Książki » Ekonomia

Książki z kategorii Ekonomia w przystępny sposób poruszają zagadnienia ekonomii i gospodarki. Tłumaczą zasady rządzące światem biznesu i przedstawiają całościowy obraz poglądów gospodarczych. Pokazują jak kształtują się trendy gospodarcze oraz jak interpretować wskaźniki ekonomiczne. Pomagają zrozumieć zachowania konsumentów, zasady podaży i popytu, zagadnienia polityki monetarnej oraz odszyfrować znaczenie międzynarodowego handlu, omawiają stosunki międzynarodowe w biznesie.
 1. Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  • Pdf
 2. W drodze do dofinansowania
  • Pdf
 3. Towarzystwa oszczędnościowo-pożyczkowe w guberni kaliskiej do 1914 roku
  • Pdf
 4. Usługi biznesowe oparte na wiedzy. Wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej
  • Pdf
 5. Entrepreneurship Education Built Upon the Concepts of Experience and Responsibility
 6. Funkcjonowanie e-biznesu. Zasoby, procesy, technologie
 7. Kapitał finansowy a wzrost gospodarczy w Polsce
  • Pdf
 8. Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki
  • Pdf
 9. Ekonomista 2016 nr 1
  • Pdf
 10. Ekonomista 2016 nr 2
  • Pdf
 11. Wybrane aspekty badawcze.Gospodarka.Zarządzanie.Innowacje.Tom2.(red. Ireneusz Miciuła)
  • Pdf
  • ePub
 12. Przedsiębiorczość nieproduktywna w świetle ekonomii instytucjonalnej. Analiza zjawiska w Polsce
  • ePub
  • Mobi
 13. Międzynarodowy system finansowy
 14. Nierówności i wzrost gospodarczy
  • ePub
  • Mobi
 15. Biznes we współczesnej gospodarce
 16. Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne
 17. Poland's Outward Foreign Direct Investment. Experiences of Enterprises from the Łódź Region
 18. EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast
 19. Practical Aspects in Doing International Business
 20. Sprawność organizacji. Emocjonalne, behawioralne i finansowe efekty działań marketingowych w ocenie skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa
  • Pdf
 21. Cena nierówności
  • ePub
  • Mobi
 22. Czy dług publiczny musi rosnąć? Analiza instytucjonalnych uwarunkowań polityki fiskalnej
  • Pdf
 23. Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej
  • Pdf
 24. Misja 3 z 9. Jak zarabiać na pasji i czy zawsze jest to możliwe?
  • Audiobook
 25. Misja 9 z 9. Jak skutecznie i efektywnie realizować projekty
  • Audiobook
 26. Misja 4 z 9. Poznaj swój naturalny sposób bogacenia się i szybciej gromadź bogactwo
  • Audiobook
 27. Misja 8 z 9. Jak zarabiać na pasji?
  • Audiobook
 28. Misja 2 z 9. Jak odkryć swoje powołanie i osiągnąć wewnętrzną spójność?
  • Audiobook
 29. Misja 7 z 9. Jak prawidłowo wyznaczać swoje cele i skutecznie zarządzać projektem?
  • Audiobook
 30. Misja 6 z 9. Jak zaakceptować siebie i sprawić, żeby ludzie Cię zapamiętali?
  • Audiobook
 31. 3 praktyczne techniki sprzedażowe, które możesz zastosować, aby zwiększyć sprzedaż w firmie
  • Audiobook
 32. Nie każdy może zostać inwestorem
  • Audiobook
 33. Jak zapewnić dobrą sprzedaż wprowadzanemu na rynek produktowi?
  • Audiobook
 34. Transformacja i rozwój. Teoria i polityka gospodarcza
  • ePub
  • Mobi
 35. Creativity and Innovation in Business and Education
 36. Czy Polska dogoni Niemcy
  • ePub
  • Mobi
 37. Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
  • ePub
  • Mobi
 38. Zrównoważony rozwój miast. Polityka i finanse
  • Pdf
 39. Wybrane aspekty zarządzania a jakość życia
  • Pdf
 40. Wybrane aspekty polityki Unii Europejskiej
  • Pdf
 41. Problemy zrównoważonego rozowju w Unii Europejskiej (red.) Jarosław Czaja
  • Pdf
 42. Czynniki Produkcji a uwarunkowania prawne UE- znaczenie i analiza dla wybranych produktów
  • Pdf
 43. Nowe podejście do analizy progu rentowności
  • ePub
  • Mobi
 44. Władysław Grabski jako ekonomista (1874-1938)
  • Pdf
 45. Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń - bliskość - instytucje
  • Pdf
 46. Polskie inwestycje bezpośrednie. Doświadczenia przedsiębiorstw regionu łódzkiego
  • Pdf
 47. Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki finansowe
  • Pdf
 48. Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych wobec Skarbu Państwa
  • Pdf
 49. Reformy ekonomiczne i polityczne a rozwój gospodarczy Indii (1991-2012)
  • Pdf
 50. Functioning of the Local Production Systems in Bulgaria, Poland and Russia. Theoretical and Economic Policy Issues
 51. Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy
 52. New Opportunities for Polish-Japanese Cooperation: Diagnosis and Prospects
 53. Nauczyciel akademicki wobec wyzwań edukacyjnych
 54. Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków
 55. Rozwój statystyki łódzkiej
 56. Towards a Green Economy. From Ideas to Practice
 57. On Their Own Paths. Japan and China Responses to the Global and Regional Challenges
 58. Functioning of the Local Production Systems in Central and Eastern European Countries and Siberia. Case Studies and Comparative Studies
 59. Zmiany 2016 w zatrudnianiu pracowników
  • Audiobook
 60. Mit pieniądza
  • ePub
  • Mobi
 61. Zachowania organizacyjne. Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników
  • Pdf
 62. Zachowania organizacyjne. Relacje społeczne w przestrzeni zmian
  • Pdf
 63. Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Studia przypadków wybranych gmin województwa łódzkiego
  • Pdf
 64. Mit pieniądza
  • ePub
  • Mobi
 65. Ekonomia nierówności
  • ePub
  • Mobi
 66. Kapitał w XXI wieku
  • ePub
  • Mobi
 67. Biznesowa Armia. Czy liderzy biznesu mają więcej wspólnego z artystami niż menedżerami? Zostań mądrym przywódcą dla siebie i innych
  • Audiobook
 68. Naucz się inwestować na giełdzie i spraw, by twoje oszczędności zaczęły pracować za CIEBIE
  • Audiobook
 69. International Spatial Economy - Chosen Aspects
  • Pdf
 70. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wyd. 7 zmienione i rozszerzone
  • Pdf
 71. Zastosowanie matematyki w ekonomii
  • Pdf
 72. Czas pracy dla pracowników etatowych
  • Audiobook
 73. Granie na emocjach. Jak inteligentnie zarządzać
  • Audiobook
 74. Deleguj zadania i ciesz się czasem!
  • Audiobook
 75. Typy osobowości Klienta i Rozmówcy. Dlaczego ludzie zachowują się tak dziwnie i jak ich zrozumieć?
  • Audiobook
 76. Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej
  • Pdf
 77. Ekonometria
  • Pdf
 78. Grafomania
  • Pdf
 79. Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego
  • Pdf
 80. Przejawy społecznej NIEodpowiedzialności organizacji publicznych
  • Pdf
 81. Profile gmin w Polsce
  • Pdf
 82. Wybrane problemy polityki monetarnej i fiskalnej
  • Pdf
 83. Ekonometria - metody, przykłady, zadania
  • Pdf
 84. Zarządzanie przedsiębiorstwem - materiały do ćwiczeń
  • Pdf
 85. Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa
  • Pdf
 86. Decyzje menedżerskie w organizacji
  • Pdf
 87. Międzynarodowa ochrona środowiska
  • Pdf
 88. Piramidy finansowe
  • ePub
  • Mobi
 89. Jak pozbyć się długów i nie zwariować?
  • Audiobook
 90. Pokolenia na rynku pracy
  • Pdf
 91. Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy
  • Pdf
 92. Dezinwestycje funduszy private equity metodą IPO
  • Pdf
 93. Społeczna gospodarka rynkowa
  • ePub
  • Mobi
 94. Od marki do złotego
  • ePub
  • Mobi
 95. Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa
  • ePub
  • Mobi
 96. Ekonomika kultury
  • ePub
  • Mobi
 97. Globalne rynki finansowe
 98. Historia gospodarcza
  • ePub
  • Mobi
 99. Dziecięca choroba liberalizmu
  • ePub
  • Mobi
 100. Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych
  • Pdf
 101. Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem
  • Pdf
 102. Hipoteczny pieniądz bankowy
  • Pdf
 103. Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji
  • Pdf
 104. ZIELONA GOSPODARKA - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrazania w Unii Europejskiej
  • Pdf
 105. Podstawy projektowania inżynierskiego
  • Pdf
 106. Projektowanie procesów technologicznych w przemyśle spożywczym
  • Pdf
 107. Bliżej praktyki - wzajemne inspiracje nauki i biznesu
  • Pdf
 108. Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2015
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 109. Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej
  • Pdf
 110. Wstęp do e-administracji. E-obieg dokumentów w administracji publicznej z wykorzystaniem el-Dok-Systemu
  • Pdf
 111. Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Pdf
 112. Zarys ekonomii sektora publicznego
  • Pdf
 113. Mafia 2.0 .Jak organizacje przestępcze kreują wartość w erze cyfrowej
 114. Procedura rozstrzygania sporów w Światowej Organizacji Handlu
  • Pdf
 115. Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 116. Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw w Polsce
  • Pdf
 117. Plusy dodatnie i ujemne czyli polski kapitalizm bez solidarności
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 118. Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości. czyli JAK okazyjnie i bezpiecznie kupić mieszkanie, przeprowadzić w nim remont, wyposażyć je, dobrze
 119. Trendy na rynku pracy
  • Pdf
płatności onepress.pl