Książki » Kompetencje osobiste

Kategoria Kompetencje osobiste zawiera książki, które wspomogą Twój rozwój osobisty, pomogą osiągnąć cele zawodowe, sprawią, że będziesz efektywny i wydajny. Poznasz tajniki sukcesu, zaplanujesz drogę kariery. Dowiesz się jak umiejętnie rozwijać miękkie kompetencje, jak zarządzać czasem, czy kontrolować stres i emocje, poznasz co to sztuka retoryki.
 1. SZTUKA PREZENTACJI w nauce biznesie i polityce
  • ePub
  • Mobi
 2. Żyj lepiej niż dobrze
  • Audiobook
 3. Sprzedaż i dystrybucja
  • Pdf
 4. Asertywność i sztuka celnej riposty. Jak umiejętnie i skutecznie odpierać krytykę i ataki słowne oraz rozładowywać sytuacje konfliktowe
  • ePub
  • Mobi
 5. Marketing w praktyce
  • Pdf
 6. Zaznacz załatwione! Jak wykonywać zadania do końca
  • Książka drukowana
 7. Żyj lepiej niż dobrze. Spełniaj swoje marzenia
 8. ABC kreatywności
 9. Kultura pracy menedżera
 10. Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń
  • Pdf
 11. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej
  • Pdf
 12. Euro a integracja europejskich rynków finansowych (wyd. III zmienione). Rozdział 4. Euro a procesy alokacji kapitału w Unii Europejskiej
  • Pdf
 13. Euro a integracja europejskich rynków finansowych (wyd. III zmienione). Rozdział 3. Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej
  • Pdf
 14. Euro a integracja europejskich rynków finansowych (wyd. III zmienione). Rozdział 2. Integracja monetarna w ramach wspólnot europejskich
  • Pdf
 15. Euro a integracja europejskich rynków finansowych (wyd. III zmienione). Rozdział 1. Koncepcja integracji monetarnej
  • Pdf
 16. Informacja turystyczna
  • Pdf
 17. Euro a integracja europejskich rynków finansowych (wyd. III zmienione)
  • Pdf
 18. Skuteczna promocja przy niskim budżecie
  • Pdf
 19. Nareszcie więcej zysku! 99 porad, jak obniżyć koszty przedsiębiorstwa
  • Pdf
 20. Kompendium wiedzy o konkurencyjności
 21. Nareszcie więcej zysku!
 22. Zarządzanie motywacją pracowników
 23. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy
  • Pdf
 24. Jak zdobyć klientów w internecie
  • Pdf
 25. Prezentacje w języku angielskim
  • Pdf
 26. Praktyczne metody osiągania sukcesu Część 4 "Potęga myśli"
  • Audiobook
 27. English for Human Resources
  • Pdf
 28. Prowadzenie zebrań i prezentacji
 29. Psychologia dla trenerów. Szkolenia
  • Książka drukowana
 30. Zarządzanie marketingiem
  • Pdf
 31. Jak prowadzić działalność gospodarczą? Aspekty prawne
  • Pdf
 32. Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty
  • Pdf
 33. Uwaga! Manipulacja
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 34. Zebrania i konferencje
  • Pdf
 35. Przemówienia, prezentacje
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 36. Kształtowanie dobrych relacji z klientami
  • Pdf
  • ePub
 37. Presenting in English
  • Pdf
 38. Retoryka - sztuka przekonywania. Wydanie 2
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 39. Pozyskiwanie klientów
  • Pdf
  • Mobi
 40. Small Talk w języku angielskim
  • Pdf
 41. Zarządzanie stresem. Wydanie 2
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 42. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim
  • Pdf
 43. Zarządzanie czasem. Wydanie 2
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 44. Negocjacje handlowe w języku angielskim
  • Pdf
 45. Zarządzanie projektem. Wydanie 2
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 46. Negocjacje
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 47. Planowanie kariery
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 48. Wypalenie zawodowe
  • ePub
  • Mobi
 49. Marketing-Mix
  • Pdf
  • Mobi
 50. E-mailing in English
  • Pdf
 51. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego
  • Pdf
 52. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Rozdział 1. INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA - POJĘCIE, ROZWÓJ, ZNACZENIE
  • Pdf
 53. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Rozdział 2. PROJECT FINANCE W INWESTYCJACH INFRASTRUKTURALNYCH
  • Pdf
 54. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Rozdział 3. FORMY FINANSOWANIA PRZEZ KAPITAŁ PRYWATNY PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH NA ZASADACH PROJECT FINANCE
  • Pdf
 55. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Rozdział 4. ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW PRYWATNYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
  • Pdf
 56. English for Emails
  • Pdf
 57. Praktyczne metody osiągania sukcesu Część 3 "Źródła inspiracji"
  • Audiobook
 58. Praktyczne metody osiągania sukcesu cz.2. Urzeczywistnianie marzeń
  • Audiobook
 59. Transformacje społeczeństw. Od informacji do wiedzy
  • Pdf
 60. Financial market instruments in case studies
  • Pdf
 61. Financial market instruments in case studies. Chapter 5. Credit Derivatives in the United States and Poland - Reasons for Differences in Development Stages - Paweł Niedziółka
  • Pdf
 62. Financial market instruments in case studies. Chapter 4. Focus on Options - Izabela Pruchnicka-Grabias
  • Pdf
 63. Financial market instruments in case studies. Chapter 3. Foreign Exchange Forward as an OTC Derivatives Market Instrument - Iwona Piekunko-Mantiuk
  • Pdf
 64. Financial market instruments in case studies. Chapter 1. Principles of the Law on the Capital Market in the European Union and in Poland - Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  • Pdf
 65. Umysł lidera
  • Audiobook
 66. Internet a konkurencyjność banków w Polsce (wyd. II). Rozdział 2. Orientacja internetowa jako czynnik kreacji konkurencyjności banku
  • Pdf
 67. Internet a konkurencyjność banków w Polsce (wyd. II). Rozdział 3. Zewnętrzne uwarunkowania implementacji orientacji internetowej w Polsce - szanse i zagrożenia
  • Pdf
 68. Internet a konkurencyjność banków w Polsce (wyd. II)
  • Pdf
 69. Internet a konkurencyjność banków w Polsce (wyd. II). Rozdział 1. Podstawy konkurencyjności banku komercyjnego w kontekście formowania się gospodarki sieciowej
  • Pdf
 70. Financial market instruments in case studies. Chapter 6. Structured Products - Krzysztof Borowski
  • Pdf
 71. Financial market instruments in case studies. Chapter 2. Mortgage Financial Instruments in European Countries - Anna Szelągowska
  • Pdf
 72. A...Symetria umowy
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 73. Ucieczka z wyścigu szczurów
 74. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 5. Wyniki testów modelu segmentacji współczynnika beta
  • Pdf
 75. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 6. Teoretyczna i praktyczna przydatność modelu segmentacji beta - zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego W.F. Sharpe'a
  • Pdf
 76. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a
  • Pdf
 77. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 1. Zmienność notowań giełdowych jako geneza zastosowania analizy portfelowej
  • Pdf
 78. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 2. Podstawowe parametry zmienności notowań w analizie portfelowej
  • Pdf
 79. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 3. Model jednowskaźnikowy W.F. Sharpe'a oraz jego pochodne
  • Pdf
 80. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 4. Założenia metodologiczne badań empirycznych
  • Pdf
 81. Czy jesteś wystarczająco bystry, żeby pracować w Google?
  • Książka drukowana
 82. Język rosyjski w ustnej i pisemnej komunikacji biznesowej
  • Pdf
 83. Sztuka wzbogacania się
  • Książka drukowana
 84. Badania biegłości
  • Pdf
 85. HACCP jak przeprowadzać szkolenia stanowiskowe dla operatorów
  • Pdf
 86. Coaching
  • Pdf
 87. Ocena pracy handlowca
  • Pdf
 88. Praca zespołowa tworzenie, formy działania, korzyści i budowa zespołu
  • Pdf
 89. Kwalifikacje operatorów planowanie szkoleń i rozwoju
  • Pdf
 90. Szkolenie pracowników narzędziem podnoszenia jakości i efektywności pracy
  • Pdf
 91. System ocen okresowych pracowników
  • Pdf
 92. Samodzielność decyzyjna handlowców
  • Pdf
 93. Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce
  • Audiobook
płatności onepress.pl