Książki » Sprzedaż

Książki z kategorii Sprzedaż to kopalnia wiedzy, którą wykorzysta przedstawiciel handlowy, menedżer sprzedaży, konsultant, telemarketer oraz każdy, kto w swojej codziennej pracy spotyka się z handlem. Publikacje podpowiedzą Ci jak zostać profesjonalnym handlowcem, wzbudzać sympatię i zaufanie klientów oraz jak zdobywać nowych klientów poprzez sprawdzone techniki sprzedaży. Pomogą poznać typowe zachowania oraz potrzeby klienta, stworzyć atrakcyjną ofertę handlową, przeprowadzać efektywne spotkania.
 1. Salesbook. Rewolucyjny trening sprzedażowy gwarantujący wzrost efektywności
 2. Sprzedaż, marketing, biznes. Reguły i realia
  • ePub
  • Mobi
 3. Rozwiązywanie reklamacji czyli jak przekuć problem w sukces
  • ePub
  • Mobi
 4. Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw w Polsce
  • Pdf
 5. Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumenta
  • Pdf
 6. Eco-cities: Challenges, Trends and Solutions
  • Pdf
  • ePub
 7. Making the 21st Century Cities
  • Pdf
  • ePub
 8. Planning and Management in Eco-cities
  • Pdf
  • ePub
 9. New Models of Urban Entrepreneurship. Context for Development
  • Pdf
  • ePub
 10. Konsument na rynku usług
  • Pdf
 11. Green Project Funding
  • Pdf
  • ePub
 12. Green Urban Regeneration Projects
  • Pdf
  • ePub
 13. Jak zostać szamanem sprzedaży
  • ePub
  • Mobi
 14. Jak w ciągu 5 dni znaleźć niszę na rynku i wyróżnić się na tle konkurencji?
  • Audiobook
 15. Keys Of Sales. Kluczowe Elementy Sprzedaży
  • Audiobook
 16. Skaner Marki. Zbuduj grupę regularnych klientów
  • Audiobook
 17. Trust & Sale. Buduj zaufanie błyskawicznie
  • Audiobook
 18. Go-Givers rozdawcy sprzedają więcej
  • Audiobook
 19. Negocjacje
 20. Optymalizacja systemów i procesów logistycznych
 21. Eurologistyka. Teoria i praktyka
 22. Każdemu sprzedasz wszystko co zechcesz
 23. Młodzi nabywcy na e-zakupach
 24. Przemiany w sferze usług i ich perspektywy rozwojowe w dobie globalizacji
  • Pdf
 25. Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Rozdział 3. Uwarunkowania internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej i procesów innowacyjnych w Polsce
  • Pdf
 26. Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej... Rozdział 6. Kształtowanie procesów innowacyjnych oraz internacjonalizacji działalności badawczej i rozwojowej w wybranych przedsiębiorstwach w Polsce w latach 2000-2011
  • Pdf
 27. Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Rozdział 2. Teoretyczne podstawy internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej
  • Pdf
 28. Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej... Rozdział 7. Ocena i postulowane kierunki zmian w kształtowaniu procesów innowacyjnych i internacjonalizacji sfery badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach w Polsce oraz wybranych państwach świata
  • Pdf
 29. Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek polski
  • Pdf
 30. Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce
  • Pdf
 31. Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Rozdział 4. Współpraca organizacji w globalnej sieci badawczej jako determinanta aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw
  • Pdf
 32. Zwiększanie efektywności działu sprzedaży
  • Książka drukowana
 33. Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Rozdział 5. Metodyczne aspekty pomiaru działalności badawczo-rozwojowej oraz internacjonalizacji sfery badawczo-rozwojowej
  • Pdf
 34. Logistyka w przedsiębiorstwie
 35. MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej
  • Pdf
 36. Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów
 37. Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Rozdział 1. Procesy innowacyjne we współczesnej gospodarce - aspekt teoretyczny
  • Pdf
 38. Mackaya MBA sprzedaży w prawdziwym świecie
  • ePub
  • Mobi
 39. Go-Givers. Rozdawcy sprzedają więcej
  • ePub
  • Mobi
 40. Techniki skutecznej sprzedaży przez telefon i internet
  • Audiobook
 41. Klątwa surowcowa w Afryce? Przypadek Zambii i Botswany
  • Pdf
 42. Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu
 43. Trwałość współpracy przygranicznej
  • Pdf
 44. Logistyka w przedsiębiorstwie
 45. Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie
  • Książka drukowana
 46. Analiza wyników sprzedaży
  • Pdf
 47. Prezentacja wyników
  • Pdf
 48. Odkryj się
  • Audiobook
 49. Techniki skutecznej sprzedaży
  • ePub
  • Mobi
 50. Ginące kultury Australii, Nowej Zelandii i Kanady a zarządzanie turystyką zrównoważoną
  • Pdf
 51. EURO 2012 - Czy ten mecz można wygrać?
  • Pdf
 52. Psychologia poznawcza w praktyce
 53. Zarządzanie łańcuchami dostaw
 54. Samo Sedno Skuteczna sprzedaż
 55. Budżetowanie w ochronie środowiska
  • Pdf
 56. Zarządzanie wartością klienta
 57. Perswazja w sprzedaży
 58. Integracja afrykańska - uwarunkowania, formy współpracy, instytucje
  • Pdf
 59. Biznes muzyczny
 60. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II)
  • Pdf
 61. Techniki sprzedaży osobistej
 62. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 1. INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA - POJĘCIE, ROZWÓJ, ZNACZENIE
  • Pdf
 63. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 3. FORMY FINANSOWANIA PRZEZ KAPITAŁ PRYWATNY PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH NA ZASADACH PROJECT FINANCE
  • Pdf
 64. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 2. PROJECT FINANCE W INWESTYCJACH INFRASTRUKTURALNYCH
  • Pdf
 65. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 5. WARUNKI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA KAPITAŁU PRYWATNEGO W INWESTYCJACH INFRASTRUKTURALNYCH
  • Pdf
 66. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 4. ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW PRYWATNYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
  • Pdf
 67. Techniki sprzedaży towarów i usług
  • Pdf
 68. Kanały dystrybucji - kształtowanie relacji (wyd. II). Rozdział 2. Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych w kanałach dystrybucji
  • Pdf
 69. Kanały dystrybucji - kształtowanie relacji (wyd. II). Rozdział 3. Metodyka badań relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystrybucji
  • Pdf
 70. Kanały dystrybucji - kształtowanie relacji (wyd. II)
  • Pdf
 71. Finansowanie firm na rynkach zagranicznych (wyd. II). Rozdział 3. Praktyka wprowadzania spółek na giełdy zagraniczne
  • Pdf
 72. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Rozdział 1. INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA - POJĘCIE, ROZWÓJ, ZNACZENIE
  • Pdf
 73. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Rozdział 3. FORMY FINANSOWANIA PRZEZ KAPITAŁ PRYWATNY PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH NA ZASADACH PROJECT FINANCE
  • Pdf
 74. Kanały dystrybucji - kształtowanie relacji (wyd. II). Rozdział 1. Istota kanałów dystrybucji we współczesnej gospodarce
  • Pdf
 75. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego
  • Pdf
 76. Kanały dystrybucji - kształtowanie relacji (wyd. II). Rozdział 4. Handel detaliczny w systemie dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce
  • Pdf
 77. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Rozdział 4. ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW PRYWATNYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
  • Pdf
 78. Finansowanie firm na rynkach zagranicznych (wyd. II). Rozdział 2. Motywy, korzyści i negatywne aspekty związane z emisją walorów firm na zagranicznych rynkach kapitałowych oraz ich wprowadzeniem do obrotu giełdowego
  • Pdf
 79. Finansowanie firm na rynkach zagranicznych (wyd. II). Rozdział 1. Globalizacja rynków finansowych a zagraniczna ekspansja firm
  • Pdf
 80. Kanały dystrybucji - kształtowanie relacji (wyd. II). Rozdział 5. Relacje między podmiotami - uczestnikami kanału dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce w świetle badań
  • Pdf
 81. Finansowanie firm na rynkach zagranicznych (wyd. II). Rozdział 5. Wpływ notowania spółek na giełdach zagranicznych na giełdę krajów
  • Pdf
 82. Finansowanie firm na rynkach zagranicznych (wyd. II)
  • Pdf
 83. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Rozdział 2. PROJECT FINANCE W INWESTYCJACH INFRASTRUKTURALNYCH
  • Pdf
 84. Finansowanie firm na rynkach zagranicznych (wyd. II). Rozdział 4. Obecność polskich spółek na zagranicznych rynkach udziałowych papierów wartościowych
  • Pdf
 85. Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?
  • Pdf
 86. Metody wspierania procesu sprzedaży
  • Pdf
 87. Pozyskiwanie klienta
  • Pdf
 88. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 2. Jednolity rynek papierów wartościowych Unii Europejskiej
  • Pdf
 89. Emisja akcji w Polsce w nowej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 10. Korzyści i negatywne aspekty publicznej emisji oraz wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, w nowej, europejskiej perspektywie
  • Pdf
 90. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 4. Spółka akcyjna i akcje
  • Pdf
 91. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 8. Funkcjonowanie spółki publicznej
  • Pdf
 92. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej
  • Pdf
 93. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 1. Integracja rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej
  • Pdf
 94. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 7. Publiczna emisja akcji i ich wprowadzenie do obrotu giełdowego krok po kroku - podsumowanie
  • Pdf
 95. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 6. Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym
  • Pdf
 96. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 5. Emisja akcji na publicznym rynku papierów wartościowych
  • Pdf
 97. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 9. Jednolity paszport europejski dla emitentów akcji
  • Pdf
 98. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 3. Rynek papierów wartościowych w Polsce w świetle rozwiązań europejskich
  • Pdf
 99. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 3. Model jednowskaźnikowy W.F. Sharpe'a oraz jego pochodne
  • Pdf
 100. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 6. Teoretyczna i praktyczna przydatność modelu segmentacji beta - zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego W.F. Sharpe'a
  • Pdf
 101. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 1. Zmienność notowań giełdowych jako geneza zastosowania analizy portfelowej
  • Pdf
 102. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 2. Podstawowe parametry zmienności notowań w analizie portfelowej
  • Pdf
 103. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a
  • Pdf
 104. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 4. Założenia metodologiczne badań empirycznych
  • Pdf
 105. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 5. Wyniki testów modelu segmentacji współczynnika beta
  • Pdf
 106. Wyprzedaże
  • Pdf
 107. Roszczeniowy klient
  • Pdf
 108. Aktywizowanie sprzedaży
  • Pdf
 109. Zarządzanie zmianą w obszarze opinii klienta
  • Pdf
 110. Oferta handlowa
  • Pdf
 111. Jak zorganizować przetarg na zakup bonów towarowych
  • Pdf
 112. Wyznaczanie celów
  • Pdf
 113. Jak przygotować i przekazać siwz
  • Pdf
 114. Kontrakty wojskowe wymagania NATO zawarte w AQAP
  • Pdf
 115. Jak unikać błędów w specyfikacji poradnik dla zamawiających
  • Pdf
 116. Strategie sprzedaży hurtowej
  • Pdf
 117. Błędy w sprzedaży
  • Pdf
 118. Nieuczciwa konkurencja
  • Pdf
 119. Ceny metody ustalania
  • Pdf
płatności onepress.pl