Książki » Finanse

Książki z kategorii Finanse opisują finanse przedsiębiorstw i finanse osobiste. Dzięki nim dowiesz się co to analiza finansowa, jak sporządzić i czytać sprawozdanie finansowe, jak interpretować bilans. Poznasz instrumenty finansowe oraz formy pozyskiwania kapitału – kredyt, leasing czy dotacje z Unii Europejskiej.
 1. Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce
  • Pdf
 2. Rola środków wspólnotowych w przezwyciężaniu dualizmu gospodarczego we Włoszech
  • Pdf
 3. Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro
  • Pdf
 4. Corporate Governance in the Banking Sector
  • Pdf
 5. Modele kursów walutowych
  • Pdf
 6. Kurs złoty/euro: teoria i empiria
  • Pdf
 7. Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym - indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących
  • Pdf
 8. Pracownicza partycypacja finansowa. Geneza, uwarunkowania rozwoju, rezultaty
  • Pdf
 9. Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej - propozycja modelu
  • Pdf
 10. Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i Polsce
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 11. Doskonalenie systemu zarządzania finansami w jednostkach administracji publicznej. Koncepcje, metody, techniki, narzędzia, instrumenty
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 12. Rachunek kosztów i wyników w przedsiębiorstwie. Zbiór zadań z rozwiązaniami
 13. Rachunkowość przedsiębiorstw
 14. Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki
 15. Pomiar i ocena płynności finansowej
 16. Nowe zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych
  • Pdf
 17. Jak oszczędzać i inwestować w czasie kryzysu
  • Pdf
 18. MONEY czyli jak pomnożyć swój kapitał
  • Audiobook
 19. Rozwód, podział majątku, alimenty
  • Pdf
 20. Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania
 21. Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw
 22. Rachunkowość finansowa i podatkowa
 23. Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy
 24. Fundusze hedgingowe Teoria i praktyka
 25. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym
 26. Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych
 27. e-Matematyka wspomagająca ekonomię
 28. Podstawy finansów przedsiębiorstw. Praktyczny przewodnik po najważniejszych metodach i narzędziach
  • Książka drukowana
 29. Finanse przedsiębiorstw
 30. Rachunkowość dla ciebie rachunkowość od podstaw
 31. Finanse i rachunkowość
 32. Zbiór zadań z podstaw rachunkowości z rozwiązaniami
 33. Finanse publiczne Teoria i praktyka
 34. Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce
 35. Jak zarabiać na rynku, który zmierza donikąd
  • Książka drukowana
 36. Controlling dla menedżerów
 37. Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach
 38. Lotem nad klasyfikacją środków trwałych
  • Pdf
 39. Credit Scoring
 40. Zasady rachunkowości zarządczej
 41. Podstawy rachunkowości Zbiór zadań
 42. Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce
 43. Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne
 44. Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan
 45. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 46. Wycena małego przedsiębiorstwa
 47. Bankowość elektroniczna
 48. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
 49. Rachunkowość małych przedsiębiorstw
 50. Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych
  • Książka drukowana
 51. Finanse osobiste
 52. Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce
 53. Rozliczanie wartości firmy w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości
 54. Najważniejsza rzecz. Zaskakujące rady dla wnikliwego inwestora
 55. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw
 56. Podstawy finansów
 57. Ryzyko walutowe Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 58. Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw
 59. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 60. Finanse międzynarodowe Zbiór zadań
 61. Accounting. Recording and Firm Reporting as Source of Information for Users to Take Economic Decisions
  • Pdf
 62. Zarabianie prawdziwych pieniędzy
  • Książka drukowana
 63. Stosunki rodzinne i małżeńskie w spółce z o,o, bez tajemnic (E-book)
  • Pdf
 64. Reasekuracja
 65. Bilans
 66. Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie
 67. Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu
 68. Budżetowanie w przedsiębiorstwie
 69. Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej
 70. Fundusze Unii Europejskiej
 71. Nareszcie więcej zysku!
 72. Podstawy rachunkowości
 73. Podstawy bankowości z zadaniami
 74. Finanse
 75. Teoria inwestycji finansowych
 76. Inżynieria finansowa
 77. Zawarcie umowy przedwstępnej - jak nie popełnić błędu
  • Pdf
 78. Sztuka wzbogacania się
  • Książka drukowana
 79. Decyzje na rynkach Venture Capital/Private Equity
  • Pdf
 80. Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka
  • Pdf
 81. Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje
  • Pdf
 82. Czy Twój projekt kwalifikuje się do udziału w konkursie dotacyjnym?
  • Pdf
 83. Cykl PDCA - zmniejszanie kosztów w przedsiębiorstwie
  • Pdf
 84. Analiza i kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa
  • Pdf
 85. Klimatyzacja w firmie - rozliczenia VAT
  • Pdf
 86. Ewidencja kosztów jednostek publicznych w układzie rodzajowym
  • Pdf
 87. Ewidencja na kontach pozabilansowych w jednostkach publicznych
  • Pdf
 88. Budżet działów sprzedaży
  • Pdf
 89. Jak uniknąć komornika w firmie
  • Pdf
 90. Nie wszystkie wydatki firma zaliczy w koszty, Skorzystaj z gotowych porad ekspertów
  • Pdf
 91. Jak wybrać najkorzystniejszą polisę AC?
  • Pdf
 92. Kasy fiskalne 2013 r, wraz z komentarzem ekspertów CMS Cameron McKenna
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 93. Odpisy aktualizujące w jednostkach publicznych
  • Pdf
 94. Jak przygotować dokumentacje aplikacyjną do konkursu o dotację z Unii?
  • Pdf
 95. Najnowsze wyjaśnienia Regionalnych Izb Obrachunkowych
  • Pdf
 96. Kiedy fiskus zainteresuje się otrzymanym spadkiem lub darowizną, 15 porad ekspertów, jak uniknąć podatku
  • Pdf
 97. Kasy fiskalne Ewidencja sprzedaży od 1 października 2013 r,
  • Pdf
 98. Kontrole RIO w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Pdf
 99. Orzeczenia i interpretacje podatkowe, Część 1
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 100. PKWiU 2013
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 101. Świadczenia Pozapłacowe wraz z wyjaśnieniami ekspertów Accreo
  • ePub
  • Mobi
 102. Podatki 2013 wraz z komentarzem ekspertów
  • ePub
  • Mobi
 103. Ordynacja podatkowa 2013 wraz z komentarzem ekspertów Ernst & Young
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 104. Omyłki w kosztorysach ofertowych dowiedz się co i w jaki sposób możesz poprawiać
  • Pdf
 105. Wskaźniki i stawki 2013
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
płatności onepress.pl