Książki » Ekonomia

Książki z kategorii Ekonomia w przystępny sposób poruszają zagadnienia ekonomii i gospodarki. Tłumaczą zasady rządzące światem biznesu i przedstawiają całościowy obraz poglądów gospodarczych. Pokazują jak kształtują się trendy gospodarcze oraz jak interpretować wskaźniki ekonomiczne. Pomagają zrozumieć zachowania konsumentów, zasady podaży i popytu, zagadnienia polityki monetarnej oraz odszyfrować znaczenie międzynarodowego handlu, omawiają stosunki międzynarodowe w biznesie.
 1. Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji
  • ePub
  • Mobi
 2. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych
 3. Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  • Pdf
 4. W drodze do dofinansowania
  • Pdf
 5. Entrepreneurship Education Built Upon the Concepts of Experience and Responsibility
 6. Funkcjonowanie e-biznesu. Zasoby, procesy, technologie
 7. Usługi biznesowe oparte na wiedzy. Wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej
  • Pdf
 8. Ekonomia jest piękna?
  • Pdf
 9. Zarządzanie w sporcie. Organizacje - Ludzie - Marketing
  • Pdf
 10. Towarzystwa oszczędnościowo-pożyczkowe w guberni kaliskiej do 1914 roku
  • Pdf
 11. Kapitał finansowy a wzrost gospodarczy w Polsce
  • Pdf
 12. Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki
  • Pdf
 13. Ekonomista 2016 nr 1
  • Pdf
 14. Ekonomista 2016 nr 2
  • Pdf
 15. Wybrane aspekty badawcze.Gospodarka.Zarządzanie.Innowacje.Tom2.(red. Ireneusz Miciuła)
  • Pdf
  • ePub
 16. Przedsiębiorczość nieproduktywna w świetle ekonomii instytucjonalnej. Analiza zjawiska w Polsce
  • ePub
  • Mobi
 17. Międzynarodowy system finansowy
 18. Nierówności i wzrost gospodarczy
  • ePub
  • Mobi
 19. Practical Aspects in Doing International Business
 20. Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne
 21. Biznes we współczesnej gospodarce
 22. EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast
 23. Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, wyd. 2 zmienione i uzupełnione
  • Pdf
 24. Poland's Outward Foreign Direct Investment. Experiences of Enterprises from the Łódź Region
 25. Sprawność organizacji. Emocjonalne, behawioralne i finansowe efekty działań marketingowych w ocenie skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa
  • Pdf
 26. Czy dług publiczny musi rosnąć? Analiza instytucjonalnych uwarunkowań polityki fiskalnej
  • Pdf
 27. Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej
  • Pdf
 28. Misja 2 z 9. Jak odkryć swoje powołanie i osiągnąć wewnętrzną spójność?
  • Audiobook
 29. Misja 3 z 9. Jak zarabiać na pasji i czy zawsze jest to możliwe?
  • Audiobook
 30. Misja 4 z 9. Poznaj swój naturalny sposób bogacenia się i szybciej gromadź bogactwo
  • Audiobook
 31. Misja 9 z 9. Jak skutecznie i efektywnie realizować projekty
  • Audiobook
 32. Misja 6 z 9. Jak zaakceptować siebie i sprawić, żeby ludzie Cię zapamiętali?
  • Audiobook
 33. Misja 7 z 9. Jak prawidłowo wyznaczać swoje cele i skutecznie zarządzać projektem?
  • Audiobook
 34. Misja 8 z 9. Jak zarabiać na pasji?
  • Audiobook
 35. Rynek i marketing w pigułce
  • Pdf
 36. Profesjonalne zarządzanie projektami - klucz do szybszego zarabiania pieniędzy
  • Audiobook
 37. 3 praktyczne techniki sprzedażowe, które możesz zastosować, aby zwiększyć sprzedaż w firmie
  • Audiobook
 38. Nie każdy może zostać inwestorem
  • Audiobook
 39. Transformacja i rozwój. Teoria i polityka gospodarcza
  • ePub
  • Mobi
 40. Creativity and Innovation in Business and Education
 41. Czy Polska dogoni Niemcy
  • ePub
  • Mobi
 42. Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
  • ePub
  • Mobi
 43. Zrównoważony rozwój miast. Polityka i finanse
  • Pdf
 44. Problemy zrównoważonego rozowju w Unii Europejskiej (red.) Jarosław Czaja
  • Pdf
 45. Wybrane aspekty zarządzania a jakość życia
  • Pdf
 46. Wybrane aspekty polityki Unii Europejskiej
  • Pdf
 47. Czynniki Produkcji a uwarunkowania prawne UE- znaczenie i analiza dla wybranych produktów
  • Pdf
 48. Nowe podejście do analizy progu rentowności
  • ePub
  • Mobi
 49. Polskie inwestycje bezpośrednie. Doświadczenia przedsiębiorstw regionu łódzkiego
  • Pdf
 50. Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki finansowe
  • Pdf
 51. Władysław Grabski jako ekonomista (1874-1938)
  • Pdf
 52. Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń - bliskość - instytucje
  • Pdf
 53. Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych wobec Skarbu Państwa
  • Pdf
 54. Towards a Green Economy. From Ideas to Practice
 55. Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy
 56. Functioning of the Local Production Systems in Bulgaria, Poland and Russia. Theoretical and Economic Policy Issues
 57. New Opportunities for Polish-Japanese Cooperation: Diagnosis and Prospects
 58. Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków
 59. On Their Own Paths. Japan and China Responses to the Global and Regional Challenges
 60. Nauczyciel akademicki wobec wyzwań edukacyjnych
 61. Rozwój statystyki łódzkiej
 62. Functioning of the Local Production Systems in Central and Eastern European Countries and Siberia. Case Studies and Comparative Studies
 63. Zmiany 2016 w zatrudnianiu pracowników
  • Audiobook
 64. Mit pieniądza
  • ePub
  • Mobi
 65. Zachowania organizacyjne. Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników
  • Pdf
 66. Zachowania organizacyjne. Relacje społeczne w przestrzeni zmian
  • Pdf
 67. Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Studia przypadków wybranych gmin województwa łódzkiego
  • Pdf
 68. Mit pieniądza
  • ePub
  • Mobi
 69. Ekonomia Instrukcja obsługi
  • ePub
  • Mobi
 70. Biznesowa Armia. Czy liderzy biznesu mają więcej wspólnego z artystami niż menedżerami? Zostań mądrym przywódcą dla siebie i innych
  • Audiobook
 71. 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie
  • ePub
  • Mobi
 72. Naucz się inwestować na giełdzie i spraw, by twoje oszczędności zaczęły pracować za CIEBIE
  • Audiobook
 73. International Spatial Economy - Chosen Aspects
  • Pdf
 74. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wyd. 7 zmienione i rozszerzone
  • Pdf
 75. Czas pracy dla pracowników etatowych
  • Audiobook
 76. Deleguj zadania i ciesz się czasem!
  • Audiobook
 77. Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej
  • Pdf
 78. Typy osobowości Klienta i Rozmówcy. Dlaczego ludzie zachowują się tak dziwnie i jak ich zrozumieć?
  • Audiobook
 79. Grafomania
  • Pdf
 80. Wybrane problemy polityki monetarnej i fiskalnej
  • Pdf
 81. Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego
  • Pdf
 82. Przejawy społecznej NIEodpowiedzialności organizacji publicznych
  • Pdf
 83. Profile gmin w Polsce
  • Pdf
 84. Ekonometria - metody, przykłady, zadania
  • Pdf
 85. Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa
  • Pdf
 86. Zarządzanie przedsiębiorstwem - materiały do ćwiczeń
  • Pdf
 87. Decyzje menedżerskie w organizacji
  • Pdf
 88. Fizyka laboratorium
  • Pdf
 89. Jak pozbyć się długów i nie zwariować?
  • Audiobook
 90. Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych
  • Pdf
 91. Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy
  • Pdf
 92. Pokolenia na rynku pracy
  • Pdf
 93. Dezinwestycje funduszy private equity metodą IPO
  • Pdf
 94. Społeczna gospodarka rynkowa
  • ePub
  • Mobi
 95. Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa
  • ePub
  • Mobi
 96. Od marki do złotego
  • ePub
  • Mobi
 97. Historia gospodarcza
  • ePub
  • Mobi
 98. Globalne rynki finansowe
 99. Ekonomika kultury
  • ePub
  • Mobi
 100. Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych
  • Pdf
 101. Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem
  • Pdf
 102. Hipoteczny pieniądz bankowy
  • Pdf
 103. Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji
  • Pdf
 104. ZIELONA GOSPODARKA - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrazania w Unii Europejskiej
  • Pdf
 105. Projektowanie procesów technologicznych w przemyśle spożywczym
  • Pdf
 106. Podstawy projektowania inżynierskiego
  • Pdf
 107. Bliżej praktyki - wzajemne inspiracje nauki i biznesu
  • Pdf
 108. Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2015
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 109. Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej
  • Pdf
 110. Wstęp do e-administracji. E-obieg dokumentów w administracji publicznej z wykorzystaniem el-Dok-Systemu
  • Pdf
 111. Zarys ekonomii sektora publicznego
  • Pdf
 112. Procedura rozstrzygania sporów w Światowej Organizacji Handlu
  • Pdf
 113. Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 114. Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw w Polsce
  • Pdf
 115. Mafia 2.0. Jak organizacje przestępcze kreują wartość w erze cyfrowej
 116. Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości. czyli JAK okazyjnie i bezpiecznie kupić mieszkanie, przeprowadzić w nim remont, wyposażyć je, dobrze
 117. Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa
  • Pdf
 118. Trendy na rynku pracy
  • Pdf
 119. Ropa naftowa a wzrost gospodarczy
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 120. Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji
  • Pdf
płatności onepress.pl