Książki » Zarządzanie

Kategoria Zarządzanie to książki poruszające takie zagadnienia jak: zarządzanie firmą, zarządzanie strategiczne, zarządzanie produktem, zarządzanie jakością, zarządzanie czasem, zarządzanie wiedzą. Publikacje przedstawiają różne techniki i metody zarządzania. Wiedzę w nich zawartą z powodzeniem wykorzysta menedżer, właściciel firmy i prezes. Poradniki łączą wiedzę teoretyczną z praktycznymi przykładami. Są pomocne w przeprowadzeniu analizy rynku i konkurencyjności firmy, w odniesieniu do różnych branż. Promują innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość.
 1. Skuteczne wdrażanie strategii
 2. Nowa era innowacji
 3. Budżetowanie w przedsiębiorstwie
 4. Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
 5. Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku
  • Pdf
 6. Decydujący czynnik
  • Książka drukowana
 7. Skuteczne realizowanie projektów
 8. Nareszcie więcej zysku!
 9. Jednominutowy Menedżer buduje wydajne zespoły
  • Książka drukowana
 10. Po pierwsze: Złam wszelkie zasady
 11. Podstawy zarządzania + Zrozumieć zarządzanie Pakiet
 12. Zarządzanie usługami Projektowanie i wdrażanie
 13. Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
 14. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 5. WARUNKI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA KAPITAŁU PRYWATNEGO W INWESTYCJACH INFRASTRUKTURALNYCH
  • Pdf
 15. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 3. FORMY FINANSOWANIA PRZEZ KAPITAŁ PRYWATNY PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH NA ZASADACH PROJECT FINANCE
  • Pdf
 16. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 4. ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW PRYWATNYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
  • Pdf
 17. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 1. INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA - POJĘCIE, ROZWÓJ, ZNACZENIE
  • Pdf
 18. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 2. PROJECT FINANCE W INWESTYCJACH INFRASTRUKTURALNYCH
  • Pdf
 19. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II)
  • Pdf
 20. Polityka przestrzenna obszarów wiejskich - w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju
  • Pdf
 21. SMEs in Modern Economics. Selected Issues
  • Pdf
 22. Zakaz konkurencji
  • Pdf
 23. Rozliczanie wynagrodzeń
  • Pdf
 24. Deklaracja PIT-11
  • Pdf
 25. Dodatki do wynagrodzenia
  • Pdf
 26. Walka z rekinami biznesu. Sześcian wzrostu w konkurencji opartej na skali
  • Książka drukowana
 27. Myśli przewodnie
  • Książka drukowana
 28. Filozofia I-Cing w zarządzaniu
 29. Rada pracowników w firmie
  • Pdf
 30. Telepraca
  • Pdf
 31. Arkusze oceny okresowej
  • Pdf
 32. Działalność kontrolna NIK
  • Pdf
 33. Wprowadzenie nowego pracownika
  • Pdf
 34. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 4. Specyfika publicznych inwestycji infrastrukturalnych
  • Pdf
 35. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 3. Strony uczestniczące w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 36. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 6. Uwarunkowania polityczne i społeczne rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 37. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 5. Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym
  • Pdf
 38. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 8. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 39. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 7. Uwarunkowania prawne rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 40. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 9. Zabezpieczenia projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 41. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 14. Przykłady zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
  • Pdf
 42. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 13. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Pdf
 43. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 2. Partnerstwo publiczno-prywatne
  • Pdf
 44. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 1. Historyczna ewolucja finansowania inwestycji publicznych
  • Pdf
 45. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 10. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 46. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery
  • Pdf
 47. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 12. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
  • Pdf
 48. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 11. Partnerstwo publiczno-prywatne w regulacjach Unii Europejskiej
  • Pdf
 49. X-engineering przedsiębiorstwa
 50. Biznesplan. Zastosowania i przykłady
 51. Inżynieria finansowa
 52. Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej, Praktyczne wskazówki z zakresu PR
  • Pdf
 53. Dokumentacja Wewnętrznego Systemu Kontroli
  • Pdf
 54. Dostawcy jak wybrać właściwie
  • Pdf
 55. Bezpieczeństwo organizacyjne
  • Pdf
 56. Intrukcja zarządzania systemem informatycznym ze wzorami dokumentów
  • Pdf
 57. Badawcze metody normowania
  • Pdf
 58. Integracja ISO 27001 i ISO 9001
  • Pdf
 59. Badania ankietowe
  • Pdf
 60. Jakość podstawą sukcesu nowoczesnego przedsiębiorstwa
  • Pdf
 61. ISO 27001 - zapewnij bezpieczeństwo informacji
  • Pdf
 62. Auditowanie procesu
  • Pdf
 63. Analiza punktów różnicowania
  • Pdf
 64. 5S - wyeliminowanie strat
  • Pdf
 65. Dostosowanie do ISO 9001:2008 - krok po kroku
  • Pdf
 66. Kontrola dostaw i ocena dostawców
  • Pdf
 67. Kompetencje auditorów wewnętrznych
  • Pdf
 68. Jak możesz zarobić na wdrożeniu ISO 14001?
  • Pdf
 69. Elektroniczna dokumentacja medyczna, Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej,
  • Pdf
 70. Efektywne planowanie procesu wytwórczego - Heijunka i Bęben-Bufor-Lina
  • Pdf
 71. Elektroniczna dokumentacja medyczna - nowe obowiązki od 1 sierpnia 2014 r, Niezbędnik menedżera
  • Pdf
 72. Jak wybrać najkorzystniejszą polisę AC?
  • Pdf
 73. Kaizen - techniki zarządzania w przedsiębiorstwie
  • Pdf
 74. Normowanie pracy metody
  • Pdf
 75. Jak zabezpieczyć się przed upadłością kontrahenta
  • Pdf
 76. Normy produkcyjne
  • Pdf
 77. Leasing 2013 według MSR/MSSF, KSR, UoR i podatków dochodowych
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 78. Logistyka wewnętrzna firmy - korygowanie przepływu materiałów
  • Pdf
 79. Postępowanie z wyrobem niezgodnym z wymaganiami
  • Pdf
 80. Nadzór nad jakością procesów biznesowych realizacja procesów logistyki i magazynowania przez firmy zewnętrzne
  • Pdf
 81. Problemy i metody ich rozwiązywania w firmie produkcyjnej
  • Pdf
 82. Koszty jakości w Systemie Zarządzania Jakością
  • Pdf
 83. Koszty kwalifikowane projektu
  • Pdf
 84. Lean Manufacturing - praktyczne zastosowanie metodologii case
  • Pdf
 85. Lean w firmie usługowej
  • Pdf
 86. Lean w działalności operacyjnej - opłacalny sposób doskonalenia firmy
  • Pdf
 87. Organizacja przepływu jednej sztuki w gnieździe
  • Pdf
 88. Planowanie auditów wewnętrznych
  • Pdf
 89. Planowanie procesu wytwórczego Heijunka i Bęben  Bufor  Lina
  • Pdf
 90. Plany strategiczne
  • Pdf
 91. Ta straszna kontrola Na co zwroci uwage inspektor w razie kontroli?
  • Pdf
 92. TPM - sposób na bezawaryjność maszyn
  • Pdf
 93. Podejście psychologiczne w prowadzeniu auditów
  • Pdf
 94. Ograniczaj emisję hałasu poniesione koszty to wydatek, który warto ponieść!
  • Pdf
 95. Optymalizacja efektywności narzędzi Lean
  • Pdf
 96. Postawy zawodowe informatyków. Jednostka, zespół, organizacja
  • Pdf
 97. Redukcja czasu przezbrojeń - sprawdzone metody
  • Pdf
 98. Przeniesienie spółki z o,o, za granicę
  • Pdf
 99. Procedura auditów wewnętrznych
  • Pdf
 100. Proces zarządzania ryzykiem
  • Pdf
 101. Sześć Sigma w procesie wytwórczym
  • Pdf
 102. System Kanban
  • Pdf
 103. Współpraca z Przedstawicielem Rządowego Zapewnienia Jakości
  • Pdf
 104. Warsztaty 5S
  • Pdf
 105. Wewnętrzny System Kontroli
  • Pdf
 106. Zakładowa kontrola produkcji a norma ISO 9001
  • Pdf
 107. Wybór konsultanta SZJ
  • Pdf
 108. Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce
  • Pdf
płatności onepress.pl