Książki » Finanse

Książki z kategorii Finanse opisują finanse przedsiębiorstw i finanse osobiste. Dzięki nim dowiesz się co to analiza finansowa, jak sporządzić i czytać sprawozdanie finansowe, jak interpretować bilans. Poznasz instrumenty finansowe oraz formy pozyskiwania kapitału – kredyt, leasing czy dotacje z Unii Europejskiej.
 1. Zarządzanie Placówką Medyczną. Serwis menedżerów, właścicieli i kadry zarządzającej , wydanie luty 2014 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 2. Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie maj 2014 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 3. Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie lipiec 2014 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 4. Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie czerwiec 2014 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 5. Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020
  • Pdf
 6. Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe
  • Pdf
 7. Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Wybrane zagadnienia
  • Pdf
 8. Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce
  • Pdf
 9. Rola środków wspólnotowych w przezwyciężaniu dualizmu gospodarczego we Włoszech
  • Pdf
 10. Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro
  • Pdf
 11. Corporate Governance in the Banking Sector
  • Pdf
 12. Modele kursów walutowych
  • Pdf
 13. Kurs złoty/euro: teoria i empiria
  • Pdf
 14. Pracownicza partycypacja finansowa. Geneza, uwarunkowania rozwoju, rezultaty
  • Pdf
 15. Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych - Specyfika, procesy, polityka
  • Pdf
 16. Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej - propozycja modelu
  • Pdf
 17. Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i Polsce
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 18. Uwolnij swoje bogactwo
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 19. Doskonalenie systemu zarządzania finansami w jednostkach administracji publicznej. Koncepcje, metody, techniki, narzędzia, instrumenty
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 20. Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki
 21. Pomiar i ocena płynności finansowej
 22. Rachunkowość przedsiębiorstw
 23. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie
 24. Nowe zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych
  • Pdf
 25. Jak oszczędzać i inwestować w czasie kryzysu
  • Pdf
 26. Armia cesarza II
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 27. MONEY czyli jak pomnożyć swój kapitał
  • ePub
  • Mobi
  • Audiobook
 28. Rozwód, podział majątku, alimenty
  • Pdf
 29. Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach
 30. Zbiór zadań z podstaw rachunkowości z rozwiązaniami
 31. Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw
 32. Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich
 33. Rachunkowość finansowa i podatkowa
 34. Jak zarabiać na rynku, który zmierza donikąd
  • Książka drukowana
 35. Money. Jak pomnożyć swój kapitał czyli prosta droga do sukcesu i dobrobytu
 36. Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych
 37. Rachunkowość zarządcza
 38. Rachunkowość dla ciebie rachunkowość od podstaw
 39. Produkty strukturyzowane. konstrukcja, wycena, aspekty prawne
 40. Struktury wynagradzania pracowników
  • Książka drukowana
 41. Finanse publiczne Teoria i praktyka
 42. Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce
 43. Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykłądów i przypadków
 44. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym
 45. Finanse przedsiębiorstw
 46. Rachunkowość budżetowa
 47. Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania
 48. Fundusze hedgingowe Teoria i praktyka
 49. e-Matematyka wspomagająca ekonomię
 50. CZWARTA DROGA. Ulepszony System Finansów Osobistych. Ulepszony System Finansów Osobistych
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 51. Jak być kobietą zadbaną finansowo. Inwestycje i budżet w Twoich rękach
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 52. Lotem nad klasyfikacją środków trwałych
  • Pdf
 53. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 54. Podstawy finansów
 55. Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych
  • Książka drukowana
 56. Finanse międzynarodowe Zbiór zadań
 57. Ryzyko walutowe Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 58. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 59. Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce
 60. Rozliczanie wartości firmy w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości
 61. Najważniejsza rzecz. Zaskakujące rady dla wnikliwego inwestora
 62. Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw
 63. Podstawy rachunkowości Zbiór zadań
 64. Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne
 65. Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce
 66. Rachunkowość małych przedsiębiorstw
 67. Wycena małego przedsiębiorstwa
 68. Finanse osobiste
 69. Credit Scoring
 70. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
 71. Accounting. Recording and Firm Reporting as Source of Information for Users to Take Economic Decisions
  • Pdf
 72. Bilans
 73. Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie
 74. Reasekuracja
 75. Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej
 76. Podstawy rachunkowości
 77. Bankowość. Zagadnienia podstawowe
 78. Nareszcie więcej zysku!
 79. Podstawy bankowości z zadaniami
 80. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
  • Książka drukowana
 81. Teoria inwestycji finansowych
 82. Finanse
 83. Zarabianie prawdziwych pieniędzy
  • Książka drukowana
 84. Sztuka wzbogacania się
  • Książka drukowana
 85. Decyzje na rynkach Venture Capital/Private Equity
  • Pdf
 86. Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka
  • Pdf
 87. Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje
  • Pdf
 88. Czy Twój projekt kwalifikuje się do udziału w konkursie dotacyjnym?
  • Pdf
 89. Cykl PDCA - zmniejszanie kosztów w przedsiębiorstwie
  • Pdf
 90. Analiza i kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa
  • Pdf
 91. Klimatyzacja w firmie - rozliczenia VAT
  • Pdf
 92. Ewidencja kosztów jednostek publicznych w układzie rodzajowym
  • Pdf
 93. Ewidencja na kontach pozabilansowych w jednostkach publicznych
  • Pdf
 94. Budżet działów sprzedaży
  • Pdf
 95. Jak uniknąć komornika w firmie
  • Pdf
 96. Nie wszystkie wydatki firma zaliczy w koszty, Skorzystaj z gotowych porad ekspertów
  • Pdf
 97. Jak wybrać najkorzystniejszą polisę AC?
  • Pdf
 98. Kasy fiskalne 2013 r, wraz z komentarzem ekspertów CMS Cameron McKenna
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 99. Odpisy aktualizujące w jednostkach publicznych
  • Pdf
 100. Jak przygotować dokumentacje aplikacyjną do konkursu o dotację z Unii?
  • Pdf
 101. Najnowsze wyjaśnienia Regionalnych Izb Obrachunkowych
  • Pdf
 102. Kiedy fiskus zainteresuje się otrzymanym spadkiem lub darowizną, 15 porad ekspertów, jak uniknąć podatku
  • Pdf
 103. Kasy fiskalne Ewidencja sprzedaży od 1 października 2013 r,
  • Pdf
 104. Kontrole RIO w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Pdf
 105. Orzeczenia i interpretacje podatkowe, Część 1
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 106. Świadczenia Pozapłacowe wraz z wyjaśnieniami ekspertów Accreo
  • ePub
  • Mobi
 107. PKWiU 2013
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 108. Podatki 2013 wraz z komentarzem ekspertów
  • ePub
  • Mobi
 109. Ordynacja podatkowa 2013 wraz z komentarzem ekspertów Ernst & Young
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 110. Omyłki w kosztorysach ofertowych dowiedz się co i w jaki sposób możesz poprawiać
  • Pdf
 111. Stosunki rodzinne i małżeńskie w spółce z o,o, bez tajemnic (E-book)
  • Pdf
 112. Wskaźniki i stawki 2013
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 113. Zawarcie umowy przedwstępnej - jak nie popełnić błędu
  • Pdf
płatności onepress.pl