Książki » eBooki

W kategorii eBooki znajdziesz książki w postaci elektronicznej, w formie pdf lub ePub. Po zakupie e-booka będzie on dostępny w Bibliotece na koncie użytkownika. eBooki obejmują rozwój kompetencji osobistych i umiejętności zawodowe, takie jak sztuka komunikacji, negocjacje, prezentacje, NLP czy wystąpienia publiczne. Więcej na temat wykorzystania i zabezpieczenia eBooków znajdziesz na stronie Przewodnik po eBookach.
 1. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 3. Rynek papierów wartościowych w Polsce w świetle rozwiązań europejskich
  • Pdf
 2. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 4. Spółka akcyjna i akcje
  • Pdf
 3. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 5. Emisja akcji na publicznym rynku papierów wartościowych
  • Pdf
 4. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 9. Jednolity paszport europejski dla emitentów akcji
  • Pdf
 5. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 8. Funkcjonowanie spółki publicznej
  • Pdf
 6. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 7. Publiczna emisja akcji i ich wprowadzenie do obrotu giełdowego krok po kroku - podsumowanie
  • Pdf
 7. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 6. Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym
  • Pdf
 8. Emisja akcji w Polsce w nowej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 10. Korzyści i negatywne aspekty publicznej emisji oraz wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, w nowej, europejskiej perspektywie
  • Pdf
 9. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 4. Specyfika publicznych inwestycji infrastrukturalnych
  • Pdf
 10. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 3. Strony uczestniczące w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 11. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 6. Uwarunkowania polityczne i społeczne rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 12. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 5. Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym
  • Pdf
 13. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 8. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 14. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 7. Uwarunkowania prawne rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 15. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 9. Zabezpieczenia projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 16. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 14. Przykłady zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
  • Pdf
 17. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 13. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Pdf
 18. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 2. Partnerstwo publiczno-prywatne
  • Pdf
 19. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 1. Historyczna ewolucja finansowania inwestycji publicznych
  • Pdf
 20. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 10. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 21. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery
  • Pdf
 22. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 12. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
  • Pdf
 23. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 11. Partnerstwo publiczno-prywatne w regulacjach Unii Europejskiej
  • Pdf
 24. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 5. Wyniki testów modelu segmentacji współczynnika beta
  • Pdf
 25. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 6. Teoretyczna i praktyczna przydatność modelu segmentacji beta - zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego W.F. Sharpe'a
  • Pdf
 26. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a
  • Pdf
 27. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 1. Zmienność notowań giełdowych jako geneza zastosowania analizy portfelowej
  • Pdf
 28. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 2. Podstawowe parametry zmienności notowań w analizie portfelowej
  • Pdf
 29. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 3. Model jednowskaźnikowy W.F. Sharpe'a oraz jego pochodne
  • Pdf
 30. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 4. Założenia metodologiczne badań empirycznych
  • Pdf
 31. Choroba pracownika na przełomie roku
  • Pdf
 32. Zawarcie umowy przedwstępnej - jak nie popełnić błędu
  • Pdf
 33. Dzieło sztuki w prezencie z okazji chrztu, komunii, ślub
  • Pdf
 34. Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej, Praktyczne wskazówki z zakresu PR
  • Pdf
 35. Język rosyjski w ustnej i pisemnej komunikacji biznesowej
  • Pdf
 36. Adam Smith. Ekonomia polityczna
  • Pdf
 37. E-biznes w wymiarze globalnym i lokalnym. Analiza i próba oceny
  • Pdf
 38. E-komunikacja na rynku usług bankowych. Modele, narzędzia, zastosowanie
  • Pdf
 39. Decyzje na rynkach Venture Capital/Private Equity
  • Pdf
 40. Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka
  • Pdf
 41. Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje
  • Pdf
 42. Condohotel - jak wygląda inwestycja w pokój hotelowy i ile można na tym zarobić
  • Pdf
 43. Czy Twój projekt kwalifikuje się do udziału w konkursie dotacyjnym?
  • Pdf
 44. Cykl PDCA - zmniejszanie kosztów w przedsiębiorstwie
  • Pdf
 45. Dokumentacja Wewnętrznego Systemu Kontroli
  • Pdf
 46. Dostawcy jak wybrać właściwie
  • Pdf
 47. Bezpieczeństwo organizacyjne
  • Pdf
 48. Inwestowanie na giełdzie bez strat
  • Pdf
 49. Intrukcja zarządzania systemem informatycznym ze wzorami dokumentów
  • Pdf
 50. Badawcze metody normowania
  • Pdf
 51. Badania biegłości
  • Pdf
 52. Integracja ISO 27001 i ISO 9001
  • Pdf
 53. Badania ankietowe
  • Pdf
 54. Jakość podstawą sukcesu nowoczesnego przedsiębiorstwa
  • Pdf
 55. Istota konfliktu organizacyjnego
  • Pdf
 56. ISO 27001 - zapewnij bezpieczeństwo informacji
  • Pdf
 57. Analiza i kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa
  • Pdf
 58. Aktywizowanie sprzedaży
  • Pdf
 59. Auditowanie procesu
  • Pdf
 60. Analiza wyników sprzedaży
  • Pdf
 61. Analiza punktów różnicowania
  • Pdf
 62. 5S - wyeliminowanie strat
  • Pdf
 63. Agresywne akcje w portfelu inwestora, czyli pomysł na silne rozdania na GPW
  • Pdf
 64. Dostosowanie do ISO 9001:2008 - krok po kroku
  • Pdf
 65. Fundusze inwestycyjne - jakie są ich rodzaje, gdzie i jak inwestują nasze pieniądze, jak wybrać najlepszy
  • Pdf
 66. Klimatyzacja w firmie - rozliczenia VAT
  • Pdf
 67. Ewidencja kosztów jednostek publicznych w układzie rodzajowym
  • Pdf
 68. Ewidencja na kontach pozabilansowych w jednostkach publicznych
  • Pdf
 69. HACCP jak przeprowadzać szkolenia stanowiskowe dla operatorów
  • Pdf
 70. Informacja zwrotna - jak udzielić pozytywnego i negatywnego feedbacku
  • Pdf
 71. Kontrakty wojskowe wymagania NATO zawarte w AQAP
  • Pdf
 72. Kontrola dostaw i ocena dostawców
  • Pdf
 73. Fuzje i przejęcia spółek
  • Pdf
 74. Kompetencje auditorów wewnętrznych
  • Pdf
 75. Coaching
  • Pdf
 76. Budżet działów sprzedaży
  • Pdf
 77. Jak możesz zarobić na wdrożeniu ISO 14001?
  • Pdf
 78. Błędy w sprzedaży
  • Pdf
 79. Elektroniczna dokumentacja medyczna, Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej,
  • Pdf
 80. Efektywne planowanie procesu wytwórczego - Heijunka i Bęben-Bufor-Lina
  • Pdf
 81. Elektroniczna dokumentacja medyczna - nowe obowiązki od 1 sierpnia 2014 r, Niezbędnik menedżera
  • Pdf
 82. Jak uniknąć komornika w firmie
  • Pdf
 83. Nieuczciwa konkurencja
  • Pdf
 84. Nie wszystkie wydatki firma zaliczy w koszty, Skorzystaj z gotowych porad ekspertów
  • Pdf
 85. Jak wybrać najkorzystniejszą polisę AC?
  • Pdf
 86. Jak unikać błędów w specyfikacji poradnik dla zamawiających
  • Pdf
 87. Jak szybko i sprawnie założyć firmę w 2013 roku
  • Pdf
 88. Odejście KAM-a
  • Pdf
 89. Kary porządkowe na produkcji
  • Pdf
 90. Odpisy aktualizujące w jednostkach publicznych
  • Pdf
 91. Kaizen - techniki zarządzania w przedsiębiorstwie
  • Pdf
 92. Karta informacyjna przedsięwzięcia - ważny dokument w procesie inwestycyjnym
  • Pdf
 93. Obiekcje klienta
  • Pdf
 94. Ocena pracy handlowca
  • Pdf
 95. Jak zorganizować przetarg na zakup bonów towarowych
  • Pdf
 96. Normowanie pracy metody
  • Pdf
 97. Jak zabezpieczyć się przed upadłością kontrahenta
  • Pdf
 98. Normy produkcyjne
  • Pdf
 99. Jak przygotować i przekazać siwz
  • Pdf
 100. Jak przygotować dokumentacje aplikacyjną do konkursu o dotację z Unii?
  • Pdf
 101. Jak określić zadania lidera zespołu produkcyjnego?
  • Pdf
 102. Lider zespołu w firmie produkującej tworzywa sztuczne
  • Pdf
 103. Logistyka wewnętrzna firmy - korygowanie przepływu materiałów
  • Pdf
 104. Postępowanie z wyrobem niezgodnym z wymaganiami
  • Pdf
 105. Praca zespołowa tworzenie, formy działania, korzyści i budowa zespołu
  • Pdf
 106. Nadzór nad jakością procesów biznesowych realizacja procesów logistyki i magazynowania przez firmy zewnętrzne
  • Pdf
 107. Prezentacja wyników
  • Pdf
 108. Najnowsze wyjaśnienia Regionalnych Izb Obrachunkowych
  • Pdf
 109. Problemy i metody ich rozwiązywania w firmie produkcyjnej
  • Pdf
 110. Kiedy fiskus zainteresuje się otrzymanym spadkiem lub darowizną, 15 porad ekspertów, jak uniknąć podatku
  • Pdf
 111. Kasy fiskalne Ewidencja sprzedaży od 1 października 2013 r,
  • Pdf
 112. Koszty jakości w Systemie Zarządzania Jakością
  • Pdf
 113. Kontrole RIO w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Pdf
 114. Kupujesz grunt pod inwestycje - unikaj terenów zanieczyszczonych
  • Pdf
 115. Koszty kwalifikowane projektu
  • Pdf
 116. Lean Manufacturing - praktyczne zastosowanie metodologii case
  • Pdf
 117. Kwalifikacje operatorów planowanie szkoleń i rozwoju
  • Pdf
 118. Lean w firmie usługowej
  • Pdf
 119. Lean w działalności operacyjnej - opłacalny sposób doskonalenia firmy
  • Pdf
 120. O czym nie wolno zapomnieć planując inwestycję - inwestycyjna check lista!
  • Pdf
płatności onepress.pl