Książki » Sprzedaż

Książki z kategorii Sprzedaż to kopalnia wiedzy, którą wykorzysta przedstawiciel handlowy, menedżer sprzedaży, konsultant, telemarketer oraz każdy, kto w swojej codziennej pracy spotyka się z handlem. Publikacje podpowiedzą Ci jak zostać profesjonalnym handlowcem, wzbudzać sympatię i zaufanie klientów oraz jak zdobywać nowych klientów poprzez sprawdzone techniki sprzedaży. Pomogą poznać typowe zachowania oraz potrzeby klienta, stworzyć atrakcyjną ofertę handlową, przeprowadzać efektywne spotkania.
 1. Nie przeszkadzaj klientowi w zakupach
  • ePub
  • Mobi
 2. Społeczna odpowiedzialność biznesu
  • Pdf
 3. Sprzedaj DROŻEJ swoje mieszkanie! 4 kroki do sukcesu w negocjacjach z kupującym
  • Audiobook
 4. Rozwiązywanie reklamacji czyli jak przekuć problem w sukces
  • ePub
  • Mobi
 5. Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw w Polsce
  • Pdf
 6. New Models of Urban Entrepreneurship. Context for Development
  • Pdf
  • ePub
 7. Green Project Funding
  • Pdf
  • ePub
 8. Making the 21st Century Cities
  • Pdf
  • ePub
 9. Eco-cities: Challenges, Trends and Solutions
  • Pdf
  • ePub
 10. Planning and Management in Eco-cities
  • Pdf
  • ePub
 11. Green Urban Regeneration Projects
  • Pdf
  • ePub
 12. Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumenta
  • Pdf
 13. Konsument na rynku usług
  • Pdf
 14. Keys Of Sales. Kluczowe Elementy Sprzedaży
  • Audiobook
 15. Skaner Marki. Zbuduj grupę regularnych klientów
  • Audiobook
 16. Mind Sale First. Umysł Sprzedaje Pierwszy
  • Audiobook
 17. Jak w ciągu 5 dni znaleźć niszę na rynku i wyróżnić się na tle konkurencji?
  • Audiobook
 18. Negocjacje
 19. Młodzi nabywcy na e-zakupach
 20. Optymalizacja systemów i procesów logistycznych
 21. Każdemu sprzedasz wszystko co zechcesz
 22. Eurologistyka. Teoria i praktyka
 23. Przemiany w sferze usług i ich perspektywy rozwojowe w dobie globalizacji
  • Pdf
 24. Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów
 25. Logistyka usług
 26. Zwiększanie efektywności działu sprzedaży
  • Książka drukowana
 27. MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej
  • Pdf
 28. Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek polski
  • Pdf
 29. Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Rozdział 1. Procesy innowacyjne we współczesnej gospodarce - aspekt teoretyczny
  • Pdf
 30. Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Rozdział 3. Uwarunkowania internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej i procesów innowacyjnych w Polsce
  • Pdf
 31. Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Rozdział 2. Teoretyczne podstawy internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej
  • Pdf
 32. Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Rozdział 5. Metodyczne aspekty pomiaru działalności badawczo-rozwojowej oraz internacjonalizacji sfery badawczo-rozwojowej
  • Pdf
 33. Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Rozdział 4. Współpraca organizacji w globalnej sieci badawczej jako determinanta aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw
  • Pdf
 34. Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej... Rozdział 6. Kształtowanie procesów innowacyjnych oraz internacjonalizacji działalności badawczej i rozwojowej w wybranych przedsiębiorstwach w Polsce w latach 2000-2011
  • Pdf
 35. Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej... Rozdział 7. Ocena i postulowane kierunki zmian w kształtowaniu procesów innowacyjnych i internacjonalizacji sfery badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach w Polsce oraz wybranych państwach świata
  • Pdf
 36. Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce
  • Pdf
 37. Trwałość współpracy przygranicznej
  • Pdf
 38. Klątwa surowcowa w Afryce? Przypadek Zambii i Botswany
  • Pdf
 39. Ceny metody ustalania
  • Pdf
 40. Techniki skutecznej sprzedaży
  • ePub
  • Mobi
 41. Samo Sedno Skuteczna sprzedaż
 42. Psychologia poznawcza w praktyce
 43. Zarządzanie łańcuchami dostaw
 44. EURO 2012 - Czy ten mecz można wygrać?
  • Pdf
 45. Ginące kultury Australii, Nowej Zelandii i Kanady a zarządzanie turystyką zrównoważoną
  • Pdf
 46. Zachowania rynkowe kobiet
 47. Zarządzanie wartością klienta
 48. Perswazja w sprzedaży
 49. Integracja afrykańska - uwarunkowania, formy współpracy, instytucje
  • Pdf
 50. Budżetowanie w ochronie środowiska
  • Pdf
 51. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 5. WARUNKI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA KAPITAŁU PRYWATNEGO W INWESTYCJACH INFRASTRUKTURALNYCH
  • Pdf
 52. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 3. FORMY FINANSOWANIA PRZEZ KAPITAŁ PRYWATNY PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH NA ZASADACH PROJECT FINANCE
  • Pdf
 53. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 4. ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW PRYWATNYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
  • Pdf
 54. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 1. INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA - POJĘCIE, ROZWÓJ, ZNACZENIE
  • Pdf
 55. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 2. PROJECT FINANCE W INWESTYCJACH INFRASTRUKTURALNYCH
  • Pdf
 56. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II)
  • Pdf
 57. Techniki sprzedaży towarów i usług
  • Pdf
 58. Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?
  • Pdf
 59. Kanały dystrybucji - kształtowanie relacji (wyd. II)
  • Pdf
 60. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego
  • Pdf
 61. Finansowanie firm na rynkach zagranicznych (wyd. II). Rozdział 3. Praktyka wprowadzania spółek na giełdy zagraniczne
  • Pdf
 62. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Rozdział 1. INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA - POJĘCIE, ROZWÓJ, ZNACZENIE
  • Pdf
 63. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Rozdział 2. PROJECT FINANCE W INWESTYCJACH INFRASTRUKTURALNYCH
  • Pdf
 64. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Rozdział 3. FORMY FINANSOWANIA PRZEZ KAPITAŁ PRYWATNY PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH NA ZASADACH PROJECT FINANCE
  • Pdf
 65. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Rozdział 4. ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW PRYWATNYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
  • Pdf
 66. Kanały dystrybucji - kształtowanie relacji (wyd. II). Rozdział 1. Istota kanałów dystrybucji we współczesnej gospodarce
  • Pdf
 67. Kanały dystrybucji - kształtowanie relacji (wyd. II). Rozdział 2. Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych w kanałach dystrybucji
  • Pdf
 68. Kanały dystrybucji - kształtowanie relacji (wyd. II). Rozdział 3. Metodyka badań relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystrybucji
  • Pdf
 69. Kanały dystrybucji - kształtowanie relacji (wyd. II). Rozdział 4. Handel detaliczny w systemie dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce
  • Pdf
 70. Kanały dystrybucji - kształtowanie relacji (wyd. II). Rozdział 5. Relacje między podmiotami - uczestnikami kanału dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce w świetle badań
  • Pdf
 71. Finansowanie firm na rynkach zagranicznych (wyd. II). Rozdział 2. Motywy, korzyści i negatywne aspekty związane z emisją walorów firm na zagranicznych rynkach kapitałowych oraz ich wprowadzeniem do obrotu giełdowego
  • Pdf
 72. Finansowanie firm na rynkach zagranicznych (wyd. II). Rozdział 4. Obecność polskich spółek na zagranicznych rynkach udziałowych papierów wartościowych
  • Pdf
 73. Finansowanie firm na rynkach zagranicznych (wyd. II)
  • Pdf
 74. Finansowanie firm na rynkach zagranicznych (wyd. II). Rozdział 1. Globalizacja rynków finansowych a zagraniczna ekspansja firm
  • Pdf
 75. Finansowanie firm na rynkach zagranicznych (wyd. II). Rozdział 5. Wpływ notowania spółek na giełdach zagranicznych na giełdę krajów
  • Pdf
 76. Metody wspierania procesu sprzedaży
  • Pdf
 77. Pozyskiwanie klienta
  • Pdf
 78. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej
  • Pdf
 79. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 1. Integracja rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej
  • Pdf
 80. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 2. Jednolity rynek papierów wartościowych Unii Europejskiej
  • Pdf
 81. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 3. Rynek papierów wartościowych w Polsce w świetle rozwiązań europejskich
  • Pdf
 82. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 4. Spółka akcyjna i akcje
  • Pdf
 83. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 5. Emisja akcji na publicznym rynku papierów wartościowych
  • Pdf
 84. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 9. Jednolity paszport europejski dla emitentów akcji
  • Pdf
 85. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 8. Funkcjonowanie spółki publicznej
  • Pdf
 86. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 7. Publiczna emisja akcji i ich wprowadzenie do obrotu giełdowego krok po kroku - podsumowanie
  • Pdf
 87. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 6. Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym
  • Pdf
 88. Emisja akcji w Polsce w nowej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 10. Korzyści i negatywne aspekty publicznej emisji oraz wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, w nowej, europejskiej perspektywie
  • Pdf
 89. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 5. Wyniki testów modelu segmentacji współczynnika beta
  • Pdf
 90. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 6. Teoretyczna i praktyczna przydatność modelu segmentacji beta - zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego W.F. Sharpe'a
  • Pdf
 91. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a
  • Pdf
 92. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 1. Zmienność notowań giełdowych jako geneza zastosowania analizy portfelowej
  • Pdf
 93. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 2. Podstawowe parametry zmienności notowań w analizie portfelowej
  • Pdf
 94. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 3. Model jednowskaźnikowy W.F. Sharpe'a oraz jego pochodne
  • Pdf
 95. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 4. Założenia metodologiczne badań empirycznych
  • Pdf
 96. Aktywizowanie sprzedaży
  • Pdf
 97. Analiza wyników sprzedaży
  • Pdf
 98. Kontrakty wojskowe wymagania NATO zawarte w AQAP
  • Pdf
 99. Błędy w sprzedaży
  • Pdf
 100. Nieuczciwa konkurencja
  • Pdf
 101. Jak unikać błędów w specyfikacji poradnik dla zamawiających
  • Pdf
 102. Jak zorganizować przetarg na zakup bonów towarowych
  • Pdf
 103. Jak przygotować i przekazać siwz
  • Pdf
 104. Prezentacja wyników
  • Pdf
 105. Oferta handlowa
  • Pdf
 106. Strategie sprzedaży hurtowej
  • Pdf
 107. Zarządzanie zmianą w obszarze opinii klienta
  • Pdf
 108. Roszczeniowy klient
  • Pdf
 109. Wyznaczanie celów
  • Pdf
 110. Wyprzedaże
  • Pdf
 111. Wynagradzanie handlowców
  • Pdf
 112. Zarządzanie sprzedażą
  • Audiobook
płatności onepress.pl