Książki » Kompetencje osobiste

Kategoria Kompetencje osobiste zawiera książki, które wspomogą Twój rozwój osobisty, pomogą osiągnąć cele zawodowe, sprawią, że będziesz efektywny i wydajny. Poznasz tajniki sukcesu, zaplanujesz drogę kariery. Dowiesz się jak umiejętnie rozwijać miękkie kompetencje, jak zarządzać czasem, czy kontrolować stres i emocje, poznasz co to sztuka retoryki.
 1. Opanuj swój wewnętrzny głos. Jak w niecałe 30 sekund wygrać wojnę toczącą się w Twojej głowie i zyskać wyjątkowe życie!
 2. Sekretariat czyli centrum informacyjne firmy
 3. Konflikty między ludźmi
 4. Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy. Rozdział 1. Pojęcie i rola strategii
  • Pdf
 5. Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy. Rozdział 2. Definicja i rola ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem
  • Pdf
 6. Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy. Rozdział 3. Istota i ocena ryzyka strategicznego
  • Pdf
 7. Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy. Rozdział 4. Zarządzanie ryzykiem strategicznym
  • Pdf
 8. Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy. Rozdział 5. Ryzyko strategiczne a wartość dla akcjonariusza - na przykładzie sektora bankowego
  • Pdf
 9. Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej. Skuteczność i efektywność
  • Pdf
 10. SZTUKA PREZENTACJI w nauce biznesie i polityce
  • ePub
  • Mobi
 11. Sprzedaż i dystrybucja
  • Pdf
 12. Marketing w praktyce
  • Pdf
 13. Wykorzystaj potęgę podświadomości w pracy
  • Książka drukowana
 14. Żyj lepiej niż dobrze. Spełniaj swoje marzenia
 15. Zaznacz załatwione! Jak wykonywać zadania do końca
  • Książka drukowana
 16. Slang idiomy i modne słowa w biznesie
 17. Kultura pracy menedżera
 18. Mów i zwyciężaj
 19. Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń
  • Pdf
 20. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej
  • Pdf
 21. Euro a integracja europejskich rynków finansowych (wyd. III zmienione). Rozdział 4. Euro a procesy alokacji kapitału w Unii Europejskiej
  • Pdf
 22. Euro a integracja europejskich rynków finansowych (wyd. III zmienione). Rozdział 3. Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej
  • Pdf
 23. Euro a integracja europejskich rynków finansowych (wyd. III zmienione). Rozdział 2. Integracja monetarna w ramach wspólnot europejskich
  • Pdf
 24. Euro a integracja europejskich rynków finansowych (wyd. III zmienione). Rozdział 1. Koncepcja integracji monetarnej
  • Pdf
 25. Informacja turystyczna
  • Pdf
 26. Euro a integracja europejskich rynków finansowych (wyd. III zmienione)
  • Pdf
 27. Skuteczna promocja przy niskim budżecie
  • Pdf
 28. Nareszcie więcej zysku! 99 porad, jak obniżyć koszty przedsiębiorstwa
  • Pdf
 29. Techniki sprzedaży osobistej
 30. 11 przykazanie: Masz prawo być bogaty
  • Książka drukowana
 31. Nareszcie więcej zysku!
 32. Kompendium wiedzy o konkurencyjności
 33. Jak zdobyć klientów w internecie
  • Pdf
 34. Prezentacje w języku angielskim
  • Pdf
 35. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy
  • Pdf
 36. English for Human Resources
  • Pdf
 37. Prowadzenie zebrań i prezentacji
 38. Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty
  • Pdf
 39. Uwaga! Manipulacja
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 40. Zebrania i konferencje
  • Pdf
 41. Przemówienia, prezentacje
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 42. Networking
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 43. Kształtowanie dobrych relacji z klientami
  • Pdf
  • ePub
 44. Presenting in English
  • Pdf
 45. Retoryka - sztuka przekonywania. Wydanie 2
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 46. Pozyskiwanie klientów
  • Pdf
  • Mobi
 47. Psychologia w skutecznym zarządzaniu
  • Pdf
 48. Small Talk w języku angielskim
  • Pdf
 49. Zarządzanie stresem. Wydanie 2
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 50. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim
  • Pdf
 51. Zarządzanie czasem. Wydanie 2
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 52. Negocjacje handlowe w języku angielskim
  • Pdf
 53. Zarządzanie projektem. Wydanie 2
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 54. Negocjacje
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 55. Wypalenie zawodowe
  • ePub
  • Mobi
 56. E-mailing in English
  • Pdf
 57. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego
  • Pdf
 58. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Rozdział 1. INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA - POJĘCIE, ROZWÓJ, ZNACZENIE
  • Pdf
 59. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Rozdział 2. PROJECT FINANCE W INWESTYCJACH INFRASTRUKTURALNYCH
  • Pdf
 60. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Rozdział 3. FORMY FINANSOWANIA PRZEZ KAPITAŁ PRYWATNY PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH NA ZASADACH PROJECT FINANCE
  • Pdf
 61. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Rozdział 4. ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW PRYWATNYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
  • Pdf
 62. Zarządzanie marketingiem
  • Pdf
 63. Jak prowadzić działalność gospodarczą? Aspekty prawne
  • Pdf
 64. English for Emails
  • Pdf
 65. Internet a konkurencyjność banków w Polsce (wyd. II). Rozdział 2. Orientacja internetowa jako czynnik kreacji konkurencyjności banku
  • Pdf
 66. Internet a konkurencyjność banków w Polsce (wyd. II). Rozdział 3. Zewnętrzne uwarunkowania implementacji orientacji internetowej w Polsce - szanse i zagrożenia
  • Pdf
 67. Internet a konkurencyjność banków w Polsce (wyd. II)
  • Pdf
 68. Internet a konkurencyjność banków w Polsce (wyd. II). Rozdział 1. Podstawy konkurencyjności banku komercyjnego w kontekście formowania się gospodarki sieciowej
  • Pdf
 69. Financial market instruments in case studies. Chapter 6. Structured Products - Krzysztof Borowski
  • Pdf
 70. Financial market instruments in case studies. Chapter 2. Mortgage Financial Instruments in European Countries - Anna Szelągowska
  • Pdf
 71. Transformacje społeczeństw. Od informacji do wiedzy
  • Pdf
 72. Financial market instruments in case studies
  • Pdf
 73. Financial market instruments in case studies. Chapter 5. Credit Derivatives in the United States and Poland - Reasons for Differences in Development Stages - Paweł Niedziółka
  • Pdf
 74. Financial market instruments in case studies. Chapter 4. Focus on Options - Izabela Pruchnicka-Grabias
  • Pdf
 75. Financial market instruments in case studies. Chapter 3. Foreign Exchange Forward as an OTC Derivatives Market Instrument - Iwona Piekunko-Mantiuk
  • Pdf
 76. Financial market instruments in case studies. Chapter 1. Principles of the Law on the Capital Market in the European Union and in Poland - Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  • Pdf
 77. A...Symetria umowy
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 78. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 5. Wyniki testów modelu segmentacji współczynnika beta
  • Pdf
 79. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 6. Teoretyczna i praktyczna przydatność modelu segmentacji beta - zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego W.F. Sharpe'a
  • Pdf
 80. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a
  • Pdf
 81. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 1. Zmienność notowań giełdowych jako geneza zastosowania analizy portfelowej
  • Pdf
 82. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 2. Podstawowe parametry zmienności notowań w analizie portfelowej
  • Pdf
 83. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 3. Model jednowskaźnikowy W.F. Sharpe'a oraz jego pochodne
  • Pdf
 84. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 4. Założenia metodologiczne badań empirycznych
  • Pdf
 85. Czy jesteś wystarczająco bystry, żeby pracować w Google?
  • Książka drukowana
 86. Zarabianie prawdziwych pieniędzy
  • Książka drukowana
 87. Język rosyjski w ustnej i pisemnej komunikacji biznesowej
  • Pdf
 88. Sztuka wzbogacania się
  • Książka drukowana
 89. Uwolnij pewność siebie
  • Książka drukowana
 90. Badania biegłości
  • Pdf
 91. HACCP jak przeprowadzać szkolenia stanowiskowe dla operatorów
  • Pdf
 92. Coaching
  • Pdf
 93. Ocena pracy handlowca
  • Pdf
 94. Kwalifikacje operatorów planowanie szkoleń i rozwoju
  • Pdf
 95. Szkolenie pracowników narzędziem podnoszenia jakości i efektywności pracy
  • Pdf
 96. System ocen okresowych pracowników
  • Pdf
 97. Samodzielność decyzyjna handlowców
  • Pdf
 98. Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce
  • Audiobook
płatności onepress.pl