Książki » Ekonomia

Książki z kategorii Ekonomia w przystępny sposób poruszają zagadnienia ekonomii i gospodarki. Tłumaczą zasady rządzące światem biznesu i przedstawiają całościowy obraz poglądów gospodarczych. Pokazują jak kształtują się trendy gospodarcze oraz jak interpretować wskaźniki ekonomiczne. Pomagają zrozumieć zachowania konsumentów, zasady podaży i popytu, zagadnienia polityki monetarnej oraz odszyfrować znaczenie międzynarodowego handlu, omawiają stosunki międzynarodowe w biznesie.
Bitcoin. Wirtualna waluta internetu 29.90 zł
Statystyka dla bystrzaków. Wydanie II 39.90 zł
Stwórz jednorożca. Od idei po startup wart miliony 39.90 zł
Najtwardsza waluta świata, czyli dlaczego warto inwestować w złoto 49.00 zł
Sztuka rynkologii 39.90 zł
Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie II 39.90 zł
Marketing analityczny. Piętnaście wskaźników, które powinien znać każdy marketer 49.00 zł
Księga przychodów i rozchodów krok po kroku 54.90 zł
[ebook] Wojny walutowe. Nadejście kolejnego globalnego kryzysu 35.92 zł
Sygnał i szum. Sztuka prognozowania w erze technologii 49.00 zł
Nawigator Modelu Biznesowego. 55 modeli, które zrewolucjonizują Twój biznes 69.00 zł
Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Wydanie zaktualizowane 59.00 zł
[ebook] Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego 35.92 zł
Zakończcie ten kryzys! 39.00 zł
Jak Adam Smith może odmienić Twoje życie. Zaskakujące rozważania o ludzkiej naturze i szczęściu 37.00 zł
Królowie innowacji w usługach finansowych 59.00 zł
T.A.K.! - Twój Algorytm Korzyści. Wskazówki 15 wizjonerów 59.00 zł
Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe 39.20 zł
Potęga słowa „dlaczego”. Jak się wyróżnić na tle konkurencji 37.00 zł
Podstawy finansów i rachunkowości. Podręcznik dla menedżerów 31.92 zł
Rynek i marketing w pigułce 52.50 zł
Inteligentny inwestor. Najlepsza książka o inwestowaniu wartościowym 58.65 zł
Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości 27.99 zł
Myśl!... i bogać się 33.00 zł
Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia 13.90 zł
Zarządzanie najmem. Poradnik dla właścicielek mieszkań na wynajem 33.00 zł
Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie 24.00 zł
Big Data 49.90 zł
Startup. Postaw wszystko na jedną firmę 38.25 zł
Bogaty albo biedny. Po prostu różni mentalnie 29.00 zł
Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie 22.45 zł
23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie 24.90 zł
Psychologia sprzedaży nieruchomości 34.90 zł
Seria TEZAURUS IDEI. Adam Smith BOGACTWO NARODÓW 29.00 zł
Winning znaczy zwyciężać 41.00 zł
Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 6/2016 7.00 zł
Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami 55.01 zł
Globalny minotaur 39.00 zł
Ekonomia jest piękna? 42.00 zł
Zarządzanie w sporcie. Organizacje - Ludzie - Marketing 22.45 zł
Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, wyd. 2 zmienione i uzupełnione 47.99 zł
Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce 21.50 zł
Ekonomia Instrukcja obsługi 29.90 zł
Fizyka laboratorium 20.00 zł
Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych 27.70 zł
Audiobook - Architekci innowacyjności 49.00 zł
Biznes do góry nogami wywrócony 33.00 zł
Ekonomia rozwoju 39.00 zł
Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji 22.90 zł
Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym 16.90 zł
Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz przezwyciężaniu peryferyjności i dysproporcji regionalnych 16.90 zł
Podstawy wiedzy o rynku pracy 22.00 zł
Potęga skupienia 44.90 zł
Kiedy pieniądz umiera. Prawdziwy koszmar hiperinflancji 37.99 zł
Seria TEZAURUS IDEI. Cyril N.Parkinson.PRAWO PARKINSONA 29.00 zł
Ekonomia dobra i zła 37.99 zł
Komunikacja pozawerbalna. Znaczenie mowy ciała w miejscu pracy 33.00 zł
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Część III 25.00 zł
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Część II 25.00 zł
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Część I 25.00 zł
Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika, organizacja - Część III 30.00 zł
Nobel z ekonomii 1969-2015 41.82 zł
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne Tom 2 Nr 2 2016
Obligacje zamienne w finansowaniu przedsiębiorstwa 24.95 zł
Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Terytorium - kapitał społeczny - governance 22.45 zł
Polityka wynagradzania osób zarządzających w bankach 22.45 zł
Znaczenie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Unii Europejskiej 27.45 zł
Ekonomista 2016 nr 6 49.20 zł
Rozwój regionalny - Wybrane aspekty 28.00 zł
Innowacje we współczesnej gospodarce 30.00 zł
Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 5/2016 7.00 zł
Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka 29.95 zł
Rozszerzona sprawozdawczość biznesowa spółek giełdowych 34.94 zł
Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym 24.95 zł
Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata - od słowianofilskiej utopii wspólnotowości do Putinowskiej kategorii narodowości rosyjskiej 25.00 zł
Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 3 maj/2013 7.00 zł
Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 6 lis/2013 7.00 zł
Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 4 lip/2013 7.00 zł
Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 2 marz/2013 7.00 zł
Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 1 sty/2013 7.00 zł
Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 5 wrz/2013 7.00 zł
Management. Functions. Strategies. Methods 40.00 zł
Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach 30.00 zł
Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej 60.00 zł
Ekonomia i Zarządzanie nr 1/ 2015 ISSN 2084-963X 7.00 zł
Ekonomia i Zarządzanie nr 2/ 2015 ISSN 2084-963X 7.00 zł
Ekonomia i Zarządzanie nr 4/2016 ISSN 2084-963X 7.00 zł
Wybrane aspekty zarządzania biznesem 45.00 zł
Ekonomia i Zarządzanie nr 2/2016 ISSN 2084-963X 7.00 zł
Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii - wybrane aspekty 45.01 zł
Gospodarka oparta na wiedzy 40.00 zł
Ekonomia i Zarządzanie nr 3/2016 ISSN 2084-963X 7.00 zł
Ekonomia i Zarządzanie nr 1/2016 ISSN 2084-963X 7.00 zł
Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym - wybrane aspekty 45.00 zł
Finanse muzułmańskie 47.00 zł
Contemporary Challenges towards Management III 56.58 zł
Ekonomia w Matriksie 59.00 zł
Brexit - co może przynieść dla firm transportowych i czy należy się go obawiać 24.48 zł
Wielka ucieczka. Zdrowie, bogactwo i źródła nierówności 71.00 zł
Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko 47.00 zł
Bezpieczeństwo i jakość żywności 55.00 zł
Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego 24.60 zł
Ekonomista 2016 nr 3 49.20 zł
Ekonomista 2016 nr 4 49.20 zł
Wieś i Rolnictwo nr 2(171)/2016 13.00 zł
Potencjał innowacyjny firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przykład województwa łódzkiego 23.95 zł
Uwarunkowania skuteczności działania inkubatorów przedsiębiorczości 24.94 zł
Wybrane aspekty badawcze. Gospodarka, Zarządzanie, Innowacje TOM I (red.) Ireneusz Miciuła 27.99 zł
Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych i kultury fizycznej (red.) Paweł Cięszczyk, Ireneusz Miciuła 28.99 zł
Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła 49.99 zł
Ekonomia umiaru - realna perspektywa? Nowy Paradygmat Grzegorza W. Kołodko 55.01 zł
Czy można uratować Europę? 39.90 zł
Bank Spółdzielczy nr 5/582 listopad 2015 18.45 zł
Przewodnik bankiera. Vademecum wiedzy o bankowości 27.99 zł
Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji 21.00 zł
Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych
Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 19.95 zł
W drodze do dofinansowania 66.00 zł
płatności onepress.pl