Andrzej Jacek Blikle

Andrzej Jacek Blikle - profesor matematyki w zakresie matematycznych podstaw informatyki, pracownik PAN i członek Academia Europaea (Europejskiej Akademii Nauk). Prezesa zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i Rady Fundacji Centrum im. Adama Smitha oraz ponad dwudziestu innych organizacji. Jest też dyplomowanym mistrzem cukierniczym, a w latach 1990 – 2010 kierował firmą A.Blikle rozwijając ją w tym czasie z jednej cukierni do 15 placówek w Warszawie i 8 w sieci franchisingu poza Warszawą. Dziś jest członkiem jej rady nadzorczej.

 1. Doktryna jakości. Wydanie II turkusowe. Rzecz o turkusowej samoorganizacji
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 2. Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu
 3. Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu (twarda oprawa)
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
płatności onepress.pl