Access. Programowanie w VBA

Access. Programowanie w VBA

Autor: Charles E. Brown

Ocena:
   4.7/6  Opinie  (6)
Stron: 408
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Helion
Cena:
79,00 zł

Wykorzystaj całą moc Accessa

 • Poznaj środowisko VBA
 • Naucz się wykorzystywać możliwości Accessa w VBA
 • Stwórz wydajne i szybkie aplikacje

MS Access jest jednym z najczęściej wykorzystywanych systemów zarządzania bazami danych. Jest łatwy w obsłudze, posiada spore możliwości i nie wymaga poznawania złożonych języków manipulacji danymi. Czasem jednak jego podstawowe możliwości nie wystarczają do realizacji niektórych zadań. W takich sytuacjach należy sięgnąć po VBA (Visual Basic for Applications), czyli narzędzie programistyczne pozwalające na tworzenie "aplikacji dla aplikacji" -- programów integrujących się z Accessem i wykorzystujących jego funkcje, ale w sposób dokładnie taki, jaki jest potrzebny w określonym przypadku.

Książka "Access. Programowanie w VBA" opisuje zasady programowania w Accessie z wykorzystaniem VBA. Przedstawia zasady projektowania aplikacji i pracy ze środowiskiem programistycznym VBA, korzystania z elementów i funkcji Accessa oraz tworzenia formularzy i raportów. Znajdziesz w niej także bardziej zaawansowane techniki -- tworzenie aplikacji klient-serwer, mechanizmy wymiany danych pomiędzy aplikacjami pakietu MS Office oraz łączenie Accessa z SQL Serverem.

 • Projektowanie aplikacji
 • Dostosowanie Accessa do własnych potrzeb
 • Środowisko programistyczne VBA oraz język Visual Basic for Applications
 • Tworzenie formularzy, raportów, menu i pasków narzędziowych
 • Bezpieczeństwo baz danych
 • Aplikacje WWW i zastosowanie języka XML
 • Tworzenie aplikacji wielodostępnych

Jeśli nie wystarczają Ci standardowe możliwości Accessa, sięgnij po VBA -- w ten sposób wykorzystasz prawdziwe bogactwo Accessa.

O Autorach (9)

Wstęp (11)

Część I Poznanie środowiska MS Accessa (15)

Rozdział 1. Wstęp do VBA for Applications (17)

 • Historia Microsoft Accessa (17)
 • Tworzenie aplikacji w Accessie (19)
  • Okno Baza danych (19)
  • Makra (21)
  • Moduły (22)
 • Przyszłość Microsoft Accessa (23)
 • Podsumowanie (24)

Rozdział 2. Projektowanie aplikacji Accessa (25)

 • Etapy procesu tworzenia aplikacji (26)
 • Określanie i analizowanie wymagań (26)
  • Analizowanie wymagań (27)
 • Ocena i oszacowanie wymagań (28)
 • Projektowanie i tworzenie programu (29)
  • Model encja-relacja (30)
  • Tłumaczenie modelu E-R na accessową bazę danych (31)
 • Wdrażanie i testowanie (34)
 • Przygotowanie dokumentacji (35)
 • Utrzymanie systemu (36)
 • Podsumowanie (37)

Rozdział 3. Używanie Accessa bez VBA (39)

 • Architektura systemu (40)
 • Rozumienie aplikacji bazodanowej (41)
 • Praca bez VBA (42)
  • Relacje (43)
 • Zdarzenia (45)
  • Stwórz makro (46)
  • Przekształcanie makr w kod VBA (49)
 • Konwencje nazw (50)
 • Szablony predefiniowane (50)
 • Menadżer panelu przełączania (51)
 • Podsumowanie (55)

Rozdział 4. Przystosowywanie środowiska Accessa do własnych potrzeb (57)

 • Interakcja z Accessem (57)
  • Dostosowywanie paska poleceń (59)
  • Tworzenie własnego paska narzędziowego (62)
 • Dostosowywanie menu podręcznych (63)
 • Tworzenie menu (64)
 • Przypisywanie kodu do elementu dostosowanego menu (65)
 • Podsumowanie (68)

Część II Poznanie środowiska VBA (69)

Rozdział 5. Wprowadzenie do środowiska programistycznego VBA (71)

 • Wprowadzenie do VBA (71)
  • Historia VBA (72)
 • Model VBA (72)
  • Moduły (73)
  • Procedury (73)
 • Koncepcja obiektów (74)
  • Obiekty ADO (76)
  • Obiekty VBA (77)
  • Obiekty Accessa (77)
 • Edytor VBA (78)
  • Zaprzęgnięcie edytora VBA do pracy (80)
 • Podsumowanie (84)

Rozdział 6. Podstawy programowania w VBA (85)

 • Podstawy programowania (85)
  • Tworzenie modułów standardowych (86)
  • Tworzenie procedur (88)
  • Wejście i wyjście (94)
 • Struktury sterujące (96)
  • Struktury decyzyjne (96)
  • Pętle (101)
 • Tablice (106)
  • Składniki tablicy (106)
  • Czyszczenie tablic (111)
  • IsArray (111)
 • Podsumowanie (112)

Rozdział 7. Zrozumienie działania edytora VBA (113)

 • Otwieranie edytora VBA (113)
 • Najważniejsze elementy i cechy systemu menu (115)
  • Menu Edit (115)
  • Menu View (115)
  • Menu Tools (116)
  • Menu podręczne (Shortcut) (116)
 • Paski narzędziowe Debug, Edit i UserForm (117)
 • Eksplorator projektu (118)
 • Zarządzanie modułami (119)
  • Wstawianie i kasowanie modułów (119)
  • Importowanie i eksportowanie modułów (120)
 • Okno Properties (121)
 • Przeglądarka obiektów (121)
  • Biblioteki (124)
 • Referencje (125)
 • Używanie opcji edytora VBA (125)
  • Karta Editor (126)
  • Karta Editor Format (129)
  • Karty General i Docking (130)
 • Sięganie po pomoc (131)
 • Rozpoczynanie nowej procedury w VBA (133)
 • Podsumowanie (134)

Rozdział 8. Składniki języka VBA (135)

 • Obiekty w VBA (135)
 • Stałe wewnętrzne (136)
 • Podstawowe programy VBA używające formularzy (137)
  • Ustawianie ogniska (138)
  • Znajdowanie rekordu (141)
  • Obiekt Me (143)
  • Sprawdzanie poprawności rekordu (144)
 • Łączenie z Accessem (145)
 • SQL (strukturalny język zapytań) (146)
  • SQL - podstawy (147)
 • SQL i VBA (150)
 • Prezentacja wyników (153)
 • Podsumowanie (155)

Rozdział 9. Procedury (157)

 • Deklarowanie procedury (157)
 • Funkcje (159)
 • Parametry (160)
  • Parametry opcjonalne (162)
  • Parametry nazwane (163)
 • Projekt i zasięg (164)
 • Zmienne globalne i statyczne (165)
  • Zmienne globalne (165)
  • Zmienne statyczne (166)
 • Zmiana struktury bazy danych za pomocą procedury (167)
  • Konstruowanie tabeli (167)
 • Podsumowanie (169)

Rozdział 10. Usuwanie usterek z kodu VBA (171)

 • Podstawowe informacje o obsłudze błędów (171)
  • Błędy wykonania (172)
 • Obiekt Err (176)
 • Kolekcja Errors (177)
 • Narzędzia do usuwania usterek z kodu (180)
  • Okno Immediate i punkty wstrzymania (181)
  • Asercje (183)
  • Okno Locals (184)
  • Okno Watch (185)
 • Podsumowanie (186)

Rozdział 11. Funkcje (187)

 • Podprogramy i funkcje (187)
 • Funkcje wbudowane (188)
  • MsgBox (188)
  • InputBox (192)
 • Funkcje daty i czasu (193)
 • Funkcje finansowe (195)
 • Podsumowanie (197)

Część III Interakcja z VBA (199)

Rozdział 12. Formularze (201)

 • Formularze i dane (201)
 • Dynamiczne przypisywanie zestawów rekordów (205)
 • Dołączanie i edytowanie danych (207)
 • Sterowanie formantami na formularzach (208)
 • Podsumowanie (214)

Rozdział 13. Raporty (215)

 • Anatomia raportu (215)
 • Kreator raportów (218)
 • Raporty specjalne (220)
  • Wykresy (221)
  • Etykiety adresowe (224)
 • Wywoływanie raportu z kodu VBA (226)
 • Tworzenie raportu metodą programową (226)
  • Tworzenie pustego raportu (226)
  • Dodawanie formantów do raportu (228)
 • Podsumowanie (231)

Rozdział 14. Menu i paski narzędzi (233)

 • Paski poleceń (233)
 • Tworzenie paska narzędzi (235)
 • Menu (240)
 • Podmenu (243)
 • Podsumowanie (244)

Rozdział 15. Modyfikowanie środowiska Accessa (245)

 • Właściwości startowe (245)
 • Modyfikowanie opcji (247)
  • Karta Widok (249)
  • Karta Ogólne (249)
  • Karta Edytowanie/Znajdowanie (250)
  • Karta Klawiatura (250)
  • Karta Arkusz danych (251)
  • Karta Formularze/Raporty (251)
  • Karta Strony (252)
  • Karta Zaawansowane (252)
  • Karta Międzynarodowe (253)
  • Karta Sprawdzanie błędów (253)
  • Karta Pisownia (253)
  • Karta Tabele/Kwerendy (254)
 • Podsumowanie (255)

Część IV Zaawansowane techniki programowania (257)

Rozdział 16. Bezpieczeństwo bazy danych (259)

 • Access i bezpieczeństwo (259)
  • Interfejs użytkownika (259)
  • Ustawianie hasła (260)
  • Programowe tworzenie hasła (261)
  • Ochrona kodu VBA (262)
  • Kompilowanie kodu do pliku .mde (263)
 • Zabezpieczenia na poziomie użytkownika (263)
  • Modyfikowanie kont użytkowników metodą programową (266)
 • Bezpieczeństwo i Access 2003 (268)
  • Jet Sandbox (269)
  • Zabezpieczenia makr (269)
 • Podsumowanie (273)

Rozdział 17. Access i środowisko Microsoft Office (275)

 • Współdzielone obiekty (275)
  • Obiekt FileSearch (276)
  • Obiekt CommandBar (277)
 • Łączenie Accessa z innymi programami pakietu Microsoft Office (280)
  • Łączenie się z Excelem (281)
  • Łączenie się z Outlookiem (283)
  • Łączenie się z Wordem (284)
 • Podsumowanie (286)

Rozdział 18. Access i sieć WWW (287)

 • Mechanika sieci WWW (287)
 • Strony dostępu do danych (288)
  • Generowanie strony dostępu do danych (289)
  • Zapisywanie strony DAP (293)
  • Tworzenie strony dostępu do danych w widoku projektu (295)
  • Strony dostępu do danych i VBA (297)
 • XML (Extensible Markup Language) (298)
 • Podsumowanie (301)

Rozdział 19. Rozbudowa (303)

 • Microsoft Access i SQL Server (304)
 • Access Data Projects (304)
  • Rozbudowa bazy danych Accessa (306)
 • Praca z plikiem ADP (310)
  • Procedury przechowywane (311)
  • Widoki (311)
 • Podsumowanie (313)

Część V Tworzenie aplikacji (315)

Rozdział 20. Aplikacje wielodostępne (317)

 • Współdzielenie bazy danych (317)
 • Obsługa współzawodnictwa i konfliktów (318)
  • Ustawianie interwału odświeżania (319)
  • Ustawianie interwału aktualizacji (319)
  • Blokowanie rekordów w interfejsie Accessa (320)
  • Ustawianie opcji sposobem programowym (322)
  • Blokowanie rekordów w ADO (323)
 • Zwiększanie wydajności aplikacji (324)
  • Oddzielanie danych od innych obiektów Accessa (325)
  • Centralizacja i decentralizacja (329)
  • Kompilowanie kodu (329)
  • Optymalizowanie kodu VBA (331)
 • Podsumowanie (333)

Rozdział 21. Nie tylko Microsoft Access (335)

 • VBA i Microsoft Office (335)
 • Visual Basic (340)
 • VBScript (347)
 • Platforma Microsoft .NET (349)
 • Podsumowanie (350)

Dodatki (351)

Dodatek A Obiekt DoCmd (353)

 • AddMenu (354)
 • ApplyFilter (354)
 • Beep (355)
 • CancelEvent (356)
 • Close (356)
 • CopyDatabaseFile (358)
 • CopyObject (358)
 • DeleteObject (359)
 • DoMenuItem (360)
 • Echo (360)
 • FindNext (361)
 • FindRecord (362)
 • GoToControl (364)
 • GoToPage (364)
 • GoToRecord (365)
 • Hourglass (366)
 • Maximize (366)
 • Minimize (367)
 • MoveSize (367)
 • OpenDataAccessPage (368)
 • OpenDiagram (369)
 • OpenForm (369)
 • OpenFunction (371)
 • OpenModule (371)
 • OpenQuery (372)
 • OpenReport (373)
 • OpenStoredProcedure (374)
 • OpenTable (375)
 • OpenView (376)
 • OutputTo (377)
 • PrintOut (379)
 • Quit (380)
 • Rename (380)
 • RepaintObject (382)
 • Requery (382)
 • Restore (382)
 • RunCommand (383)
 • RunMacro (383)
 • RunSQL (384)
 • Save (385)
 • SelectObject (386)
 • SendObject (387)
 • SetMenuItem (388)
 • SetWarnings (389)
 • ShowAllRecords (389)
 • ShowToolbar (390)
 • TransferDatabase (391)
 • TransferSpreadsheet (391)
 • TransferSQLDatabase (391)
 • TransferText (391)

Skorowidz (393)

Najczęściej kupowane razem:

Access. Programowanie w VBA plus Excel 2016 PL. Biblia plus Excel 2016 PL. Formuły
Cena zestawu: 260,95 zł 307,00 zł
Oszczędzasz: 46,05 zł(15%)
Do koszyka
zestaw0 Access. Programowanie w VBA
6
(0)
5
(4)
4
(2)
3
(0)
2
(0)
1
(0)

Liczba ocen: 6

Średnia ocena
czytelników

  


  okladka
    Ocena : 5 

    Ocena : 5 

  B. pomocna przy poznawaniu programowania w środowisku MSACCESS
    Ocena : 5 

  Książka uczy programowania w VBA dla Accessa jednak bardziej zaawansowanych przykładów niema
    Ocena : 5 

  Książka przedstawia cały zakres tworzenia baz danych, z tego powodu są tam przykłady przedstawiające ogólne zasady tworzenia różnych obiektów. Bardzo polecam książkę dla osób które chciały by wejść do świata accessa i poznać zasady programowania VBA.
    Ocena : 4 

  Książka dobra, ale są błędy w przykładach kodu. Znaczy, część u mnie nie działa. Dotyczy wstępu do funkcji, łączenia łańcuchów z strfirstname oraz strLastname.
    Ocena : 4 

  płatności onepress.pl