Książki » eBooki

W kategorii eBooki znajdziesz książki w postaci elektronicznej, w formie pdf lub ePub. Po zakupie e-booka będzie on dostępny w Bibliotece na koncie użytkownika. eBooki obejmują rozwój kompetencji osobistych i umiejętności zawodowe, takie jak sztuka komunikacji, negocjacje, prezentacje, NLP czy wystąpienia publiczne. Więcej na temat wykorzystania i zabezpieczenia eBooków znajdziesz na stronie Przewodnik po eBookach.
 1. Faktoring w bankowości - strategia przyszłości. Rozdział 4. Aspekt przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności banku w branży faktoringowej
  • Pdf
 2. Financial market instruments in case studies
  • Pdf
 3. Financial market instruments in case studies. Chapter 5. Credit Derivatives in the United States and Poland - Reasons for Differences in Development Stages - Paweł Niedziółka
  • Pdf
 4. Financial market instruments in case studies. Chapter 4. Focus on Options - Izabela Pruchnicka-Grabias
  • Pdf
 5. Financial market instruments in case studies. Chapter 3. Foreign Exchange Forward as an OTC Derivatives Market Instrument - Iwona Piekunko-Mantiuk
  • Pdf
 6. Financial market instruments in case studies. Chapter 1. Principles of the Law on the Capital Market in the European Union and in Poland - Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  • Pdf
 7. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 4. Specyfika publicznych inwestycji infrastrukturalnych
  • Pdf
 8. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 3. Strony uczestniczące w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 9. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 6. Uwarunkowania polityczne i społeczne rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 10. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 5. Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym
  • Pdf
 11. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 8. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 12. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 7. Uwarunkowania prawne rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 13. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 9. Zabezpieczenia projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 14. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 14. Przykłady zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
  • Pdf
 15. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 13. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Pdf
 16. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 2. Partnerstwo publiczno-prywatne
  • Pdf
 17. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 1. Historyczna ewolucja finansowania inwestycji publicznych
  • Pdf
 18. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 10. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Pdf
 19. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery
  • Pdf
 20. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 12. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
  • Pdf
 21. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 11. Partnerstwo publiczno-prywatne w regulacjach Unii Europejskiej
  • Pdf
 22. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej
  • Pdf
 23. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 1. Integracja rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej
  • Pdf
 24. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 2. Jednolity rynek papierów wartościowych Unii Europejskiej
  • Pdf
 25. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 3. Rynek papierów wartościowych w Polsce w świetle rozwiązań europejskich
  • Pdf
 26. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 4. Spółka akcyjna i akcje
  • Pdf
 27. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 5. Emisja akcji na publicznym rynku papierów wartościowych
  • Pdf
 28. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 9. Jednolity paszport europejski dla emitentów akcji
  • Pdf
 29. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 8. Funkcjonowanie spółki publicznej
  • Pdf
 30. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 7. Publiczna emisja akcji i ich wprowadzenie do obrotu giełdowego krok po kroku - podsumowanie
  • Pdf
 31. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 6. Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym
  • Pdf
 32. Emisja akcji w Polsce w nowej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 10. Korzyści i negatywne aspekty publicznej emisji oraz wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, w nowej, europejskiej perspektywie
  • Pdf
 33. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 5. Wyniki testów modelu segmentacji współczynnika beta
  • Pdf
 34. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 6. Teoretyczna i praktyczna przydatność modelu segmentacji beta - zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego W.F. Sharpe'a
  • Pdf
 35. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a
  • Pdf
 36. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 1. Zmienność notowań giełdowych jako geneza zastosowania analizy portfelowej
  • Pdf
 37. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 2. Podstawowe parametry zmienności notowań w analizie portfelowej
  • Pdf
 38. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 3. Model jednowskaźnikowy W.F. Sharpe'a oraz jego pochodne
  • Pdf
 39. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 4. Założenia metodologiczne badań empirycznych
  • Pdf
 40. Język rosyjski w ustnej i pisemnej komunikacji biznesowej
  • Pdf
 41. Adam Smith. Ekonomia polityczna
  • Pdf
 42. E-biznes w wymiarze globalnym i lokalnym. Analiza i próba oceny
  • Pdf
 43. E-komunikacja na rynku usług bankowych. Modele, narzędzia, zastosowanie
  • Pdf
 44. Decyzje na rynkach Venture Capital/Private Equity
  • Pdf
 45. Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka
  • Pdf
 46. Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje
  • Pdf
 47. Condohotel - jak wygląda inwestycja w pokój hotelowy i ile można na tym zarobić
  • Pdf
 48. Czy Twój projekt kwalifikuje się do udziału w konkursie dotacyjnym?
  • Pdf
 49. Cykl PDCA - zmniejszanie kosztów w przedsiębiorstwie
  • Pdf
 50. Dokumentacja Wewnętrznego Systemu Kontroli
  • Pdf
 51. Dostawcy jak wybrać właściwie
  • Pdf
 52. Bezpieczeństwo organizacyjne
  • Pdf
 53. Inwestowanie na giełdzie bez strat
  • Pdf
 54. Intrukcja zarządzania systemem informatycznym ze wzorami dokumentów
  • Pdf
 55. Badawcze metody normowania
  • Pdf
 56. Badania biegłości
  • Pdf
 57. Integracja ISO 27001 i ISO 9001
  • Pdf
 58. Badania ankietowe
  • Pdf
 59. Biznesplan
  • Pdf
 60. Jakość podstawą sukcesu nowoczesnego przedsiębiorstwa
  • Pdf
 61. Istota konfliktu organizacyjnego
  • Pdf
 62. ISO 27001 - zapewnij bezpieczeństwo informacji
  • Pdf
 63. Analiza i kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa
  • Pdf
 64. Aktywizowanie sprzedaży
  • Pdf
 65. Auditowanie procesu
  • Pdf
 66. Analiza punktów różnicowania
  • Pdf
 67. 5S - wyeliminowanie strat
  • Pdf
 68. Agresywne akcje w portfelu inwestora, czyli pomysł na silne rozdania na GPW
  • Pdf
 69. Fundusze inwestycyjne - jakie są ich rodzaje, gdzie i jak inwestują nasze pieniądze, jak wybrać najlepszy
  • Pdf
 70. Klimatyzacja w firmie - rozliczenia VAT
  • Pdf
 71. Ewidencja kosztów jednostek publicznych w układzie rodzajowym
  • Pdf
 72. Ewidencja na kontach pozabilansowych w jednostkach publicznych
  • Pdf
 73. HACCP jak przeprowadzać szkolenia stanowiskowe dla operatorów
  • Pdf
 74. Informacja zwrotna - jak udzielić pozytywnego i negatywnego feedbacku
  • Pdf
 75. Kontrakty wojskowe wymagania NATO zawarte w AQAP
  • Pdf
 76. Kontrola dostaw i ocena dostawców
  • Pdf
 77. Fuzje i przejęcia spółek
  • Pdf
 78. Kompetencje auditorów wewnętrznych
  • Pdf
 79. Coaching
  • Pdf
 80. Budżet działów sprzedaży
  • Pdf
 81. Jak możesz zarobić na wdrożeniu ISO 14001?
  • Pdf
 82. Błędy w sprzedaży
  • Pdf
 83. Ceny metody ustalania
  • Pdf
 84. Elektroniczna dokumentacja medyczna, Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej,
  • Pdf
 85. Efektywne planowanie procesu wytwórczego - Heijunka i Bęben-Bufor-Lina
  • Pdf
 86. Elektroniczna dokumentacja medyczna - nowe obowiązki od 1 sierpnia 2014 r, Niezbędnik menedżera
  • Pdf
 87. Dzieło sztuki w prezencie z okazji chrztu, komunii, ślub
  • Pdf
 88. Jak uniknąć komornika w firmie
  • Pdf
 89. Nieuczciwa konkurencja
  • Pdf
 90. Nie wszystkie wydatki firma zaliczy w koszty, Skorzystaj z gotowych porad ekspertów
  • Pdf
 91. Jak wybrać najkorzystniejszą polisę AC?
  • Pdf
 92. Jak unikać błędów w specyfikacji poradnik dla zamawiających
  • Pdf
 93. Jak sprawić, by szef cię lubił i szanował
  • Pdf
 94. Jak szybko i sprawnie założyć firmę w 2013 roku
  • Pdf
 95. Odejście KAM-a
  • Pdf
 96. Kary porządkowe na produkcji
  • Pdf
 97. Odpisy aktualizujące w jednostkach publicznych
  • Pdf
 98. Kaizen - techniki zarządzania w przedsiębiorstwie
  • Pdf
 99. Karta informacyjna przedsięwzięcia - ważny dokument w procesie inwestycyjnym
  • Pdf
 100. Obiekcje klienta
  • Pdf
 101. Jak zorganizować przetarg na zakup bonów towarowych
  • Pdf
 102. Ocena pracy handlowca
  • Pdf
 103. Normowanie pracy metody
  • Pdf
 104. Jak zabezpieczyć się przed upadłością kontrahenta
  • Pdf
 105. Normy produkcyjne
  • Pdf
 106. Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej, Praktyczne wskazówki z zakresu PR
  • Pdf
 107. Jak przygotować i przekazać siwz
  • Pdf
 108. Jak przygotować dokumentacje aplikacyjną do konkursu o dotację z Unii?
  • Pdf
 109. Jak określić zadania lidera zespołu produkcyjnego?
  • Pdf
 110. Lider zespołu w firmie produkującej tworzywa sztuczne
  • Pdf
 111. Logistyka wewnętrzna firmy - korygowanie przepływu materiałów
  • Pdf
 112. Mierniki efektywności produkcji
  • Pdf
 113. Postępowanie z wyrobem niezgodnym z wymaganiami
  • Pdf
 114. Nadzorowanie wydajności procesu produkcji
  • Pdf
 115. Nadzór nad jakością procesów biznesowych realizacja procesów logistyki i magazynowania przez firmy zewnętrzne
  • Pdf
 116. Najnowsze wyjaśnienia Regionalnych Izb Obrachunkowych
  • Pdf
 117. Problemy i metody ich rozwiązywania w firmie produkcyjnej
  • Pdf
 118. Narzędzia podnoszenia produktywności
  • Pdf
 119. Kiedy fiskus zainteresuje się otrzymanym spadkiem lub darowizną, 15 porad ekspertów, jak uniknąć podatku
  • Pdf
 120. Kasy fiskalne Ewidencja sprzedaży od 1 października 2013 r,
  • Pdf
płatności onepress.pl