Książki » Zarządzanie

Kategoria Zarządzanie to książki poruszające takie zagadnienia jak: zarządzanie firmą, zarządzanie strategiczne, zarządzanie produktem, zarządzanie jakością, zarządzanie czasem, zarządzanie wiedzą. Publikacje przedstawiają różne techniki i metody zarządzania. Wiedzę w nich zawartą z powodzeniem wykorzysta menedżer, właściciel firmy i prezes. Poradniki łączą wiedzę teoretyczną z praktycznymi przykładami. Są pomocne w przeprowadzeniu analizy rynku i konkurencyjności firmy, w odniesieniu do różnych branż. Promują innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość.
 1. Jednominutowy Menedżer buduje wydajne zespoły
  • Książka drukowana
 2. Podstawy zarządzania + Zrozumieć zarządzanie Pakiet
 3. Po pierwsze: Złam wszelkie zasady
 4. Nareszcie więcej zysku!
 5. Skuteczne realizowanie projektów
 6. Zarządzanie usługami Projektowanie i wdrażanie
 7. Polityka przestrzenna obszarów wiejskich - w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju
  • Pdf
 8. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 5. WARUNKI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA KAPITAŁU PRYWATNEGO W INWESTYCJACH INFRASTRUKTURALNYCH
  • Pdf
 9. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 3. FORMY FINANSOWANIA PRZEZ KAPITAŁ PRYWATNY PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH NA ZASADACH PROJECT FINANCE
  • Pdf
 10. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 4. ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW PRYWATNYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
  • Pdf
 11. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 1. INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA - POJĘCIE, ROZWÓJ, ZNACZENIE
  • Pdf
 12. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 2. PROJECT FINANCE W INWESTYCJACH INFRASTRUKTURALNYCH
  • Pdf
 13. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II)
  • Pdf
 14. SMEs in Modern Economics. Selected Issues
  • Pdf
 15. Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania
  • ePub
  • Mobi
 16. Zakaz konkurencji
  • Pdf
 17. Rozliczanie wynagrodzeń
  • Pdf
 18. Deklaracja PIT-11
  • Pdf
 19. Dodatki do wynagrodzenia
  • Pdf
 20. Filozofia I-Cing w zarządzaniu
 21. Walka z rekinami biznesu. Sześcian wzrostu w konkurencji opartej na skali
  • Książka drukowana
 22. Myśli przewodnie
  • Książka drukowana
 23. Rada pracowników w firmie
  • Pdf
 24. Telepraca
  • Pdf
 25. Arkusze oceny okresowej
  • Pdf
 26. Działalność kontrolna NIK
  • Pdf
 27. Controlling Planowanie kontrola kierowanie
 28. Wprowadzenie nowego pracownika
  • Pdf
 29. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 4. Specyfika publicznych inwestycji infrastrukturalnych
  • Pdf
 30. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 3. Strony uczestniczące w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 31. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 6. Uwarunkowania polityczne i społeczne rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 32. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 5. Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym
  • Pdf
 33. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 8. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 34. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 7. Uwarunkowania prawne rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 35. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 9. Zabezpieczenia projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 36. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 14. Przykłady zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
  • Pdf
 37. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 13. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Pdf
 38. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 2. Partnerstwo publiczno-prywatne
  • Pdf
 39. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 1. Historyczna ewolucja finansowania inwestycji publicznych
  • Pdf
 40. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 10. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 41. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery
  • Pdf
 42. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 12. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
  • Pdf
 43. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 11. Partnerstwo publiczno-prywatne w regulacjach Unii Europejskiej
  • Pdf
 44. X-engineering przedsiębiorstwa
 45. Kanały marketingowe
 46. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Praktyczny przewodnik zgodny z normami polskimi i międzynarodowymi
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 47. Dokumentacja Wewnętrznego Systemu Kontroli
  • Pdf
 48. Dostawcy jak wybrać właściwie
  • Pdf
 49. Bezpieczeństwo organizacyjne
  • Pdf
 50. Intrukcja zarządzania systemem informatycznym ze wzorami dokumentów
  • Pdf
 51. Badawcze metody normowania
  • Pdf
 52. Integracja ISO 27001 i ISO 9001
  • Pdf
 53. Badania ankietowe
  • Pdf
 54. Biznesplan
  • Pdf
 55. Jakość podstawą sukcesu nowoczesnego przedsiębiorstwa
  • Pdf
 56. ISO 27001 - zapewnij bezpieczeństwo informacji
  • Pdf
 57. Auditowanie procesu
  • Pdf
 58. Analiza punktów różnicowania
  • Pdf
 59. 5S - wyeliminowanie strat
  • Pdf
 60. Kontrola dostaw i ocena dostawców
  • Pdf
 61. Kompetencje auditorów wewnętrznych
  • Pdf
 62. Jak możesz zarobić na wdrożeniu ISO 14001?
  • Pdf
 63. Elektroniczna dokumentacja medyczna, Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej,
  • Pdf
 64. Efektywne planowanie procesu wytwórczego - Heijunka i Bęben-Bufor-Lina
  • Pdf
 65. Elektroniczna dokumentacja medyczna - nowe obowiązki od 1 sierpnia 2014 r, Niezbędnik menedżera
  • Pdf
 66. Jak wybrać najkorzystniejszą polisę AC?
  • Pdf
 67. Kaizen - techniki zarządzania w przedsiębiorstwie
  • Pdf
 68. Normowanie pracy metody
  • Pdf
 69. Jak zabezpieczyć się przed upadłością kontrahenta
  • Pdf
 70. Normy produkcyjne
  • Pdf
 71. Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej, Praktyczne wskazówki z zakresu PR
  • Pdf
 72. Leasing 2013 według MSR/MSSF, KSR, UoR i podatków dochodowych
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 73. Logistyka wewnętrzna firmy - korygowanie przepływu materiałów
  • Pdf
 74. Mierniki efektywności produkcji
  • Pdf
 75. Postępowanie z wyrobem niezgodnym z wymaganiami
  • Pdf
 76. Nadzorowanie wydajności procesu produkcji
  • Pdf
 77. Nadzór nad jakością procesów biznesowych realizacja procesów logistyki i magazynowania przez firmy zewnętrzne
  • Pdf
 78. Problemy i metody ich rozwiązywania w firmie produkcyjnej
  • Pdf
 79. Narzędzia podnoszenia produktywności
  • Pdf
 80. Koszty jakości w Systemie Zarządzania Jakością
  • Pdf
 81. Koszty kwalifikowane projektu
  • Pdf
 82. Lean Manufacturing - praktyczne zastosowanie metodologii case
  • Pdf
 83. Lean w firmie usługowej
  • Pdf
 84. Lean w działalności operacyjnej - opłacalny sposób doskonalenia firmy
  • Pdf
 85. Organizacja przepływu jednej sztuki w gnieździe
  • Pdf
 86. Planowanie auditów wewnętrznych
  • Pdf
 87. Planowanie procesu wytwórczego Heijunka i Bęben  Bufor  Lina
  • Pdf
 88. Plany operacyjne jak je tworzyć, bilansować i modyfikować
  • Pdf
 89. Plany strategiczne
  • Pdf
 90. Ta straszna kontrola Na co zwroci uwage inspektor w razie kontroli?
  • Pdf
 91. Planowanie w firmie produkcyjnej jak to robić skutecznie
  • Pdf
 92. TPM - sposób na bezawaryjność maszyn
  • Pdf
 93. Planowanie w systemie kanban case study
  • Pdf
 94. Podejście psychologiczne w prowadzeniu auditów
  • Pdf
 95. Ograniczaj emisję hałasu poniesione koszty to wydatek, który warto ponieść!
  • Pdf
 96. OEE sposób na zwiększenie efektywności produkcji
  • Pdf
 97. Optymalizacja efektywności narzędzi Lean
  • Pdf
 98. Redukcja czasu przezbrojeń - sprawdzone metody
  • Pdf
 99. Przeniesienie spółki z o,o, za granicę
  • Pdf
 100. Procedura auditów wewnętrznych
  • Pdf
 101. Proces zarządzania ryzykiem
  • Pdf
 102. Sześć Sigma w procesie wytwórczym
  • Pdf
 103. System Kanban
  • Pdf
 104. SMED - sposób na szybkie przezbrojenia
  • Pdf
 105. Współpraca z Przedstawicielem Rządowego Zapewnienia Jakości
  • Pdf
 106. Warsztaty 5S
  • Pdf
 107. Wewnętrzny System Kontroli
  • Pdf
 108. Zakładowa kontrola produkcji a norma ISO 9001
  • Pdf
 109. Wybór konsultanta SZJ
  • Pdf
 110. Postawy zawodowe informatyków. Jednostka, zespół, organizacja
  • Pdf
 111. Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce
  • Pdf
płatności onepress.pl