Informacja zwrotna na czas (226)
  • 10. Koncentracja na mocnych stronach (227)
  • 11. Przyjęcie osobistej odpowiedzialności (228)
  • 12. Ocena wyników (229)
  • 13. Odprawy przed i po meczu (230)
 • Kącik trenera: 11 strategii doskonalenia innych (232)
  • 1. Zatrudnianie gwiazd: liderzy inteligentni emocjonalnie mają większe szanse na zatrudnienie i stanie się wybitnymi menedżerami (233)
  • 2. Lista pytań behawioralnych (234)
  • 3. Spotkania w cztery oczy (247)
  • 4. Doskonalenie mocnych stron (252)
  • 5. Wkład + 1 (254)
  • 6. Krąg wpływu (255)
  • 7. Wyniki = Potencjał - Zakłócenia (lub: W = P - Z) (258)
  • 8. Delegowanie zadań (259)
  • 9. Coaching wspomagający efektywność (261)
  • 10. Pytania skalujące (264)
  • 11. Po pierwsze doskonalenie (266)
 • Plan działania (268)

Rozdział 6. Narzędzia i strategie komunikacji oraz empatii (271)

 • Czym jest kompetencja w dziedzinie komunikacji (porozumienia z innymi)? (272)
 • Przykłady badań inteligencji emocjonalnej (272)
 • Sylwetka Najlepszego z Najlepszych: John Davies, założyciel i dyrektor generalny Davies Public Relations (273)
 • 11 tajników i praktyk Johna Daviesa - Najlepszego z Najlepszych (275)
  • 1. Przemów do serca (275)
  • 2. Zrozum, na czym zależy innym (275)
  • 3. Odnajdź pasję (276)
  • 4. Odkryj własną wyjątkowość (277)
  • 5. Zgłębiaj wiedzę o innych (277)
  • 6. Potwierdzaj i nie obrażaj (279)
  • 7. Streszczaj i integruj (279)
  • 8. Bądź przygotowany (279)
  • 9. Trenuj i rozwijaj innych (280)
  • 10. Zapewniaj wysoką jakość we wszystkich obszarach (281)
  • 11. Szukaj igły w stogu siana (281)
 • Kącik trenera: 12 strategii doskonalenia komunikacji i empatii (283)
  • 1. Empatia (285)
  • 2. Umiejętności słuchania i budowania porozumienia (290)
  • 3. Problemy z pustymi miejscami (294)
  • 4. Rozdźwięk pomiędzy intencją a interpretacją (297)
  • 5. Potęga języka: metafory, opowieści i słowa (301)
  • 6. Klarowność: droga ku lepszej przyszłości (306)
  • 7. Udzielanie informacji zwrotnej: SSBIR (308)
  • 8. Drabina założeń: budowanie i przekazywanie komunikatu (313)
  • 9. Równoważenie dociekania i twierdzenia (319)
  • 10. Lewa kolumna (321)
  • 11. Dialog kontra dyskusja (322)
  • 12. Role w dialogu (324)
 • Plan działania (325)

Rozdział 7. Plan działania (327)

 • Praktyki (330)
 • Notowanie wyników: karta wyników Twoich umiejętności przywódczych (336)

Bibliografia (339)

Materiały dodatkowe (347)

Skorowidz (351)

O autorze (359)

Zacznę od końca: czy warto mieć tę książkę Według mnie tak – ale pośród innych książek. ‶Inteligencja emocjonalne” przypomina bardziej książkę kucharską niż opracowanie przygotowane przez doktora psychologii (a autor doktorem psychologii jest). Znajdziemy w niej szereg przepisów jak stać się doskonałym liderem, jak budować sprawnie współpracujące zespoły, jak rozwiązywać konflikty – ale właśnie pod postacią zbioru instrukcji, kolejnych kroków. Nie znajdziemy natomiast logicznej analizy na czym opisane tu problemy polegają, z czego wynikają, jakie są zasady ich działania. Podręcznik ten zawiera w sobie obietnicę, że po miesiącu pracy z nim, odpowiadania na zawarte w nim pytania, osiągniemy znaczny postęp we współpracy z ludźmi. Rzeczywiście znajdujemy tu narzędzie do zdiagnozowania w jakich obszarach współpracy możemy mieć trudności oraz poszczególne rozdziały poświęcone określonym problemom. To co jest rzeczywiście wartościowe, to zbiór pytań przy każdym z postawionych problemów, jakie mamy zadać sobie i swoim pracownikom. Zatem po rzetelnym przepracowaniu tego podręcznika przynajmniej nauczymy się zadawać pytania i zbierać feedback. Może to stać się początkiem wartościowego dialogu w zespole – o ile jego uczestnicy wykażą już na wejściu pewną inteligencję emocjonalną. Można odnieść wrażenie, że język tej książki jest skierowany do dzieci – czytamy w niej jak stać się ‶Najlepszym z Najlepszych” jak ‶uwierzyć w siebie i zacząć działać”, ‶W Twoich rękach są klucze – używaj ich mądrze”. Człowiek z rzeczywistymi predyspozycjami by zostać liderem na taki język zareaguje najwyżej pobłażliwym uśmiechem (ale przecież jest to podręcznik skierowany nie do liderów, ale do tych, którzy CHCĄ być liderami – a nie potrafią). Ta książka może być wartościowa dla kogoś, kto zaciekawi się tematem rozwoju swojej inteligencji emocjonalnej i zacznie szukać metod jej rozwoju poprzez podejmowanie się różnorakich wyzwań i poszukiwanie informacji w różnego rodzaju literaturze. Nie ma wątpliwości, że prawdziwi liderzy nie biorą się z trzymania się reguł zamieszczonych w tego rodzaju podręcznikach. Parafrazując – tak jak nie zostaniesz lekarzem od słuchania tego co ma do powiedzenia sprzedawca odżywek dla sportowców, tak nie zostaniesz prawdziwym liderem czytając podręczniki o tym jak zostać liderem.

blog.mediafun.pl Barbara Jakubek, 2011-11-03


  pokaż wszystkie
  płatności onepress.pl