Książki » Finanse

Książki z kategorii Finanse opisują finanse przedsiębiorstw i finanse osobiste. Dzięki nim dowiesz się co to analiza finansowa, jak sporządzić i czytać sprawozdanie finansowe, jak interpretować bilans. Poznasz instrumenty finansowe oraz formy pozyskiwania kapitału – kredyt, leasing czy dotacje z Unii Europejskiej.
 1. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok - krok po kroku
  • Pdf
 2. Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Pdf
 3. Sprawozdanie finansowe 2016. Jak należy wycenić i zaprezentować aktywa w bilansie
  • Pdf
 4. Rachunek przepływów pieniężnych obrazuje kondycję przedsiębiorstwa
  • Pdf
 5. Sprawdź, kiedy można zastosować MSR, prowadząc księgi według ustawy o rachunkowości
  • Pdf
 6. Korzystasz z dofinansowania - pamiętaj o właściwym opisie faktur w projektach
  • Pdf
 7. Sprawdź, jak dostosować sprawozdanie do wymogów nowego KSR
  • Pdf
 8. Inwentaryzacja: Wyjaśnienia Komitetu Standardów Rachunkowości
  • Pdf
 9. Jednolity plik kontrolny. Nowy obowiązek w praktyce
  • Pdf
 10. FIO 2018-2023: przeszło 57 mln zł dla organizacji pozarządowych
  • Pdf
 11. Poznaj sposoby ekspertów na rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
  • Pdf
 12. Przygotuj się na kolejną nowelizację ustawy o rachunkowości
  • Pdf
 13. Obowiązek raportowania przepływów pieniężnych na podstawie FATCA
  • Pdf
 14. Kalkulacja TDABC może wspomóc ocenę rentowności usług
  • Pdf
 15. Jednolity plik kontrolny. Praktyczne wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania
  • Pdf
 16. Faktoring - zalety, wady, koszty
  • Pdf
 17. Jak stworzyć komercyjny Business Case
  • Pdf
 18. Emerging risks - jak nimi zarządzać
  • Pdf
 19. Dokumentacja inwentaryzacyjna
  • Pdf
 20. Dokumentacja inwentaryzacyjna
  • Pdf
 21. Jak rozliczać VAT w budownictwie - 5 praktycznych wskazówek
  • Pdf
 22. Inwentaryzacja metodą potwierdzenia salda - sprawdź, kiedy ją zastosować
  • Pdf
 23. Dowiedz się, jak możesz przyspieszyć zwrot VAT
  • Pdf
 24. Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY
  • Pdf
 25. Finanse muzułmańskie
  • ePub
  • Mobi
 26. Sprawdź, jak poprawnie rozpoznać sprzedaż w VAT, PIT i CIT
  • Pdf
 27. Przygotuj się na dodatkowe obowiązki związane z dokumentacją cen transferowych. Skorzystaj z praktycznych wskazówek i komentarzy ekspertów
  • Pdf
 28. Rozliczenie międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF
  • Pdf
 29. Sprawdź, w jakich sytuacjach nie musisz korygować przychodów i kosztów
  • Pdf
 30. Sprawdź, jak rozliczać odszkodowania i kary umowne w VAT
  • Pdf
 31. Sprawdź, jak wypełnić część wniosku o dofinasowanie dotyczącą wskaźników produktu i rezultatu
  • Pdf
 32. Sprawdź, jak rozliczać koszty firmy prowadzonej w domu
  • Pdf
 33. Polityka rachunkowości 2016 r
  • Pdf
 34. Poznaj odpowiedzi na 16 ważnych pytań dotyczących JPK
  • Pdf
 35. Poznaj praktyczne sposoby rozliczania importu towarów
  • Pdf
 36. Kapitały własne
  • Pdf
 37. Już czas przygotować się do inwentaryzacji w organizacji pozarządowej
  • Pdf
 38. Jednostka musi posiadać dokumentację polityki rachunkowości
  • Pdf
 39. Jak bezbłędnie i szybko rozliczyć usługi własne biura podróży
  • Pdf
 40. Dowiedz się, jak dokonać wstępnej analizy opłacalności współpracy z placówkami detalicznymi
  • Pdf
 41. Auto wykorzystywane w działalności
  • Pdf
 42. Jednolity Plik Kontrolny - 10 najważniejszych odpowiedzi na pytania
  • Pdf
 43. Dotacje i inne środki pomocowe dla NGO
  • Pdf
 44. Podatek CIT - najnowsze wyjaśnienia ekspertów
  • Pdf
 45. Korekta roczna przy sprzedaży mieszanej
  • Pdf
 46. Nowy sposób wyliczania prewspółczynnika w gminach i jednostkach budżetowych
  • Pdf
 47. VAT od samochodów - najnowsze wyjaśnienia ekspertów
  • Pdf
 48. VAT w eksporcie i imporcie - 15 praktycznych wskazówek
  • Pdf
 49. Jak zaprezentujesz podział wypłaconego zysku w sprawozdaniu za 2016 rok?
  • Pdf
 50. Jednolity Plik Kontrolny - nowy obowiązek w praktyce
  • Pdf
 51. Koszty należy skorygować w miesiącu wpływu dotacji
  • Pdf
 52. Rewolucyjne zmiany dotyczące kontroli podatników - od 1 lipca 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny
  • Audiobook
 53. Dywidenda w księgach rachunkowych
  • Pdf
 54. Jak wystąpić o szybki zwrot VAT
  • Pdf
 55. 15 problemów związanych z przekazywaniem jednolitego pliku kontrolnego
  • Pdf
 56. Jak poprawnie wypełnić PIT-38
  • Pdf
 57. Bank Spółdzielczy nr 1/578 luty-marzec 2015
  • Pdf
 58. Bank Spółdzielczy nr 2/579 kwiecień-maj 2015
  • Pdf
 59. Poradnik Świadomego Inwestora czyli jak skutecznie analizować i wyceniać spółki giełdowe
  • Pdf
 60. Ocena Efektywności Projektów Inwestycyjnych
  • Pdf
 61. Zawieranie umów w praktyce bankowej. Parafia kościoła katolickiego
  • Pdf
  • ePub
 62. eKurs Jednolity Plik Kontrolny - jak w optymalny sposób dostosować się do wdrożenia nowych wymagań organu podatkowego
  • Pdf
 63. eKurs Naruszenie dyscypliny finansów publicznych - jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów
  • Pdf
 64. eKurs Sprawozdanie finansowe 2015 - kompleksowe omówienie rachunku zysków i strat
  • Pdf
 65. Jakie korzyści przyniesie podatnikom nowelizacja ulgi innowacyjnej
  • Pdf
 66. Bank Spółdzielczy nr 4/581 wrzesień-październik 2015
  • Pdf
 67. Bank Spółdzielczy nr 3/580 czerwiec-sierpień 2015
  • Pdf
 68. Bank Spółdzielczy nr 5/582 listopad 2015
  • Pdf
 69. Przewodnik bankiera. Vademecum wiedzy o bankowości
  • Pdf
  • ePub
 70. Bank Spółdzielczy nr 6/583 grudzień 2015
  • Pdf
 71. Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON
 72. Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 73. Instrumenty zarządzania finansami publicznymi
  • Pdf
 74. Jednolity plik kontrolny - NGO mają też okresy dostosowawcze
  • Pdf
 75. Bank Spółdzielczy nr 1/584 czerwiec 2016
  • Pdf
 76. Zeszyty Księgowego nr 4. Korekty VAT, CIT, PIT
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 77. Klasyfikacja budżetowa 2016
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 78. Korekty ZUS 2016. Umowa o pracę. Umowy cywilnoprawne
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 79. Jak uniknąć kłopotów podczas kontroli
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 80. Jak zaksięgować wypłaty świadczeń wychowawczych oraz świadczenia nienależne
  • Pdf
 81. Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego - nowe obowiązki samorządów
  • Pdf
 82. Towarzystwa oszczędnościowo-pożyczkowe w guberni kaliskiej do 1914 roku
  • Pdf
 83. Kapitał finansowy a wzrost gospodarczy w Polsce
  • Pdf
 84. Zarządzanie Publiczne nr 4(34)/2015
  • Pdf
 85. Pensje w górę Przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po nagrody i premie
  • Pdf
 86. Gospodarka w Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Monografia wieloautorska. Błażej Kmieciak, Wojciech Janik, Katarzyna Szara, Monika Piśniak, Ireneusz Miciuła, Natalia Konopińska
  • Pdf
  • ePub
 87. Wybrane aspekty badawcze.Gospodarka.Zarządzanie.Innowacje.Tom2.(red. Ireneusz Miciuła)
  • Pdf
  • ePub
 88. Międzynarodowy system finansowy
 89. Ewidencje i rejestry dla potrzeb VAT
  • Pdf
 90. Practical Aspects in Doing International Business
 91. Dotacje na szkolenia Chętnych mnóstwo, pieniędzy niedużo
  • Pdf
 92. Czy dług publiczny musi rosnąć? Analiza instytucjonalnych uwarunkowań polityki fiskalnej
  • Pdf
 93. Wszystko o świadczeniach rodzinnych
  • Pdf
 94. Roczne sprawozdanie merytoryczne OPP
  • Pdf
 95. Zarządzanie Publiczne nr 2(32)/2015
  • Pdf
 96. Misja 1 z 9. Jak odkryć swoją misję i naturalne predyspozycje
  • Audiobook
 97. Misja 2 z 9. Jak odkryć swoje powołanie i osiągnąć wewnętrzną spójność?
  • Audiobook
 98. Misja 3 z 9. Jak zarabiać na pasji i czy zawsze jest to możliwe?
  • Audiobook
 99. Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej - krok po kroku
  • Pdf
 100. Misja 4 z 9. Poznaj swój naturalny sposób bogacenia się i szybciej gromadź bogactwo
  • Audiobook
 101. Misja 9 z 9. Jak skutecznie i efektywnie realizować projekty
  • Audiobook
 102. Misja 5 z 9. Pracownik czy przedsiębiorca? Do czego jesteś powołany?
  • Audiobook
 103. Misja 6 z 9. Jak zaakceptować siebie i sprawić, żeby ludzie Cię zapamiętali?
  • Audiobook
 104. Misja 7 z 9. Jak prawidłowo wyznaczać swoje cele i skutecznie zarządzać projektem?
  • Audiobook
 105. Misja 8 z 9. Jak zarabiać na pasji?
  • Audiobook
 106. Czym jest duplikacja w MLM i kiedy warto wprowadzić innowcje? Nowatorska ścieżka kariery lidera MLM jako indywidualisty
  • Audiobook
 107. 10 kroków do sukcesu. Poradnik początującego networkera
  • Audiobook
 108. Profesjonalne zarządzanie projektami - klucz do szybszego zarabiania pieniędzy
  • Audiobook
 109. 3 praktyczne techniki sprzedażowe, które możesz zastosować, aby zwiększyć sprzedaż w firmie
  • Audiobook
 110. Sześć najczęstszych błędów popełnianych przez inwestorów
  • Audiobook
 111. Nie każdy może zostać inwestorem
  • Audiobook
 112. Egzamin na doradcę podatkowego. Testy, kazusy
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 113. 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące VAT - stan prawny na 2016r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 114. Polityka rachunkowości 2016 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 115. Zmiany w VAT 2016
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 116. Vademecum umów i pism dla biur rachunkowych 2016
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 117. Faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 118. Informator księgowego 2016
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 119. PKPiR w praktyce - 69 odpowiedzi na najczęstsze pytania - stan prawny na 1 stycznia 2016
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 120. Kontrola Skarbowa, ZUS i PIP. Wskazówki dla biura rachunkowego - stan prawny na 1 stycznia 2016
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
płatności onepress.pl